Al de documenten


2022 [Laatste update]
Federatie van Brusselse OCMW's - Activiteitenverslag 2021 21-06-2022
Europese fondsen voor energie & klimaat 20-06-2022
Brulocalis - Activiteitenverslag 2021 15-06-2022
Modelbesluit voor aansluiting bij de aankoopcentrale voor de tweede pensioenpijler 08-06-2022
2022 [Laatste update]
De coordinatoren in internationale samenwerking 31-05-2022
Europese programma's voor de integratie van migranten en vluchtelingen 09-05-2022
2022 [Laatste update]
De taken van de gemeente 27-04-2022
Model voor een tijdelijk plaatsverbod volgens artikel 134sexies van de NGW 27-04-2022
Model van convenant voor de uitbating van een sportgokkantoor 04-04-2022
2022 [Laatste update]
Harmonisering van de formaliteiten betreffende de doorgifte van gegevens tussen notarissen en gemeenten 21-03-2022
Milieu- en 'Lokale Agenda 21'-coördinatoren in het Brussels Gewest 15-03-2022
Mobiliteitsambtenaren in het Brussels Gewest 15-03-2022
2022 [Laatste update]
De hoorplicht en handelingen van algemene bestuurlijke politie 24-02-2022
Wegverkeer: model van aanvullend reglement 08-02-2022
2022 [Laatste update]
Belastingreglementen op ongeadresseerd reclamedrukwerk: doel en gemeentelijke autonomie 31-01-2022
Uitdeling van strooibiljetten op de openbare weg 31-01-2022
Solidariteit in de gemeentelijke belastingreglementen 28-01-2022
2021 [Laatste update]
Bezwaar tegen gemeentebelastingen 22-09-2021
Gemeentelijke administratieve sancties: wet en uitvoeringsbesluiten 21-09-2021
OCMW-gids: online en in boekvorm 21-09-2021
De gewestelijke regeringsverklaring 21-09-2021
2021 [Laatste update]
Drietalige woordenlijst ivm Europese projecten 20-08-2021
2021 [Laatste update]
Verkeersreglement - koninklijk besluit van 1.12.1975 20-07-2021
Het lokale ambtenarenpensioen – een stand van zaken 07-07-2021
2021 [Laatste update]
Brulocalis - Activiteitenverslag 2020 09-06-2021
2021 [Laatste update]
OID-code en PIC 08-05-2021
2021 [Laatste update]
Contactpersonen KSZ in de OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 09-03-2021
2021 [Laatste update]
Activiteitenverslag 2020 van de Federatie van Brusselse OCMW's 19-02-2021
2021 [Laatste update]
Gemeentelijke vzw’s: een interpretatieve omzendbrief 29-01-2021
Gemeentelijke VZW’s : overzichtstabel 29-01-2021
2020 [Laatste update]
Gemeentelijke vzw’s: een interpretatieve omzendbrief 26-11-2020
Overzicht van de regelgeving ivm het gereglementeerd parkeren 10-11-2020
2020 [Laatste update]
Harmonisering van het algemeen politiereglement: een akkoord vinden kost tijd 03-08-2020
Medehuur en stedenbouwkundige vergunning in het Brussels hoofdstedelijk gewest 03-08-2020
De Brusselse gemeenten en het engels 03-08-2020
2020 [Laatste update]
Dossier gezondheid en welzijn 23-07-2020
Sociaal observatorium van Schaarbeek: open kijk op de lokale gemeenschap om de dynamiek beter te begrijpen 23-07-2020
Model besluit van de burgemeester tot voorlopige sluiting van een instelling die haar uitbatingsvoorwaarden niet naleeft. 09-07-2020
2020 [Laatste update]
Brulocalis - Activiteitenverslag 2019 08-06-2020
2020 [Laatste update]
[Covid-19] Sjablonen voor de invoering van gemeentelijke administratieve sancties ter naleving van de federale coronamaatregelen 20-04-2020
[Covid-19] Drie modellen van politiebesluiten 09-04-2020
2020 [Laatste update]
Overzicht van de inhoud van de Mobiliteitsgids 12-02-2020
Vademecum: Inschrijving PADOR 06-02-2020
2020 [Laatste update]
De Federatie van Brusselse OCMW’s wil de toegang tot de gezondheidszorg vereenvoudigen en versterken voor wie beroep doet op het OCMW 17-01-2020
2019 [Laatste update]
Vademecum: PIC 24-12-2019
Het ‘boemerangeffect’ van de pensioenen zal de gemeenten met volle kracht treffen 02-12-2019
Gezamenlijke decreten en ordonnanties van 16 mei 2019: duwtje in de rug voor de openbaarheid van bestuur 02-12-2019
Stéphane Roberti, de nieuwe voorzitter van Brulocalis, wil het werk van de mandatarissen opwaarderen en hun expertise bundelen 02-12-2019
2019 [Laatste update]
Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) stedenbouwkundige verordeningen en toelatingen 28-11-2019
Vademecum: EU login 20-11-2019
2019 [Laatste update]
Overheidsopdrachten advocaten: Toepassing van de wet van 17 juni 2016 28-10-2019
Code van de wegbeheerder - ministerieel besluit van 11.10.1976 24-10-2019
Zorgkundigen - mogelijkheid om vijf bijkomende handelingen 03-10-2019
2019 [Laatste update]
Toezicht op de gemeenten 23-08-2019
2019 [Laatste update]
08-07-2019
2019 [Laatste update]
Brulocalis - activiteitenverslag 2018 25-06-2019
Federaal memorandum 2019 24-06-2019
2019 [Laatste update]
De OCMW's vragen meer doorgedreven beleid inzake armoedebestrijding met een versterking van de financiële inzet van de federale, regionale en (bi-)gemeenschapsregeringen - politieke nota en memoranda 25-05-2019
Hervorming van het BWRO. Stedenbouwkundige verordeningen: een ware facelift 24-05-2019
Presentatie van de Europese Commissie over het cohesiebeleid 2021-2027 17-05-2019
2019 [Laatste update]
Jaarverslag 2018 - Federatie van Brusselse OCMW's 29-03-2019
Cyclus thematische vormingssessies mobiliteit en verkeersveiligheid ter attentie van de nieuwe verkozenen : slides van de uiteenzettingen 26-03-2019
2019 [Laatste update]
Conferentie: Financiële familietransfers en duurzame lokale co-ontwikkeling 10-01-2019
Openingszitting van de Europese Week van de Lokale Democratie - editie 2018 10-01-2019
2018 [Laatste update]
Gids van de lokale mandataris 17-12-2018
2018 [Laatste update]
Praktische gids om een internationaal samenwerkingsproject tot stand te brengen 14-11-2018
2018 [Laatste update]
Getuigenis van Ilse Taildeman voor de gemeente Etterbeek (partnerschap met Aït Baha in Marokko) 27-08-2018
Woningen van de lokale besturen: de terugkeer van de onafhankelijke commissie 22-08-2018
De toekomstige gemeentelijke mandaten staan in het teken van goed bestuur 22-08-2018
6 interviews met mandatarissen 22-08-2018
Verkiezingen 2018: verkiezingsgeschenken en -gadgets – praktische analyse 22-08-2018
2018 [Laatste update]
Jaarverslag 2017 17-07-2018
2018 [Laatste update]
De gemeenteraad filmen? Brulocalis stelt oplossingen voor 19-06-2018
Digitale sleutels & nieuwe toepassing Local Registration Application - documentatie 11-06-2018
Project Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen 2016-2018: brochure 08-06-2018
2018 [Laatste update]
Rust- en verzorgingstehuizen: radioscopie 2016 van de openbare sector 25-05-2018
Verkiezingspropaganda in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 24-05-2018
2018 [Laatste update]
Jaarverslag van de Federatie van OCMW's 27-03-2018
2018 [Laatste update]
Hervorming van het BWRO: bron van ongerustheid voor de gemeenten 09-02-2018
Ontheffing van onroerende voorheffing en beroepsgeheim van de FOD Financiën: recente rechtspraak 09-02-2018
Stedenbouwkundige vergunning om het gebruik van een handelzaak te wijzigen : de rechter geeft de buurtbewoners gelijk 09-02-2018
2018 [Laatste update]
Geschiedenis van de stadsplanning in Brussel 23-01-2018
Regionalisering van de woninghuurovereenkomst: een subtiel evenwicht tussen innovatie en continuïteit 23-01-2018
2017 [Laatste update]
Krachtlijnen van de hervormingen inzake transparantie en goed bestuur 08-12-2017
2017 [Laatste update]
Hervorming van de algemene dotatie aan de gemeenten 16-10-2017
Het OCMW van Schaarbeek zorgt goed voor zijn werknemers en begunstigden 03-10-2017
2017 [Laatste update]
Open data in Evere 29-09-2017
Bescherming van persoonsgegevens: een belangrijke uitdaging in onze digitale maatschappij! 26-09-2017
Mindervaliditeit: Vorst ijvert voor toegankelijkheid voor iedereen 26-09-2017
Gemeentelijke begrotingen 2017: uitgaven onder controle … maar de lokale besturen staan voor enorme financiële uitdagingen! 26-09-2017
Dossier niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) 26-09-2017
2017 [Laatste update]
De aanvullende reglementen betreffende het wegverkeer 31-08-2017
2017 [Laatste update]
Overheidsopdrachten: wat verandert er op 30 juni 2017 30-06-2017
Toeristische logies in Brussel 22-06-2017
Hervorming Geïndividualiseerde Projecten voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) 15-06-2017
Activiteitenverslag 2016 13-06-2017
2017 [Laatste update]
Hoe ziet de toekomst eruit voor onze bejaarden? Documenten van de Algemene Vergadering van de Federatie van Brusselse OCMW's 19-05-2017
Brulocalis objectiveert de kost van de gemeenten en bewijst hun goed bestuur 16-05-2017
Een gespecialiseerd rusthuis voor dementen 16-05-2017
Rusthuizen in Brussel: de enige oplossing voor Brusselaars? 16-05-2017
« Contact 80+ » staat de Woluwenaars bij 16-05-2017
2017 [Laatste update]
Jaarverslag 2016 van de Federatie van Brusselse OCMW's 17-03-2017
2017 [Laatste update]
Internationale partners van de Brusselse gemeenten 18-01-2017
Onthaal en integratie van nieuwkomers: hoe ver staan we? 05-01-2017
Naar een hervorming van de diversiteitsplannen voor lokale besturen? 05-01-2017
De Europese Commissie geeft nieuwe preciseringen over het begrip staatssteun 05-01-2017
Openbare investeringen versus Europese voorschriften 05-01-2017
2016 [Laatste update]
Ontmoeting OCMW-RVA 24-11-2016
Stedelijke herwaardering vernieuwd! 15-11-2016
Huurwaarborg: nieuws voor huurders met een laag inkomen? 15-11-2016
De Brusselse gemeentefinanciën: nog een bewijs van goed beheer 15-11-2016
Balans van de Mobiliteitsdorpen 15-11-2016
Bedrijfsleveringsplannen in Brussel 15-11-2016
Checklist: een Europees project opzetten 07-11-2016
2016 [Laatste update]
Kosten van verschillende stemsystemen 27-09-2016
Gemeentelijke Internationale Samenwerking op een tweesprong 21-09-2016
Uitbreiding van de Geïndividualiseerde Projecten voor Maatschappelijke Integratie (GPMI): mist de hervorming haar doel? 21-09-2016
De gemeenten en het aanbod aan sociale woningen 21-09-2016
Raad van State wijst op het belang van het beroepsgeheim voor het OCMW 21-09-2016
2016 [Laatste update]
Het spreidingsplan voor asielzoekers deemstert weg 28-06-2016
Monitoring van de overdrachten werkloosheid-OCMW 28-06-2016
Omgaan met de bevolkingsgroei 28-06-2016
Vereenvoudiging omkaderd met een plan 28-06-2016
Facility Management kan helpen om te rationaliseren 28-06-2016
Onzekerheid over het Grootstedenbeleid 24-06-2016
Activiteitenverslag van de VSGB voor 2015 03-06-2016
2016 [Laatste update]
Vastgoedtransacties: nieuwe omzendbrief versoepelt de regels 24-03-2016
Gent trekt de Europese kaart 24-03-2016
Organen en maatregelen in de strijd tegen radicalisme 24-03-2016
Gesprek met het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid 24-03-2016
OCMW 2015 jaarverslag 21-03-2016
De gemeente en de creatie van sociale woningen 03-03-2016
2016 [Laatste update]
Brochure “Europese projecten voor mijn gemeente” 28-02-2016
2016 [Laatste update]
BTW: nieuwe bepalingen in 2016 21-01-2016
De nieuwe verkeersregels 21-01-2016
Transparantie, openbaarheid, private levenssfeer, toegang tot registers, verplichtingen van het personeel 11-01-2016
2015 [Laatste update]
Het Sociaal Handvest 18-12-2015
Dienst LINK - methodologie - Partnershipkader Actiris-OCMW 2015-2020 04-12-2015
2015 [Laatste update]
Studenten en OCMW 15-10-2015
2015 [Laatste update]
Overdacht werkloosheid-OCMW: monitoring 2e trimester 2015 14-09-2015
2015 [Laatste update]
Brussels Gezondheidsplan - medewerking aan werkgroep ROB-RVT 07-08-2015
2015 [Laatste update]
Enquête VSGB: uw antwoorden helpen krijtlijnen uitzetten voor onze toekomst 01-07-2015
2015 [Laatste update]
Sterke drank, zwak werk: arbeidsrechtelijke aspecten en preventie van alcohol op het werk 30-06-2015
Jaarverslag 2014 23-06-2015
2015 [Laatste update]
Schaarbeek: subsidies centraliseren voor meer efficiëntie 28-05-2015
Transfer werkloosheid-OCMW: gevolgen voor de Brusselse OCMW's? 22-05-2015
2015 [Laatste update]
Elektronisch stemmen – behouden of niet? 29-04-2015
De pensioenuitdagingen voor de lokale besturen 29-04-2015
Analyse van de impact van het federaal regeerakkoord op de gemeenten 24-04-2015
Debat over de fusie OCMW-gemeente 03-04-2015
2015 [Laatste update]
Jaarverslag 2014 van de Afdeling OCMW 11-03-2015
2015 [Laatste update]
Gemeentelijke administratieve sancties - modellen van protocolakkoorden met het Parket 23-02-2015
Federaal regeerakkoord en fusie gemeente-OCMW - Advies van de Federaties van OCMW's 23-02-2015
De gemeenten ten dienste van de burgers 13-02-2015
2015 [Laatste update]
Balans van de samenwerking 2007-2014 in Congo, Marokko en Senegal 28-01-2015
Tewerkstelling, competitiviteit en pensioenen in het federaal regeerakkoord 28-01-2015
De kalender van de algemene beleidsverklaring van de Brusselse regering 28-01-2015
Bruxelles Formation - interview 28-01-2015
De lokale zone ondergaat wat de federale Regering voor de politie bespaart 08-01-2015
2014 [Laatste update]
Strijd tegen fiscale, sociale en loonfraude 10-12-2014
Brussels Smart Cities 08-12-2014
Modelreglement - kiezen voor een parkeerretributie 05-12-2014
Gemeenten, OCMW en BTW 05-12-2014
2014 [Laatste update]
Modelreglement - inschrijving en schrapping uit de bevolkingsregisters 13-11-2014
2014 [Laatste update]
Bezetting van het openbaar domein - model van belastingreglement 14-10-2014
Elektronische communicatie - meer mogelijkheden, maar een riskant systeem 14-10-2014
Arbeidstijd in de openbare besturen 14-10-2014
Federaal memorandum van de OCMW's 2014 13-10-2014
2014 [Laatste update]
Akkoordprotocol voor de realisatie van aankoopcentrales - model 29-08-2014
2014 [Laatste update]
Nieuwe regeling voor stedenbouwkundige misdrijven: een verwachte hervorming 31-07-2014
Gevolgen voor het onderzoek-actie 14-07-2014
Gemeenschapswachten: Analyse van de nieuwe taken en bevoegdheden 08-07-2014
2014 [Laatste update]
Onderzoek-Actie in de OCMW's 06-06-2014
Jaarverslag 2013 05-06-2014
De gemeentelijke bevoegdheden, resultaat van het subsidiariteitsbeginsel 02-06-2014
Gewest- en Gemeenschapsmemorandum van de Brusselse OCMW's 2014 01-06-2014
2014 [Laatste update]
Huurtoelagen 12-05-2014
2014 [Laatste update]
Overheidsopdrachten van juridische diensten 23-04-2014
2014 [Laatste update]
Openbare salubriteit en veiligheid: huisvesting en bevoegdheden van de burgemeester 24-03-2014
Toekenning huurwoningen van OCMW en gemeente: naar meer transparantie en uniformiteit 20-03-2014
Organisatie van de komende verkiezingen : praktische aspecten 19-03-2014
De motivering van stedenbouwkundige vergunningen: ervaring in Ukkel 18-03-2014
Alsmaar hogere dotaties naar OCMW's en politiezones 18-03-2014
Brussel Plaatselijke Besturen vernieuwt webportaal 17-03-2014
De formele motivering van bestuurshandelingen 14-03-2014
Federaal memorandum 2014 13-03-2014
Jaarverslag 2013 van de Afdeling OCMW 04-03-2014
2014 [Laatste update]
Duurzame overheidsopdrachten in Anderlecht 25-02-2014
Duurzame ontwikkeling ook in het OCMW 25-02-2014
2014 [Laatste update]
100 jaar VBSG, 20 jaar VSGB ... ons verhaal 09-01-2014
De gemeentelijke vzw : van creatie tot ontbinding 08-01-2014
2013 [Laatste update]
Personen met beperkte mobiliteit: verbetering van de toegankelijkheid van openbare ruimten, wegen en horeca 26-11-2013
Gewestelijk memorandum 2013 14-11-2013
E-facturatie: een nieuwe uitdaging voor de lokale besturen 13-11-2013
2013 [Laatste update]
Nieuwe Brusselse Huisvestingcode: het colloquium 30-10-2013
De regels inzake burgerlijke stand aangepast aan de praktijk ... maar er zijn nog problemen 01-10-2013
2013 [Laatste update]
Nieuwe Brusselse Huisvestingscode: van kelder tot zolder verbouwd 30-09-2013
2013 [Laatste update]
De wijziging van het aantal woningen in stedenbouwkundig recht 03-07-2013
Ecologisch verantwoord beheer promoten in een lokaal bestuur 02-07-2013
2013 [Laatste update]
Financiële uitdagingen voor de gemeenten: een bestuursperiode met grote veranderingen? 06-06-2013
Buitenschoolse kinderopvang en vakantiecentra : dossier 06-06-2013
Wetboek van de Nationaliteit: ingewikkelder en strenger 06-06-2013
2013 [Laatste update]
Jaarverslag 2012 22-05-2013
2013 [Laatste update]
Het Gewestelijk Programma voor de Reductie van Pesticiden 30-04-2013
2013 [Laatste update]
Jaarverslag 2012 van de Afdeling OCMW 18-03-2013
Stedenbouwkundige vergunningen inzake openbare wegen: beraadslaging binnen de gemeenteraad is nog altijd verplicht 11-03-2013
Biometrisch paspoort voor eind 2013 11-03-2013
De vrouw in de gemeentelijke sfeer 11-03-2013
Gewestelijk Programma voor Pesticidenreductie: infosessie 11-03-2013
2013 [Laatste update]
Sociaal-filosofische context van het sociaal verslag in de beslissing om maatschappelijke bijstand te verlenen 10-01-2013
Drie uitdagingen voor de Brusselse pensioenen 10-01-2013
Sociale clausules in overheidsopdrachten 10-01-2013
2012 [Laatste update]
Gezond, lokaal en duurzaam: nieuwe gewoontes rond voeding in Brussel 06-12-2012
2012 [Laatste update]
Overeenkomst en reglement ivm gevonden fietsen : modellen 22-11-2012
2012 [Laatste update]
Onroerende voorheffing in Brussel 31-10-2012
2012 [Laatste update]
Invordering onroerende voorheffing in het Brussels Gewest: stand van zaken en vooruitzichten 28-09-2012
Quads - model aanvullend reglement 21-09-2012
Pensioenen: algemene principes 21-09-2012
Voetgangersrijen in Evere - interview met de coördinatrice 21-09-2012
De financiën van de Brusselse gemeenten: beter dan elders … maar sombere vooruitzichten 21-09-2012
2012 [Laatste update]
Wet betreffende de politie van het wegverkeer (basiswet) 27-08-2012
Aftellen naar de gemeenteraadsverkiezingen: de sperperiode is begonnen 23-08-2012
2012 [Laatste update]
Degressiviteit werkloosheidsuitkeringen 09-07-2012
2012 [Laatste update]
Groen licht voor belastingen op vertoningen 26-06-2012
Er moeten prioriteiten vastgelegd worden in de planning 26-06-2012
2012 [Laatste update]
Financiering van de politiezones aan herziening toe 31-05-2012
Jaarverslag 2011 30-05-2012
Overheveling van de ouderenvoorzieningen naar de Gemeenschappen: gevolgen 04-05-2012
Collectief initiatief van de OCMW's om de maatschappelijke dienstverlening vorm te geven 04-05-2012
Ontmoeting met het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek 04-05-2012
2012 [Laatste update]
Wetswijzigingen ivm asielzoekers, EU-burgers en hun familieleden, procedures 9ter, ... 02-03-2012
2012 [Laatste update]
De gemeenten en de demografische uitdagingen : huisvesting 28-02-2012
Jaarverslag 2011 van de Afdeling OCMW 17-02-2012
Interview met de werk- en informatiegroep Overheidsopdrachten van de 19 Brusselse gemeenten 17-02-2012
Sociale vestiaire in Etterbeek 17-02-2012
2012 [Laatste update]
De gemeenten en de demografische uitdagingen : de inschrijving van de bevolking 30-01-2012
2011 [Laatste update]
Federaal memorandum 2010 bijgewerkt in 2011 21-12-2011
Commentaar bij de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering 20-12-2011
De gemeenten en de demografische uitdagingen : financiën 19-12-2011
Omzetting van eindejaarspremie in maaltijdcheques - gevolgen 14-12-2011
HORECA terrassen langs de weg - zijn er stedenbouwkundige verplichtingen? 14-12-2011
Congo: noodtoestand in de burgerlijke stand 14-12-2011
Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling: interview met de gewestelijke coördinatiedienst 14-12-2011
Europese Week van de Lokale Democratie - eerste balans en flashback voor 4 gemeenten 14-12-2011
2011 [Laatste update]
Algemene beleidsverklaring 2011-2012 08-11-2011
Competentiemanagement en het salaris van de wettelijke graden: naar een variabel loon? 08-11-2011
De Vereniging ontmoet Charles Picqué (II) 08-11-2011
2011 [Laatste update]
Charles Picqué: interview 26-09-2011
Wegenwerken: wie draagt de kosten? 26-09-2011
Spoorwegen: signalisatie van overwegen en verkeer op spoorwegen - koninklijk besluit van 11.07.2011 14-09-2011
2011 [Laatste update]
Federaal memorandum van de OCMW's 2010 30-08-2011
Handleiding voor de gemeenten voor het inrichten van cursussen over de verkeersreglementering voor senioren 18-08-2011
2011 [Laatste update]
Brusselse Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid: actieplan 2011-2020 26-07-2011
Vergelijking van de voordelen 2010 in het kader van de aanvullende verzekering van de voornaamste ziekenfondsen 15-07-2011
2011 [Laatste update]
Jaarverslag 2010 16-06-2011
2011 [Laatste update]
Uitbreiding van de mogelijkheden bij overlijden 24-05-2011
Sint-Pieters-Woluwe staat scholen in Rwanda met raad en daad bij 12-05-2011
Gemeenten en schadeverzekeringen 12-05-2011
Samen wonen op het vlak van OCMW 05-05-2011
2011 [Laatste update]
Parkeerretributies: behouden maar beperkt 22-03-2011
Discretieplicht of beroepsgeheim voor de mandatarissen? 16-03-2011
Rehabilitatie van leegstaande verdiepingen boven handelszaken 16-03-2011
Gemeentefinanciën: waar gaan de OCMW's naartoe? 16-03-2011
Human resources in OCMW: aanbevelingen van maatschappelijk werkers 16-03-2011
Project Columbus - een hulpmiddel bij human resources 16-03-2011
Jaarverslag 2010 van de Afdeling OCMW 02-03-2011
2011 [Laatste update]
Naar een Europees netwerk voor goed bestuur 14-01-2011
2010 [Laatste update]
Normen i.v.m. leegstaande gebouwen 29-11-2010
Stakingsvordering inzake leefmilieu 19-11-2010
De validering van competenties en het OCMW 08-11-2010
2010 [Laatste update]
De OCMW's en het netwerk van de Sociale Zekerheid 07-10-2010
2010 [Laatste update]
Dading inzake gemeentebelasting 17-09-2010
Het kraken van niet-verlaten en niet-vervallen private panden 17-09-2010
Rust- en verzorgingstehuizen : vragenlijst voor de radioscopie 2010 van de openbare sector 09-09-2010
2010 [Laatste update]
Het parkeerbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : enquête in de 19 gemeenten 03-08-2010
2010 [Laatste update]
Vergrijzing: impact voor de gemeenten 14-07-2010
Het Parlement deblokkeert het openbaar beheersrecht 14-07-2010
2010 [Laatste update]
Jaarverslag 2009 17-06-2010
Stedenbouwkundige en milieu-overtredingen 15-06-2010
2010 [Laatste update]
Het Parlement consolideert de stedenbouwkundige lasten 27-05-2010
2010 [Laatste update]
Belasting - is het kohier uitvoerbaar tegen personen die niet bij name opgenomen zijn? 24-03-2010
De Minister Charles Michel wijst op de expertise van de gemeenten op het vlak van internationale samenwerking 24-03-2010
Het Programma van de gemeentelijke internationale Samenwerking 2008-2012 15-03-2010
2010 [Laatste update]
Jaarverslag 2009 van de Afdeling OCMW 16-02-2010
Het Europees charter voor gelijkheid van vrouwen en mannen op lokaal vlak 02-02-2010
2010 [Laatste update]
Mag de werkgever een griepzieke naar huis sturen? 18-01-2010
2009 [Laatste update]
Alleen presentiegelden zijn cumuleerbaar met een werkloosheidsuitkering 10-12-2009
2009 [Laatste update]
Administratieve sancties en verzoek tot staking in de strijd tegen leegstand 18-11-2009
Het onderdeel duurzame ontwikkeling in het Brussels regeerakkoord 16-11-2009
Het onderdeel mobiliteit in het Brussels regeerakkoord 16-11-2009
Instructie betreffende de regularisatie van bepaalde vreemdelingen 09-11-2009
2009 [Laatste update]
Het strafregister beschikt opnieuw over een wettelijke grond 25-09-2009
Vordering tot vernietiging van een gemeentelijk reglement - Arrest van het Grondwettelijk Hof 21-09-2009
Brussels regeerakkoord 2009-2014 08-09-2009
Nietigverklaring van het besluit ivm stedenbouwkundige lasten 08-09-2009
Staat van de Brusselse gemeentefinanciën in 2009 02-09-2009
2009 [Laatste update]
Nieuwe Gemeentewet grondig gewijzigd door de ordonnantie van 5 maart 2009 31-08-2009
De rol van de gemeente bij het vellen van bomen 31-08-2009
Rust- en verzorgingstehuizen : radioscopie 2007 van de openbare sector 17-08-2009
2009 [Laatste update]
Openbare wegen op privé grond 13-07-2009
Financiën van de lokale overheidsbedrijven 10-07-2009
2009 [Laatste update]
Steun voor de lokale ontwikkeling van de Senegalese gemeenten 29-06-2009
De federale financiering van de lokale politie 26-06-2009
Jaarverslag 2008 23-06-2009
Hervorming Brussels Wetboek Ruimtelijke Ordening 16-06-2009
2009 [Laatste update]
Vergunningplichtige bestemmingswijzigingen : vademecum 28-05-2009
Gedecentraliseerde samenwerking en sociale actie in Marokko 28-05-2009
Gemeentewoningen: minimale toewijzingsregels 28-05-2009
2009 [Laatste update]
De terugvordering van te veel betaald loon 14-04-2009
2009 [Laatste update]
Gewest- en gemeenschapsmemorandum van de Brusselse OCMW's 2009 12-03-2009
Parkeergeld op motorrijtuigen invoeren - wet van 22.02.1965 06-03-2009
2009 [Laatste update]
Jaarverslag 2008 van de Afdeling OCMW 19-02-2009
Verblijf van vreemdelingen - vorming ivm de statuten 03-02-2009
2008 [Laatste update]
Handelingen en werken van geringe omvang - besluit herzien en verbeterd 19-12-2008
Energieprestatie van gebouwen - infosessie voor gemeentemandatarissen 17-12-2008
Parkeerbeleid in België: studiedag 17-12-2008
2008 [Laatste update]
Gewestelijk memorandum 2009 25-11-2008
Stedenbouwkundige lasten: praktijk en vooruitzichten 19-11-2008
2008 [Laatste update]
Gezondheidszorg en OCMW - regelgeving, verplichtingen van de OCMW's, rechten van de gebruikers en ter beschikking gestelde gegevens 22-10-2008
Statistieken van de POD MI voor het Brussels Gewest en per Brusselse gemeente over 10 jaar 21-10-2008
Hoogstammige bomen 14-10-2008
Premie voor de installatie van een systeem voor de opvang van regenwater : modelreglement 10-10-2008
Opgelet voor belastingen die als berekeningsbasis het zakencijfer nemen 07-10-2008
2008 [Laatste update]
Gezondheidszorg: nuttige links 23-09-2008
Gemeenschapswachten. Enkele wetswijzigingen. 16-09-2008
Aanvullende personenbelastingen. De wetgever snelt de gemeenten ter hulp. 15-09-2008
2008 [Laatste update]
Wetgeving en procedures inzake overheidsopdrachten : vademecum 29-08-2008
2008 [Laatste update]
Energieprestatie van gebouwen (EPB) 08-07-2008
Milieuvergunningen: een nieuwe klasse is geboren 01-07-2008
2008 [Laatste update]
Jaarverslag 2007 26-06-2008
Transparantie van de bezoldiging van lokale Brusselse mandatarissen 06-06-2008
2008 [Laatste update]
Elektronische arbeidsovereenkomst : nieuwe wet 29-05-2008
Toezicht op betalend parkeren door privéfirma: probleem ivm bescherming van de private levenssfeer 29-05-2008
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen: vademecum en model 20-05-2008
Laatste wilsbeschikking en keuze van godsdienstige of levensbeschouwelijke uitvaartplechtigheid 20-05-2008
2008 [Laatste update]
Tussen kiezer en hoofdkwartier : enquête over de strategieën en opvattingen van de lokale voorzitters van de nationale partijen 29-04-2008
Duurzame ontwikkeling in de praktijk : verwezenlijkingen en lessen uit de projectoproep Lokaal Agenda 21 2005 28-04-2008
2008 [Laatste update]
Het bevel tot betaling als verjaringstuitende handeling inzake fiscale aangelegenheden 28-03-2008
De richtlijn diensten - voorstelling van de richtlijn, screening en administratieve vereenvoudiging 25-03-2008
Schoolvervoersplannen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 17-03-2008
2008 [Laatste update]
Titel VIII van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening : een nieuw instrument om de verkeersdrukte te beperken 07-02-2008
2008 [Laatste update]
De avatar van de veiligheidscontracten 25-01-2008
Jaarverslag 2007 van de Afdeling OCMW 09-01-2008
Administratieve politie: wie, wat en hoe? 08-01-2008
2007 [Laatste update]
Gesubsidieerde tewerkstelling in OCMW's - technische fiche ivm artikel 60, § 7 31-12-2007
Gesubsidieerde tewerkstelling in OCMW's - technische fiche ivm financiële tussenkomst 31-12-2007
Gemeenschapswachten of hoe het blauw terugbrengen in de straat 21-12-2007
Wet houdende diverse bepalingen ... divers gewaardeerd - voetbal - huurovereenkomsten - drankgelegenheden 21-12-2007
De sociale balans in het OCMW - methodologisch handboek 12-12-2007
2007 [Laatste update]
De OCMW-financiën - vorming voor OCMW-mandatarissen 29-11-2007
Aanvullende reglementen en goede praktijkvoorbeelden ivm de plaatsing van verkeerstekens 29-11-2007
De beste aanpak voor een sensibiliseringscampagne rond verkeersveiligheid in de gemeenten 29-11-2007
Overheidsopdrachten - vorming voor OCMW-mandatarissen 12-11-2007
Lokale Agenda 21: bezoek aan Leuven 06-11-2007
2007 [Laatste update]
De aanvullende reglementen 31-10-2007
Rust- en verzorgingstehuizen : radioscopie 2005 van de openbare sector 30-10-2007
OCMW en dienstverlening aan senioren - vorming voor OCMW-mandatarissen 24-10-2007
Herstelwet voor de administratieve sancties: palliatieve zorg of paardenmiddel? 15-10-2007
Ukkel richt een schoonmaakterrein voor voertuigen in 02-10-2007
2007 [Laatste update]
Het Verkeersreglement : opfrissingscursus 28-09-2007
Openingsuren handelszaken en wekelijkse rustdag: nieuwe regels vanaf 1 maart 2007 17-09-2007
2007 [Laatste update]
Phone-shops en night-shops : modelreglement 28-08-2007
2007 [Laatste update]
Instrumenten, middelen en verwezenlijkingen inzake duurzame ontwikkeling 06-07-2007
2007 [Laatste update]
Federaal memorandum van de OCMW's 2007 15-06-2007
Federaal memorandum van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten 15-06-2007
Duurzame ontwikkeling op de schoolbanken : educatie voor duurzame ontwikkeling en duurzaam beheer van schoolgebouwen 06-06-2007
2007 [Laatste update]
Jaarverslag 2006 31-05-2007
Phone- en nightshops: nieuwe bevoegdheden van de wet van 10.11.2006 15-05-2007
Administratief toezicht: nieuwe stukken die overgemaakt moeten worden 15-05-2007
Aanwijzing van de overtredingen per graad - koninklijk besluit van 30.09.2005 07-05-2007
Belastingen op gsm-antennes: jurisprudentie van de Raad van State en van het Hof van Cassatie 01-05-2007
2007 [Laatste update]
Het OCMW: werking, organisatie en wettelijke opdrachten - basisvorming voor OCMW-mandatarissen 21-04-2007
2007 [Laatste update]
Huishoudelijk reglement van het OCMW : model 30-03-2007
De energie-uitgaven van de 19 gemeenten 15-03-2007
Ambulante en kermisactiviteiten : modelreglementen 15-03-2007
2007 [Laatste update]
De 19 Brusselse OCMW's en de liberalisering van de gas- en elektriciteitsmarkt 15-02-2007
2007 [Laatste update]
Jaarverslag 2006 van de Afdeling OCMW 31-01-2007
De gemeentelijke parkeerkaart - koninklijk besluit van 09.01.2007 24-01-2007
2006 [Laatste update]
Vade-mecum van de plaatselijke verkozenen 30-11-2006
Het sociaal statuut van de mandataris 30-11-2006
De overheidsopdrachten van de gemeente: de plaats van de gemeentemandataris in het beslissingsproces 15-11-2006
Technopreventie in het gemeentehuis van Koekelberg 01-11-2006
2006 [Laatste update]
Alcohol op het werk: bloedproef om dronkenschap of alcoholintoxicatie aan te tonen? 27-10-2006
Belastingen op gsm-infrastructuren: verslag van de auditeur van de Raad van State 16-10-2006
Is ecologisch bouwen de toekomst van de bouw? 06-10-2006
2006 [Laatste update]
Handel: rol van de ondernemingsloketten 30-09-2006
Het opmaken van een bewegwijzeringsplan 14-09-2006
2006 [Laatste update]
Gedaan met de vrije wapendracht - commentaar van de wet van 08.06.2006 15-08-2006
Programmawet van 20.07.2006 - gemeentebelasting - politiebevoegdheid van de burgemeester - politiemaatregelen ten opzichte van drugs 15-08-2006
Overheidsopdrachten: verdeling van de taken onder gemeenteraad en college – schrapping van de verwijzingen naar de provincie 01-08-2006
Rust- en verzorginstehuizen : radioscopie 2004 van de openbare sector 01-08-2006
Weerslag van de Huisvestingscode op de politiebesluiten 01-08-2006
2006 [Laatste update]
Voedingsmiddelen: wees fair, eet bio! 06-07-2006
2006 [Laatste update]
Onderdeel 'tewerkstelling' van de OCMW's van het Brussels Gewest: evolutie 2000-2005 - rapport 30-06-2006
Fietsdiefstallen: oprichting van een centraal fietsdepot 13-06-2006
Verwarming, zwembad en participatie brengen duurzame ontwikkeling in de praktijk te Ottignies 06-06-2006
Duurzame inrichtingen in Rijsel 06-06-2006
Het openbaar beheersrecht: voor wie, waarom en hoe? 01-06-2006
2006 [Laatste update]
Jaarverslag 2005 31-05-2006
E-mail, internet en de werkplek : een moeilijke relatie? 26-05-2006
2006 [Laatste update]
De socio-professionele balans in het OCMW - methodologisch handboek 24-04-2006
2006 [Laatste update]
Tijdelijke politieverordeningen: overdreven snelheid van de wetgever 15-03-2006
Kafka metamorfoseert administratieve praktijken 15-03-2006
Federale subsidie voor de begeleiding en de toeleiding van een gerechtigde in hun toegang op de arbeidsmarkt (500 € dossier) 08-03-2006
2006 [Laatste update]
Het OCMW en het beroepsgeheim: stand van zaken 09-02-2006
2006 [Laatste update]
Jaarverslag 2005 van de Afdeling OCMW 31-01-2006
Onbemande camera's 31-01-2006
De jobtafel door het OCMW - methodologisch handboek 30-01-2006
Duurzame aankopen: schoonmaakproducten 06-01-2006
2005 [Laatste update]
Geluidshinder in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : wetgevende instrumenten 15-12-2005
De zone 30 en de zone 30 in schoolomgeving 08-12-2005
Streven naar kwaliteit in rusthuizen 05-12-2005
2005 [Laatste update]
Integratie van telecommunicatie in de stad - Infosessie 30-11-2005
Fietsdiefstallen en preventie 24-11-2005
De link tussen het gemeentelijk mobiliteitsplan en de actieplannen van de politiezones 16-11-2005
Duurzame aankopen in het kader van overheidsopdrachten 06-11-2005
2005 [Laatste update]
Verkeersopvoeding in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : definities, uitdagingen, partners, praktijkvoorbeelden 31-10-2005
Het beheer van verontre inigde bodems: overzicht van de Brusselse wetgeving 28-10-2005
Heffingen op GSM-infrastructuur: arrest van het Europees Hof van Justitie van 8 september 2005 28-10-2005
De fietsbrigades 18-10-2005
Rolverdeling tussen gemeente, politiezone en andere actoren die betrokken zijn bij de verwijdering en de hoede over dieren die op de openbare weg aangetroffen worden 15-10-2005
Duurzame ontwikkeling : enquete in de Brusselse gemeenten 14-10-2005
Lastenboeken waarin milieuclausules opgenomen zijn : voorbeelden 11-10-2005
2005 [Laatste update]
Het beheer van werven - methodologische gids ter attentie van de beheerders 30-09-2005
2005 [Laatste update]
Wet van 13.07.2005 betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen: dan toch een wettelijke regeling voor de politieke mandatarissen 31-08-2005
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid - kostprijs van een aansluiting op het netwerk van de sociale zekerheid 01-08-2005
De gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen betreffende de paraboolantennes 01-08-2005
Rust- en verzorginstehuizen : radioscopie 2003 van de openbare sector 01-08-2005
2005 [Laatste update]
Nieuwe communicatietechnologieën - reglement of handvest van de OCMW's 01-07-2005
Typebestekken voor de levering van energie 01-07-2005
2005 [Laatste update]
De nieuwe normen betreffende de rust- en verzorgingstehuizen (RVT): financieringswijzen en –technieken 29-06-2005
Administratieve sancties: het Hof van Cassatie spreekt zich uit over verhoor van betrokkene 15-06-2005
Het beroep van maatschappelijk werker in het Brusselse OCMW: dialoog rond realiteit op het terrein 09-06-2005
2005 [Laatste update]
Bouwplaatsen : bevoegheidsverdeling 31-05-2005
Phone-shops en night-shops: mogelijkheden voor de gemeenten 11-05-2005
2005 [Laatste update]
Ontwikkelingssamenwerking : de Brusselse gemeenten in actie! 31-03-2005
2005 [Laatste update]
Tips voor een geslaagde testoperatie : overleg ten dienste van de mobiliteit - methodologische gids ter attentie van de beheerders 28-02-2005
De OCMW's en sociale economie 17-02-2005
2005 [Laatste update]
Jaarverslag 2004 van de Afdeling OCMW 31-01-2005
Gehandicapten - aanvraag om tegemoetkoming - goede praktijkvoorbeelden 01-01-2005
2004 [Laatste update]
Bezwaarschriften tegen lokale belastingen – een ongegronde reputatie 16-12-2004
Het wijkcontract, een duurzaam contract met de buurt? 15-12-2004
Federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008: federaal, maar ook gemeentelijk 15-12-2004
Hervorming van de administratieve sancties 13-12-2004
2004 [Laatste update]
Instrumenten voor de bestraffing van milieuovertredingen waarover de gemeenten en de lokale politie beschikken 30-11-2004
Belasting op ongeadresseerd drukwerk : de rechtspraak maakt het er niet duidelijker op 23-11-2004
Het administratief toezicht op de lokale besturen in het Brussels Gewest 15-11-2004
Gehandicapten - tegemoetkomingen - hervorming van 01.11.2004 04-11-2004
2004 [Laatste update]
Bewonersparkeren 29-10-2004
2004 [Laatste update]
Verhoudingen tussen gemeente en OCMW 30-09-2004
Belasting op ongeadresseerd drukwerk : een arrest dat knopen doorhakt 23-09-2004
2004 [Laatste update]
Huis-aan-huisverdeling van ongeadresseerd reclamedrukwerk : model van belastingsreglement 23-08-2004
2004 [Laatste update]
Politiebevoegdheden van de burgemeester ten aanzien van hinder veroorzaakt door dieren en inzake dierenbescherming 16-06-2004
2004 [Laatste update]
Brussel, duurzame stad : actiegids 31-05-2004
De stedenbouwkundige verzegeling 28-05-2004
2004 [Laatste update]
Hervorming van de administratieve sancties: een beetje voor, veel tegen 15-04-2004
De gemeentelijke vzw en overheidsopdrachten – dubbelzinnige verhoudingen 01-04-2004
2004 [Laatste update]
Stedenbouwkundige lasten verlicht 31-03-2004
Gewest- en gemeenschapsmemorandum van de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2004 05-03-2004
De Brusselse huisvestingscode en de lokale besturen 04-03-2004
2004 [Laatste update]
De Brusselse Huisvestingscode en de implicaties voor de OCMW's 12-02-2004
2004 [Laatste update]
Jaarverslag 2003 van de Afdeling OCMW 31-01-2004
2003 [Laatste update]
De gevolgen van een besluit tot onbewoonbaarheid 28-11-2003
Staten-generaal van de verkeersveiligheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 28-11-2003
2003 [Laatste update]
Strijd tegen ongezonde woningen : de macht van de burgemeester 16-10-2003
De gemeentereglementen tegen insalubriteit 04-10-2003
2003 [Laatste update]
De Brusselse huisvestingscode en de gemeenten 29-08-2003
Gedaan met radioactieve bliksemafleiders! 29-08-2003
2003 [Laatste update]
De harmonisatie van de stedenbouwkundige lasten 19-07-2003
2003 [Laatste update]
Politiemaatregelen en administratieve sancties in de gemeente 15-06-2003
Nieuwe GSV maakt komaf met de rechtsonzekerheid 04-06-2003
Federaal memorandum van de OCMW's 2003 04-06-2003
2003 [Laatste update]
Nieuwe aansprakelijkeheidsregeling voor het overheidspersoneel 30-05-2003
Natura 2000 : van droom tot kritiek 30-05-2003
Gemeentebelastingen en –retributies: de grondwettelijke grenzen 23-05-2003
2003 [Laatste update]
De gemeente voor de rechter : wie doet wat? 30-04-2003
De nieuwe parkeerschijf - brochure 28-04-2003
Arbeidsreglement : model 25-04-2003
2003 [Laatste update]
Een tweede blik op de politiebevoegdheden van de burgemeester 15-03-2003
De kaderrichtlein water : welke rol voor de lokale overheid ? 03-03-2003
Nieuwe regels inzake betalingsachterstand 01-03-2003
2003 [Laatste update]
De testoperatie “Louiza” (in de flessenhals van de Louizalaan): voor een beter beheer van het verkeer op dit Brusselse kruispunt 28-02-2003
Verhoogde inrichtingen op de openbare weg - koninklijk besluit van 09.10.1998 26-02-2003
Gedaan met de belasting op ongeadresseerd drukwerk? 23-02-2003
Evenementen toegankelijk voor publiek en onderworpen aan vergunningen : welke ruimte hebben onze gemeenten? 15-02-2003
De afhankelijkheidsverzekering 06-02-2003
Het systeem voor milieubeheer EMAS ten dienste van de gemeenten 03-02-2003
2003 [Laatste update]
Jaarverslag 2002 van de Afdeling OCMW 31-01-2003
2002 [Laatste update]
Plaatsing van de verkeersborden die betrekking hebben op verkeersbeperkingen voor vervoer van gevaarlijke goederen (A.D.R.) - ministeriële omzendbrief van 23.12.2002 23-12-2002
Wijziging van de ordonnantie houdende organisatie van de planning en stedenbouw (III) 04-12-2002
2002 [Laatste update]
Wijziging van de ordonnantie houdende organisatie van de planning en stedenbouw (II) 04-11-2002
2002 [Laatste update]
Het recht op maatschappelijke integratie - vorming voor de 19 Brusselse OCMW's 19-09-2002
2002 [Laatste update]
Beheer van kruispunten en prioriteitsconflicten tram/voetgangers: analyse van een nieuw type wegmarkering en test op een gewestweg 28-06-2002
2002 [Laatste update]
Maximumsnelheid in de schoolomgeving - ministerieel rondschrijven van 14.05.2002 14-05-2002
2002 [Laatste update]
Jaarverslag 2001 van de Afdeling OCMW 31-01-2002
2001 [Laatste update]
Openbare netheid : model van belastingsreglement 23-12-2001
Parkeerbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 17-12-2001
2000 [Laatste update]
De vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen - wet van 24.12.1996 23-10-2000
1999 [Laatste update]
Gemachtigde opzichters - ministerieel rondschrijven van 05.07.1999 05-07-1999
1999 [Laatste update]
Gewst- en gemeenschapsmemorandum van de OCMW's van het Brussels Gewest 1999 30-06-1999
Federaal memorandum van de OCMW's 1999 15-06-1999
1999 [Laatste update]
Het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg - ministerieel besluit van 07.05.1999 21-05-1999
1999 [Laatste update]
Coördinatie en organisatie van de werken op de openbare weg : model van gemeentereglement 01-01-1999
1978 [Laatste update]
Woonerven - ministerieel rondschrijven van 23.06.1978 23-06-1978
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links