Al de documenten


2021 [Laatste update]
Activiteitenverslag 2020 van de Federatie van Brusselse OCMW's 19-02-2021
2020 [Laatste update]
Model besluit van de burgemeester tot voorlopige sluiting van een instelling die haar uitbatingsvoorwaarden niet naleeft. 09-07-2020
2020 [Laatste update]
[Covid-19] Drie modellen van politiebesluiten 09-04-2020
2019 [Laatste update]
Presentatie van de Europese Commissie over het cohesiebeleid 2021-2027 17-05-2019
2017 [Laatste update]
Activiteitenverslag 2016 13-06-2017
2017 [Laatste update]
Openbare investeringen versus Europese voorschriften 05-01-2017
2016 [Laatste update]
Monitoring van de overdrachten werkloosheid-OCMW 28-06-2016
2016 [Laatste update]
Vastgoedtransacties: nieuwe omzendbrief versoepelt de regels 24-03-2016
2016 [Laatste update]
Brochure “Europese projecten voor mijn gemeente” 28-02-2016
2015 [Laatste update]
Dienst LINK - methodologie - Partnershipkader Actiris-OCMW 2015-2020 04-12-2015
2015 [Laatste update]
Overdacht werkloosheid-OCMW: monitoring 2e trimester 2015 14-09-2015
2015 [Laatste update]
Jaarverslag 2014 23-06-2015
2015 [Laatste update]
Transfer werkloosheid-OCMW: gevolgen voor de Brusselse OCMW's? 22-05-2015
2015 [Laatste update]
Analyse van de impact van het federaal regeerakkoord op de gemeenten 24-04-2015
2015 [Laatste update]
De gemeenten ten dienste van de burgers 13-02-2015
2015 [Laatste update]
Tewerkstelling, competitiviteit en pensioenen in het federaal regeerakkoord 28-01-2015
Bruxelles Formation - interview 28-01-2015
2014 [Laatste update]
Analyse van de impact van het Brussels regeerakkoord 2014-2019 op de gemeenten 17-10-2014
2014 [Laatste update]
Onderzoek-Actie in de OCMW's 06-06-2014
Jaarverslag 2013 05-06-2014
2014 [Laatste update]
Federaal memorandum 2014 13-03-2014
2013 [Laatste update]
Gewestelijk memorandum 2013 14-11-2013
2013 [Laatste update]
De nieuwe gewestelijke regeringsverklaring 03-07-2013
2013 [Laatste update]
Jaarverslag 2012 22-05-2013
2013 [Laatste update]
Sociale clausules in overheidsopdrachten 10-01-2013
2012 [Laatste update]
Degressiviteit werkloosheidsuitkeringen 09-07-2012
2012 [Laatste update]
Er moeten prioriteiten vastgelegd worden in de planning 26-06-2012
2012 [Laatste update]
Jaarverslag 2011 30-05-2012
2011 [Laatste update]
Federaal memorandum 2010 bijgewerkt in 2011 21-12-2011
Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling: interview met de gewestelijke coördinatiedienst 14-12-2011
2011 [Laatste update]
Charles Picqué: interview 26-09-2011
2011 [Laatste update]
Jaarverslag 2010 16-06-2011
2010 [Laatste update]
De validering van competenties en het OCMW 08-11-2010
2010 [Laatste update]
Jaarverslag 2009 17-06-2010
2010 [Laatste update]
Het Europees charter voor gelijkheid van vrouwen en mannen op lokaal vlak 02-02-2010
2010 [Laatste update]
Mag de werkgever een griepzieke naar huis sturen? 18-01-2010
2009 [Laatste update]
Jaarverslag 2008 23-06-2009
2008 [Laatste update]
Gewestelijk memorandum 2009 25-11-2008
2008 [Laatste update]
Jaarverslag 2007 26-06-2008
2008 [Laatste update]
De richtlijn diensten - voorstelling van de richtlijn, screening en administratieve vereenvoudiging 25-03-2008
2007 [Laatste update]
Jaarverslag 2006 31-05-2007
Jaarverslag 2005 31-05-2006
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links