Al de documenten


2021 [Laatste update]
Activiteitenverslag 2020 van de Federatie van Brusselse OCMW's 19-02-2021
2020 [Laatste update]
Verkeersreglement - koninklijk besluit van 1.12.1975 04-12-2020
2020 [Laatste update]
Wegverkeer: model van aanvullend reglement 06-01-2020
2019 [Laatste update]
Code van de wegbeheerder - ministerieel besluit van 11.10.1976 24-10-2019
2019 [Laatste update]
Cyclus thematische vormingssessies mobiliteit en verkeersveiligheid ter attentie van de nieuwe verkozenen : slides van de uiteenzettingen 26-03-2019
2017 [Laatste update]
Activiteitenverslag 2016 13-06-2017
2016 [Laatste update]
De nieuwe verkeersregels 21-01-2016
2015 [Laatste update]
Jaarverslag 2014 23-06-2015
2015 [Laatste update]
Analyse van de impact van het federaal regeerakkoord op de gemeenten 24-04-2015
2015 [Laatste update]
De kalender van de algemene beleidsverklaring van de Brusselse regering 28-01-2015
2014 [Laatste update]
Analyse van de impact van het Brussels regeerakkoord 2014-2019 op de gemeenten 17-10-2014
Bezetting van het openbaar domein - model van belastingreglement 14-10-2014
2014 [Laatste update]
Jaarverslag 2013 05-06-2014
2014 [Laatste update]
De motivering van stedenbouwkundige vergunningen: ervaring in Ukkel 18-03-2014
Federaal memorandum 2014 13-03-2014
2013 [Laatste update]
Personen met beperkte mobiliteit: verbetering van de toegankelijkheid van openbare ruimten, wegen en horeca 26-11-2013
Gewestelijk memorandum 2013 14-11-2013
2013 [Laatste update]
De nieuwe gewestelijke regeringsverklaring 03-07-2013
2013 [Laatste update]
Stedenbouwkundige vergunningen inzake openbare wegen: beraadslaging binnen de gemeenteraad is nog altijd verplicht 11-03-2013
2012 [Laatste update]
Overeenkomst en reglement ivm gevonden fietsen : modellen 22-11-2012
2012 [Laatste update]
Wet betreffende de politie van het wegverkeer (basiswet) 27-08-2012
2012 [Laatste update]
Jaarverslag 2011 30-05-2012
2011 [Laatste update]
Federaal memorandum 2010 bijgewerkt in 2011 21-12-2011
HORECA terrassen langs de weg - zijn er stedenbouwkundige verplichtingen? 14-12-2011
Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling: interview met de gewestelijke coördinatiedienst 14-12-2011
2011 [Laatste update]
Algemene beleidsverklaring 2011-2012 08-11-2011
2011 [Laatste update]
Wegenwerken: wie draagt de kosten? 26-09-2011
Spoorwegen: signalisatie van overwegen en verkeer op spoorwegen - koninklijk besluit van 11.07.2011 14-09-2011
2011 [Laatste update]
Jaarverslag 2010 16-06-2011
2010 [Laatste update]
Het parkeerbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : enquête in de 19 gemeenten 03-08-2010
2010 [Laatste update]
Jaarverslag 2009 17-06-2010
2010 [Laatste update]
Uitdeling van strooibiljetten op de openbare weg 18-01-2010
2009 [Laatste update]
Het onderdeel duurzame ontwikkeling in het Brussels regeerakkoord 16-11-2009
2009 [Laatste update]
De rol van de gemeente bij het vellen van bomen 31-08-2009
2009 [Laatste update]
Openbare wegen op privé grond 13-07-2009
2009 [Laatste update]
Jaarverslag 2008 23-06-2009
2009 [Laatste update]
Parkeergeld op motorrijtuigen invoeren - wet van 22.02.1965 06-03-2009
2008 [Laatste update]
Gewestelijk memorandum 2009 25-11-2008
2008 [Laatste update]
Jaarverslag 2007 26-06-2008
2007 [Laatste update]
Aanvullende reglementen en goede praktijkvoorbeelden ivm de plaatsing van verkeerstekens 29-11-2007
2007 [Laatste update]
Jaarverslag 2006 31-05-2007
2007 [Laatste update]
Ambulante en kermisactiviteiten : modelreglementen 15-03-2007
2007 [Laatste update]
De taken van de gemeente 31-01-2007
De gemeentelijke parkeerkaart - koninklijk besluit van 09.01.2007 24-01-2007
2006 [Laatste update]
Handel: rol van de ondernemingsloketten 30-09-2006
Het opmaken van een bewegwijzeringsplan 14-09-2006
2006 [Laatste update]
Fietsdiefstallen: oprichting van een centraal fietsdepot 13-06-2006
2006 [Laatste update]
Jaarverslag 2005 31-05-2006
2006 [Laatste update]
Onbemande camera's 31-01-2006
2005 [Laatste update]
De zone 30 en de zone 30 in schoolomgeving 08-12-2005
2005 [Laatste update]
Verkeersopvoeding in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : definities, uitdagingen, partners, praktijkvoorbeelden 31-10-2005
2005 [Laatste update]
Het beheer van werven - methodologische gids ter attentie van de beheerders 30-09-2005
2005 [Laatste update]
Bouwplaatsen : bevoegheidsverdeling 31-05-2005
2004 [Laatste update]
Bewonersparkeren 29-10-2004
2003 [Laatste update]
Staten-generaal van de verkeersveiligheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 28-11-2003
2003 [Laatste update]
De nieuwe parkeerschijf - brochure 28-04-2003
2003 [Laatste update]
De testoperatie “Louiza” (in de flessenhals van de Louizalaan): voor een beter beheer van het verkeer op dit Brusselse kruispunt 28-02-2003
Verhoogde inrichtingen op de openbare weg - koninklijk besluit van 09.10.1998 26-02-2003
2002 [Laatste update]
Plaatsing van de verkeersborden die betrekking hebben op verkeersbeperkingen voor vervoer van gevaarlijke goederen (A.D.R.) - ministeriële omzendbrief van 23.12.2002 23-12-2002
2002 [Laatste update]
Beheer van kruispunten en prioriteitsconflicten tram/voetgangers: analyse van een nieuw type wegmarkering en test op een gewestweg 28-06-2002
2002 [Laatste update]
Maximumsnelheid in de schoolomgeving - ministerieel rondschrijven van 14.05.2002 14-05-2002
2001 [Laatste update]
Parkeerbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 17-12-2001
1999 [Laatste update]
Het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg - ministerieel besluit van 07.05.1999 21-05-1999
1999 [Laatste update]
Coördinatie en organisatie van de werken op de openbare weg : model van gemeentereglement 01-01-1999
1978 [Laatste update]
Woonerven - ministerieel rondschrijven van 23.06.1978 23-06-1978
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links