Bannière

Agenda

9 resultaten
FARI AI Academy

Opleiding

28 april 24

Legal design voor organisaties

Legal design is de toepassing van design thinking op het recht. Het is een multidisciplinaire methodologie voor probleemoplossing en een set praktische hulpmiddelen voor het ontwerpen van juridische ‘producten’ en diensten vanuit het oogpunt van de gebruiker. Het wordt steeds populairder bij overheden, juridische afdelingen en advocatenkantoren.
Be Central | FARI Experience Centre | Cantersteen 16 - 1000 Bruxelles
FARI AI Academy

Opleiding

6 mei 24 - 7 mei 24

Introductie in AI voor het algemeen welzijn

Deze training helpt u de waarde van AI en de relevantie voor uw professionele omgeving te begrijpen. Het zal een aantal inspirerende use cases laten zien om de dag-tot-impact te laten zien. Beslissers uit de publieke sector zullen begrijpen hoe ze kansen en bedreigingen kunnen identificeren en een verantwoorde en duurzame AI-strategie kunnen ontwikkelen.
Be Central | FARI Experience Centre | Cantersteen 16 - 1000 Bruxelles
Panneaux routiers

Opleiding

6 juni 24

De code van de wegbeheerder (1/2)

In deze cursus worden de plaatsingsvoorwaarden van de verkeersborden en markeringen behandeld. De diverse reglementeringen, zoals het verkeersreglement, de code van de wegbeheerder en tal van omzendbrieven worden in deze cursus aangesneden en overlopen per verkeersbord en markering. Een afzonderlijk hoofdstuk behandelt de moeilijke reglementering over de plaatsing van de borden waaraan een zonale draagwijdte is gegeven (bijvoorbeeld blauwe zone en snelheidszones).
Amazonehuis | Middaglijnstraat 10 - 1210 Brussel
Panneaux routiers

Opleiding

21 juni 24

De code van de wegbeheerder (2/2)

In deze cursus worden de plaatsingsvoorwaarden van de verkeersborden en markeringen behandeld. De diverse reglementeringen, zoals het verkeersreglement, de code van de wegbeheerder en tal van omzendbrieven worden in deze cursus aangesneden en overlopen per verkeersbord en markering. Een afzonderlijk hoofdstuk behandelt de moeilijke reglementering over de plaatsing van de borden waaraan een zonale draagwijdte is gegeven (bijvoorbeeld blauwe zone en snelheidszones).
Amazonehuis | Middaglijnstraat 10 - 1210 Brussel
code de la route pour les cyclistes et les piétons

Opleiding

26 september 24

Het verkeersreglement voor fietsers en voetgangers

Deze cursus belicht de verkeersregels die voor de fietsers van toepassing zijn. Een greep uit de inhoud van deze cursus: welke fietsinfrastructuren en voetgangersinfrastructuren zijn er in het verkeersreglement voorzien, hoe moeten de fietsers en de voetgangers zich in het verkeer gedragen, waar moeten fietsers en voetgangers rekening mee houden als ze zich verplaatsen.
Amazonehuis | Middaglijnstraat 10 - 1210 Brussel
Les règles de stationnement

Opleiding

8 oktober 24

De parkeerreglementering

Deze cursus behandelt uitvoerig de parkeerreglementering. Niet alleen de parkeerregels komen aan bod (verschil stilstaan en parkeren, hoe moeten voertuigen worden opgesteld, waar is het stilstaan verboden, waar is het parkeren verboden, blauwe zone en betalend parkeren enz.), maar ook de plaatsingsvoorwaarden van de parkeerborden en markeringen worden toegelicht. Ook de handhaving (strafrechtelijke en gedepenaliseerde overtredingen) is een belangrijk thema waar niet aan voorbij wordt gegaan!
Amazonehuis | Middaglijnstraat 10 - 1210 Brussel