Al de documenten


2021 [Laatste update]
Activiteitenverslag 2020 van de Federatie van Brusselse OCMW's 19-02-2021
2019 [Laatste update]
Het Ďboemerangeffectí van de pensioenen zal de gemeenten met volle kracht treffen 02-12-2019
2019 [Laatste update]
Vademecum: EU login 20-11-2019
2018 [Laatste update]
Ontheffing van onroerende voorheffing en beroepsgeheim van de FOD FinanciŽn: recente rechtspraak 09-02-2018
2017 [Laatste update]
Hervorming van de algemene dotatie aan de gemeenten 16-10-2017
2017 [Laatste update]
Gemeentelijke begrotingen 2017: uitgaven onder controle Ö maar de lokale besturen staan voor enorme financiŽle uitdagingen! 26-09-2017
2017 [Laatste update]
Activiteitenverslag 2016 13-06-2017
2017 [Laatste update]
Brulocalis objectiveert de kost van de gemeenten en bewijst hun goed bestuur 16-05-2017
2017 [Laatste update]
De Europese Commissie geeft nieuwe preciseringen over het begrip staatssteun 05-01-2017
Openbare investeringen versus Europese voorschriften 05-01-2017
2016 [Laatste update]
De Brusselse gemeentefinanciŽn: nog een bewijs van goed beheer 15-11-2016
2016 [Laatste update]
Kosten van verschillende stemsystemen 27-09-2016
2016 [Laatste update]
Onzekerheid over het Grootstedenbeleid 24-06-2016
2016 [Laatste update]
Brochure ďEuropese projecten voor mijn gemeenteĒ 28-02-2016
2016 [Laatste update]
BTW: nieuwe bepalingen in 2016 21-01-2016
2015 [Laatste update]
Het Plan-Juncker en de ESR-normen 29-09-2015
2015 [Laatste update]
Jaarverslag 2014 23-06-2015
2015 [Laatste update]
Schaarbeek: subsidies centraliseren voor meer efficiŽntie 28-05-2015
Transfer werkloosheid-OCMW: gevolgen voor de Brusselse OCMW's? 22-05-2015
2015 [Laatste update]
De pensioenuitdagingen voor de lokale besturen 29-04-2015
Analyse van de impact van het federaal regeerakkoord op de gemeenten 24-04-2015
2015 [Laatste update]
De kalender van de algemene beleidsverklaring van de Brusselse regering 28-01-2015
De lokale zone ondergaat wat de federale Regering voor de politie bespaart 08-01-2015
2014 [Laatste update]
Gemeenten, OCMW en BTW 05-12-2014
2014 [Laatste update]
Analyse van de impact van het Brussels regeerakkoord 2014-2019 op de gemeenten 17-10-2014
Federaal memorandum van de OCMW's 2014 13-10-2014
2014 [Laatste update]
Nieuwe regeling voor stedenbouwkundige misdrijven: een verwachte hervorming 31-07-2014
2014 [Laatste update]
Jaarverslag 2013 05-06-2014
2014 [Laatste update]
Alsmaar hogere dotaties naar OCMW's en politiezones 18-03-2014
Gemeentelijke administratieve sancties: wet en uitvoeringsbesluiten 17-03-2014
Federaal memorandum 2014 13-03-2014
2013 [Laatste update]
Gewestelijk memorandum 2013 14-11-2013
E-facturatie: een nieuwe uitdaging voor de lokale besturen 13-11-2013
2013 [Laatste update]
FinanciŽle uitdagingen voor de gemeenten: een bestuursperiode met grote veranderingen? 06-06-2013
2013 [Laatste update]
Jaarverslag 2012 22-05-2013
2013 [Laatste update]
Drie uitdagingen voor de Brusselse pensioenen 10-01-2013
2012 [Laatste update]
Onroerende voorheffing in Brussel 31-10-2012
2012 [Laatste update]
Invordering onroerende voorheffing in het Brussels Gewest: stand van zaken en vooruitzichten 28-09-2012
Pensioenen: algemene principes 21-09-2012
De financiŽn van de Brusselse gemeenten: beter dan elders Ö maar sombere vooruitzichten 21-09-2012
2012 [Laatste update]
Degressiviteit werkloosheidsuitkeringen 09-07-2012
2012 [Laatste update]
Financiering van de politiezones aan herziening toe 31-05-2012
Jaarverslag 2011 30-05-2012
2011 [Laatste update]
Federaal memorandum 2010 bijgewerkt in 2011 21-12-2011
De gemeenten en de demografische uitdagingen : financiŽn 19-12-2011
Omzetting van eindejaarspremie in maaltijdcheques - gevolgen 14-12-2011
2011 [Laatste update]
De Vereniging ontmoet Charles Picquť (II) 08-11-2011
2011 [Laatste update]
Charles Picquť: interview 26-09-2011
2011 [Laatste update]
Jaarverslag 2010 16-06-2011
2011 [Laatste update]
GemeentefinanciŽn: waar gaan de OCMW's naartoe? 16-03-2011
2010 [Laatste update]
Vergrijzing: impact voor de gemeenten 14-07-2010
2010 [Laatste update]
Jaarverslag 2009 17-06-2010
2010 [Laatste update]
Het Parlement consolideert de stedenbouwkundige lasten 27-05-2010
2009 [Laatste update]
Staat van de Brusselse gemeentefinanciŽn in 2009 02-09-2009
2009 [Laatste update]
Nieuwe Gemeentewet grondig gewijzigd door de ordonnantie van 5 maart 2009 31-08-2009
2009 [Laatste update]
FinanciŽn van de lokale overheidsbedrijven 10-07-2009
2009 [Laatste update]
De federale financiering van de lokale politie 26-06-2009
Jaarverslag 2008 23-06-2009
2009 [Laatste update]
Parkeergeld op motorrijtuigen invoeren - wet van 22.02.1965 06-03-2009
2008 [Laatste update]
Gewestelijk memorandum 2009 25-11-2008
2008 [Laatste update]
Jaarverslag 2007 26-06-2008
2008 [Laatste update]
Toezicht op betalend parkeren door privťfirma: probleem ivm bescherming van de private levenssfeer 29-05-2008
2007 [Laatste update]
De OCMW-financiŽn - vorming voor OCMW-mandatarissen 29-11-2007
2007 [Laatste update]
Jaarverslag 2006 31-05-2007
2007 [Laatste update]
De energie-uitgaven van de 19 gemeenten 15-03-2007
Ambulante en kermisactiviteiten : modelreglementen 15-03-2007
2006 [Laatste update]
Handel: rol van de ondernemingsloketten 30-09-2006
2006 [Laatste update]
Jaarverslag 2005 31-05-2006
2005 [Laatste update]
Duurzame aankopen in het kader van overheidsopdrachten 06-11-2005
2005 [Laatste update]
Typebestekken voor de levering van energie 01-07-2005
2005 [Laatste update]
De nieuwe normen betreffende de rust- en verzorgingstehuizen (RVT): financieringswijzen en Ėtechnieken 29-06-2005
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links