Al de documenten


2021 [Laatste update]
Contactpersonen KSZ in de OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 09-03-2021
2021 [Laatste update]
Activiteitenverslag 2020 van de Federatie van Brusselse OCMW's 19-02-2021
2020 [Laatste update]
Dossier gezondheid en welzijn 23-07-2020
Sociaal observatorium van Schaarbeek: open kijk op de lokale gemeenschap om de dynamiek beter te begrijpen 23-07-2020
2020 [Laatste update]
[Covid-19] Drie modellen van politiebesluiten 09-04-2020
2020 [Laatste update]
De Federatie van Brusselse OCMW’s wil de toegang tot de gezondheidszorg vereenvoudigen en versterken voor wie beroep doet op het OCMW 17-01-2020
2019 [Laatste update]
Zorgkundigen - mogelijkheid om vijf bijkomende handelingen 03-10-2019
2019 [Laatste update]
De OCMW's vragen meer doorgedreven beleid inzake armoedebestrijding met een versterking van de financiële inzet van de federale, regionale en (bi-)gemeenschapsregeringen - politieke nota en memoranda 25-05-2019
2019 [Laatste update]
Jaarverslag 2018 - Federatie van Brusselse OCMW's 29-03-2019
2018 [Laatste update]
Gids van de lokale mandataris 17-12-2018
2018 [Laatste update]
Project Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen 2016-2018: brochure 08-06-2018
2018 [Laatste update]
Rust- en verzorgingstehuizen: radioscopie 2016 van de openbare sector 25-05-2018
2018 [Laatste update]
Jaarverslag van de Federatie van OCMW's 27-03-2018
2017 [Laatste update]
Het OCMW van Schaarbeek zorgt goed voor zijn werknemers en begunstigden 03-10-2017
2017 [Laatste update]
Dossier niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) 26-09-2017
2017 [Laatste update]
Hervorming Geïndividualiseerde Projecten voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) 15-06-2017
Activiteitenverslag 2016 13-06-2017
2017 [Laatste update]
Hoe ziet de toekomst eruit voor onze bejaarden? Documenten van de Algemene Vergadering van de Federatie van Brusselse OCMW's 19-05-2017
Een gespecialiseerd rusthuis voor dementen 16-05-2017
Rusthuizen in Brussel: de enige oplossing voor Brusselaars? 16-05-2017
« Contact 80+ » staat de Woluwenaars bij 16-05-2017
2017 [Laatste update]
Jaarverslag 2016 van de Federatie van Brusselse OCMW's 17-03-2017
2017 [Laatste update]
Onthaal en integratie van nieuwkomers: hoe ver staan we? 05-01-2017
2016 [Laatste update]
Ontmoeting OCMW-RVA 24-11-2016
Huurwaarborg: nieuws voor huurders met een laag inkomen? 15-11-2016
2016 [Laatste update]
Uitbreiding van de Geïndividualiseerde Projecten voor Maatschappelijke Integratie (GPMI): mist de hervorming haar doel? 21-09-2016
Raad van State wijst op het belang van het beroepsgeheim voor het OCMW 21-09-2016
2016 [Laatste update]
Het spreidingsplan voor asielzoekers deemstert weg 28-06-2016
Monitoring van de overdrachten werkloosheid-OCMW 28-06-2016
2016 [Laatste update]
OCMW 2015 jaarverslag 21-03-2016
2016 [Laatste update]
Brochure “Europese projecten voor mijn gemeente” 28-02-2016
2015 [Laatste update]
Dienst LINK - methodologie - Partnershipkader Actiris-OCMW 2015-2020 04-12-2015
2015 [Laatste update]
Studenten en OCMW 15-10-2015
2015 [Laatste update]
Overdacht werkloosheid-OCMW: monitoring 2e trimester 2015 14-09-2015
2015 [Laatste update]
Brussels Gezondheidsplan - medewerking aan werkgroep ROB-RVT 07-08-2015
2015 [Laatste update]
Jaarverslag 2014 23-06-2015
2015 [Laatste update]
Transfer werkloosheid-OCMW: gevolgen voor de Brusselse OCMW's? 22-05-2015
2015 [Laatste update]
Analyse van de impact van het federaal regeerakkoord op de gemeenten 24-04-2015
Debat over de fusie OCMW-gemeente 03-04-2015
2015 [Laatste update]
Jaarverslag 2014 van de Afdeling OCMW 11-03-2015
2015 [Laatste update]
Federaal regeerakkoord en fusie gemeente-OCMW - Advies van de Federaties van OCMW's 23-02-2015
2015 [Laatste update]
Bruxelles Formation - interview 28-01-2015
2014 [Laatste update]
Analyse van de impact van het Brussels regeerakkoord 2014-2019 op de gemeenten 17-10-2014
Federaal memorandum van de OCMW's 2014 13-10-2014
2014 [Laatste update]
Gevolgen voor het onderzoek-actie 14-07-2014
2014 [Laatste update]
Onderzoek-Actie in de OCMW's 06-06-2014
Jaarverslag 2013 05-06-2014
Gewest- en Gemeenschapsmemorandum van de Brusselse OCMW's 2014 01-06-2014
2014 [Laatste update]
Alsmaar hogere dotaties naar OCMW's en politiezones 18-03-2014
Federaal memorandum 2014 13-03-2014
Jaarverslag 2013 van de Afdeling OCMW 04-03-2014
2014 [Laatste update]
Duurzame ontwikkeling ook in het OCMW 25-02-2014
2013 [Laatste update]
Gewestelijk memorandum 2013 14-11-2013
2013 [Laatste update]
Jaarverslag 2012 22-05-2013
2013 [Laatste update]
Jaarverslag 2012 van de Afdeling OCMW 18-03-2013
2013 [Laatste update]
Sociaal-filosofische context van het sociaal verslag in de beslissing om maatschappelijke bijstand te verlenen 10-01-2013
2012 [Laatste update]
Degressiviteit werkloosheidsuitkeringen 09-07-2012
2012 [Laatste update]
Jaarverslag 2011 30-05-2012
Overheveling van de ouderenvoorzieningen naar de Gemeenschappen: gevolgen 04-05-2012
Collectief initiatief van de OCMW's om de maatschappelijke dienstverlening vorm te geven 04-05-2012
Ontmoeting met het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek 04-05-2012
2012 [Laatste update]
Wetswijzigingen ivm asielzoekers, EU-burgers en hun familieleden, procedures 9ter, ... 02-03-2012
2012 [Laatste update]
Jaarverslag 2011 van de Afdeling OCMW 17-02-2012
Sociale vestiaire in Etterbeek 17-02-2012
2011 [Laatste update]
Commentaar bij de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering 20-12-2011
2011 [Laatste update]
Algemene beleidsverklaring 2011-2012 08-11-2011
2011 [Laatste update]
Charles Picqué: interview 26-09-2011
2011 [Laatste update]
Federaal memorandum van de OCMW's 2010 30-08-2011
2011 [Laatste update]
Vergelijking van de voordelen 2010 in het kader van de aanvullende verzekering van de voornaamste ziekenfondsen 15-07-2011
2011 [Laatste update]
Jaarverslag 2010 16-06-2011
2011 [Laatste update]
Samen wonen op het vlak van OCMW 05-05-2011
2011 [Laatste update]
Discretieplicht of beroepsgeheim voor de mandatarissen? 16-03-2011
Gemeentefinanciën: waar gaan de OCMW's naartoe? 16-03-2011
Human resources in OCMW: aanbevelingen van maatschappelijk werkers 16-03-2011
Project Columbus - een hulpmiddel bij human resources 16-03-2011
Jaarverslag 2010 van de Afdeling OCMW 02-03-2011
2011 [Laatste update]
OCMW-gids: online en in boekvorm 20-01-2011
2010 [Laatste update]
De validering van competenties en het OCMW 08-11-2010
2010 [Laatste update]
De OCMW's en het netwerk van de Sociale Zekerheid 07-10-2010
2010 [Laatste update]
Rust- en verzorgingstehuizen : vragenlijst voor de radioscopie 2010 van de openbare sector 09-09-2010
2010 [Laatste update]
Vergrijzing: impact voor de gemeenten 14-07-2010
2010 [Laatste update]
Jaarverslag 2009 17-06-2010
2010 [Laatste update]
Jaarverslag 2009 van de Afdeling OCMW 16-02-2010
2009 [Laatste update]
Instructie betreffende de regularisatie van bepaalde vreemdelingen 09-11-2009
2009 [Laatste update]
Nieuwe Gemeentewet grondig gewijzigd door de ordonnantie van 5 maart 2009 31-08-2009
Rust- en verzorgingstehuizen : radioscopie 2007 van de openbare sector 17-08-2009
2009 [Laatste update]
Jaarverslag 2008 23-06-2009
2009 [Laatste update]
Gemeentewoningen: minimale toewijzingsregels 28-05-2009
2009 [Laatste update]
Gewest- en gemeenschapsmemorandum van de Brusselse OCMW's 2009 12-03-2009
2009 [Laatste update]
Jaarverslag 2008 van de Afdeling OCMW 19-02-2009
Verblijf van vreemdelingen - vorming ivm de statuten 03-02-2009
2008 [Laatste update]
Gezondheidszorg en OCMW - regelgeving, verplichtingen van de OCMW's, rechten van de gebruikers en ter beschikking gestelde gegevens 22-10-2008
Statistieken van de POD MI voor het Brussels Gewest en per Brusselse gemeente over 10 jaar 21-10-2008
2008 [Laatste update]
Gezondheidszorg: nuttige links 23-09-2008
2008 [Laatste update]
Jaarverslag 2007 26-06-2008
2008 [Laatste update]
Jaarverslag 2007 van de Afdeling OCMW 09-01-2008
2007 [Laatste update]
Gesubsidieerde tewerkstelling in OCMW's - technische fiche ivm artikel 60, § 7 31-12-2007
Gesubsidieerde tewerkstelling in OCMW's - technische fiche ivm financiële tussenkomst 31-12-2007
De sociale balans in het OCMW - methodologisch handboek 12-12-2007
2007 [Laatste update]
De OCMW-financiën - vorming voor OCMW-mandatarissen 29-11-2007
Overheidsopdrachten - vorming voor OCMW-mandatarissen 12-11-2007
2007 [Laatste update]
Rust- en verzorgingstehuizen : radioscopie 2005 van de openbare sector 30-10-2007
OCMW en dienstverlening aan senioren - vorming voor OCMW-mandatarissen 24-10-2007
2007 [Laatste update]
Federaal memorandum van de OCMW's 2007 15-06-2007
2007 [Laatste update]
Jaarverslag 2006 31-05-2007
2007 [Laatste update]
Het OCMW: werking, organisatie en wettelijke opdrachten - basisvorming voor OCMW-mandatarissen 21-04-2007
2007 [Laatste update]
Huishoudelijk reglement van het OCMW : model 30-03-2007
2007 [Laatste update]
De 19 Brusselse OCMW's en de liberalisering van de gas- en elektriciteitsmarkt 15-02-2007
2007 [Laatste update]
Jaarverslag 2006 van de Afdeling OCMW 31-01-2007
2006 [Laatste update]
Rust- en verzorginstehuizen : radioscopie 2004 van de openbare sector 01-08-2006
2006 [Laatste update]
Onderdeel 'tewerkstelling' van de OCMW's van het Brussels Gewest: evolutie 2000-2005 - rapport 30-06-2006
2006 [Laatste update]
Jaarverslag 2005 31-05-2006
2006 [Laatste update]
De socio-professionele balans in het OCMW - methodologisch handboek 24-04-2006
2006 [Laatste update]
Federale subsidie voor de begeleiding en de toeleiding van een gerechtigde in hun toegang op de arbeidsmarkt (500 € dossier) 08-03-2006
2006 [Laatste update]
Het OCMW en het beroepsgeheim: stand van zaken 09-02-2006
2006 [Laatste update]
Jaarverslag 2005 van de Afdeling OCMW 31-01-2006
De jobtafel door het OCMW - methodologisch handboek 30-01-2006
2005 [Laatste update]
Streven naar kwaliteit in rusthuizen 05-12-2005
2005 [Laatste update]
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid - kostprijs van een aansluiting op het netwerk van de sociale zekerheid 01-08-2005
Rust- en verzorginstehuizen : radioscopie 2003 van de openbare sector 01-08-2005
2005 [Laatste update]
Nieuwe communicatietechnologieën - reglement of handvest van de OCMW's 01-07-2005
2005 [Laatste update]
De nieuwe normen betreffende de rust- en verzorgingstehuizen (RVT): financieringswijzen en –technieken 29-06-2005
Het beroep van maatschappelijk werker in het Brusselse OCMW: dialoog rond realiteit op het terrein 09-06-2005
2005 [Laatste update]
De OCMW's en sociale economie 17-02-2005
2005 [Laatste update]
Jaarverslag 2004 van de Afdeling OCMW 31-01-2005
Gehandicapten - aanvraag om tegemoetkoming - goede praktijkvoorbeelden 01-01-2005
2004 [Laatste update]
Gehandicapten - tegemoetkomingen - hervorming van 01.11.2004 04-11-2004
2004 [Laatste update]
Verhoudingen tussen gemeente en OCMW na 1 januari 2004 30-09-2004
2004 [Laatste update]
Gewest- en gemeenschapsmemorandum van de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2004 05-03-2004
2004 [Laatste update]
De Brusselse Huisvestingscode en de implicaties voor de OCMW's 12-02-2004
2004 [Laatste update]
Jaarverslag 2003 van de Afdeling OCMW 31-01-2004
2003 [Laatste update]
Federaal memorandum van de OCMW's 2003 04-06-2003
2003 [Laatste update]
De afhankelijkheidsverzekering 06-02-2003
2003 [Laatste update]
Jaarverslag 2002 van de Afdeling OCMW 31-01-2003
2002 [Laatste update]
Het recht op maatschappelijke integratie - vorming voor de 19 Brusselse OCMW's 19-09-2002
2002 [Laatste update]
Jaarverslag 2001 van de Afdeling OCMW 31-01-2002
1999 [Laatste update]
Gewst- en gemeenschapsmemorandum van de OCMW's van het Brussels Gewest 1999 30-06-1999
Federaal memorandum van de OCMW's 1999 15-06-1999
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links