-
Online

Van 9u tot 12u

De Federatie van Brusselse OCMW's organiseert op maandag 12 december 2022 een online colloquium over studentenarmoede.

De studenten hebben de voorbije drie jaar heel wat moeten verduren: de coronacrisis, de lockdown, de energiecrisis en nu de inflatie.

Het ongunstig maatschappelijk klimaat zorgt voor nog meer moeilijkheden bij de studenten terwijl ze nu al in een kwetsbare situatie verkeren (stormloop op voedselbanken, de hoge studiekost of het toenemend aantal studenten dat bij het OCMW aanklopt).

Hoe kan men dit verklaren tegen de achtergrond van een maatschappelijke activeringsbeleid?

De Federatie van Brusselse OCMW’s organiseert daarom een webinar voor maatschappelijk werkers, leidinggevenden, diensthoofden van OCMW's en elke andere geïnteresseerde professional over studenten die maatschappelijke hulp ontvangen (GPMI, levensomstandigheden, sociale moeilijkheden, studentenjobs, moeilijk toegankelijke huisvesting, basisinkomen voor studenten...).

De kans bij uitstek voor maatschappelijk werkers, studenten en deskundigen in studentenarmoede om met elkaar in debat te gaan, gesprekken en praktijken/ervaringen uit te wisselen.

Wanneer?

Maandag 12 december 2022, van 9:00 tot 12:00 uur.

Waar?

Online, na inschrijving ontvangt u uiterlijk de dag voor het online colloquium een mail met de link van het event.

Programma:

9.00 uur: Verwelkoming en inleiding door Khalid ZIAN, voorzitter van de Federatie van Brusselse OCMW's, of zijn vertegenwoordiger.

9.10-9.30: Het recht op maatschappelijke integratie, het studentenstatuut - Toekenningsvoorwaarden - Bevoegdheidsregels en het GPMI voor studenten - Door Estelle DEVRIES, jurist bij de POD maatschappelijke integratie.

9:30-9:40: Vragen/Antwoorden

9.40-10.00: De situatie van de studenten, uitgaande van de autonomie van de student en het recht op toegang tot het hoger onderwijs, de gelijkheid tussen de mensen die bij het OCMW aankloppen en de anderen, de impact van bepaalde beperkingen op het voortzetten van de studies en de ingewikkelde koppeling tussen wat het OCMW doet en wat de hogeschool doet - Door Renaud MAES, socioloog en professor aan de universiteit.

10:00-10:10: Vragen/Antwoorden

10.10-10.30: Het basisinkomen voor studenten - Studentenjobs - De studieduur (vanaf wanneer is men voor het OCMW geen student meer? Vanaf wanneer stopt de steun van de Franse gemeenschap? Wie betaalt wat?) - De nood aan gelijkgetrokken praktijken? De billijkheid - Bijzondere aandacht voor middelbare scholieren - Door Philippe DEFEYT, econoom, voormalig voorzitter van het OCMW van Namen.

10:30-10:40: Vragen en antwoorden

10.40 - 11.00: De studiekost - Studentenarmoede – Plan voor het optrekken van de arbeidsduur voor studenten van 475 uur naar 600 uur vanaf 2023 - Door Emila HOXHAJ, voorzitter van de Franstalige studentenfederatie.

11:00-11:10: Vragen en antwoorden

11.10-11.50: Het Brusselse OCMW en de ondersteuning van studenten, tussen bestaande ondersteuningspraktijken en goede ondersteuningspraktijken van de diensten (rondetafelgesprek met maatschappelijk werkers en de Federatie van Brusselse OCMW's).

11.50-12.00: Slotwoord door Georgy Manalis, verantwoordelijke van de OCMW-federatie en Sanoussy BALDE, adviseur generalist.

Praktische informatie

Om het colloquium te kunnen bijwonen heeft u een computer nodig met internetverbinding en luidsprekers of een koptelefoon.

U hoeft uw camera of microfoon niet aan te zetten. U kunt al schrijvend tussenkomen en vragen stellen via de chat.

Inschrijven:

Inschrijven is gratis maar verplicht, uiterlijk voor 8 december 2022.

 

Statusbericht

Sorry... Dit formulier is gesloten voor nieuwe inzendingen.