Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten – verwijzing naar de commissie Binnenlandse Zaken.

Op 10 juli 2020 heeft de Brusselse regering een ontwerp van ordonnantie neergelegd tot wijziging van artikel 100 van de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten (verder “de ordonnantie”). Het ontwerp is op 16 juli 2020 verwezen naar de commissie Binnenlandse Zaken.

Het ontwerp wil artikel 100 als volgt wijzigen:

« Art. 100. § 1. Autonome gemeentebedrijven en intercommunales die zijn opgericht vóór de datum van inwerkingtreding van deze ordonnantie dienen hun statuten in overeenstemming te brengen met deze ordonnantie en zich te houden aan de overige verplichtingen die deze ordonnantie oplegt, en dit binnen een maximale termijn van 27 maanden te rekenen vanaf de inwerkingtreding van deze ordonnantie.

§ 2. De gemeentelijke en meergemeentelijke vzw’s die zijn opgericht vóór de datum van inwerkingtreding van deze ordonnantie dienen hun statuten in overeenstemming te brengen met deze ordonnantie en zich, behoudens de verplichtingen opgenomen in artikel 44 van deze ordonnantie, te houden aan de overige verplichtingen die deze ordonnantie oplegt, binnen een maximale termijn van 27 maanden te rekenen vanaf de inwerkingtreding van deze ordonnantie.

§ 3. De gemeentelijke en meergemeentelijke vzw’s die zijn opgericht vóór de datum van inwerkingtreding van deze ordonnantie dienen zich te houden aan de verplichtingen, opgenomen in artikel 44 van deze ordonnantie, vanaf de 49ste maand te rekenen vanaf de inwerkingtreding van deze ordonnantie.

De in artikel 44, § 1, opgenomen akten zijn onderworpen aan de verplichtingen, opgenomen in artikel 45 van deze ordonnantie gedurende de periode tussen de datum waarop de vzw haar statuten in overeenstemming brengt met deze ordonnantie en zich houdt aan de andere verplichtingen zoals bepaald in § 2 en de 49ste maand te rekenen vanaf de inwerkingtreding van deze ordonnantie. ».

Ter info, het ontwerp van ordonnantie is gepubliceerd op de site van het parlement via deze link: http://www.parlement.brussels/weblex-doc-det/?lang=nl&moncode=PB649&montitre&base=1
« Terug

Auteur

Valentine Snoeck
Publicatiedatum
15-09-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links