-
Online

Van 9u tot 16u

Deze opleiding zal u in staat stellen het rouwproces in relatie tot de ballingschap te begrijpen. Deze opleiding is bestemd voor maatschappelijk werkers van Brusselse verenigingen en het OCMW.

Deze opleiding zal u in staat stellen het rouwproces in relatie tot de ballingschap te begrijpen.

Doelen

Aan het einde van deze eendaagse e-learningcursus zijn de cursisten in staat om:

 • Het mechanisme van psychologisch trauma en de tijdelijkheid van trauma begrijpen.
 • Begrijp PTSD en de gevolgen ervan.
 • Begrijp de stadia van rouw en de soorten rouw.
 • De rouwende begeleiden volgens zijn/haar toestand: weten hoe men zijn/haar psychosociale begeleiding kan aanpassen aan een persoon die lijdt aan ernstige trauma's die verband houden met ervaringen van oorlog, marteling, dood, individueel en/of collectief geweld, ... en posttraumatische stress.
   

Analyse van gevallen tijdens de middag - supervisieformaat.

Content

Basisroute van de dag:

Ochtend: Faciliteren van de opleiding op basis van de drie sleutelbegrippen of instrumenten die verband houden met de leerdoelstellingen. De visuele facilitator stelt live illustraties voor die door de trainer worden becommentarieerd.

Tijdens de ochtend zullen de volgende roosters en benaderingen worden besproken:

 • Het mechanisme van psychologisch trauma en de tijdelijkheid van trauma.
 • PTSD en de gevolgen ervan.
 • Inzicht in de stadia van rouw en de soorten rouw.
 • Begeleiding van de rouwende naargelang zijn toestand.
   

De middag van de cursus is gewijd aan de analyse van casussen (ingebracht via huiswerk of tijdens de ochtend) volgens de supervisie- of interventiemethode - afhankelijk van de casus en de theoretische en methodologische benadering van de sprekers.

Methode

Actieve pedagogie, gekenmerkt door een complementaire aanpak tussen theoretische bijdragen en de analyse van probleemsituaties waarmee de deelnemers worden geconfronteerd.

Ondersteuning door grafische facilitering.

Doelpubliek

Sociaal werkers van het Waalse en Brusselse OCMW;

Sociaal werkers van Waalse en Brusselse verenigingen/NGO's.

Trainer

Emmanuel Declercq. Doctor in psychologie met een doctoraat over extreem psychotrauma en ballingschap Hij heeft een decennialange ervaring in de psychotherapeutische begeleiding van (zwaar) getraumatiseerde mensen op de vlucht.

Praktische informatie

De opleiding wordt op afstand georganiseerd - online.

Enkele dagen voor de opleiding ontvangt u een vragenlijst. Met uw behoeften en vragen wordt door de trainers rekening gehouden tijdens het faciliteren van de dag.

De inhoud van de opleiding en de facilitaire borden zullen op het eCampus-platform worden geplaatst.
 

Inschrijving