Al de documenten


2021 [Laatste update]
Activiteitenverslag 2020 van de Federatie van Brusselse OCMW's 19-02-2021
2017 [Laatste update]
Gemeentelijke begrotingen 2017: uitgaven onder controle … maar de lokale besturen staan voor enorme financiële uitdagingen! 26-09-2017
2017 [Laatste update]
Toeristische logies in Brussel 22-06-2017
Activiteitenverslag 2016 13-06-2017
2017 [Laatste update]
Brulocalis objectiveert de kost van de gemeenten en bewijst hun goed bestuur 16-05-2017
2016 [Laatste update]
De Brusselse gemeentefinanciën: nog een bewijs van goed beheer 15-11-2016
2016 [Laatste update]
BTW: nieuwe bepalingen in 2016 21-01-2016
2015 [Laatste update]
Jaarverslag 2014 23-06-2015
2015 [Laatste update]
Analyse van de impact van het federaal regeerakkoord op de gemeenten 24-04-2015
2015 [Laatste update]
De kalender van de algemene beleidsverklaring van de Brusselse regering 28-01-2015
2014 [Laatste update]
Modelreglement - kiezen voor een parkeerretributie 05-12-2014
Gemeenten, OCMW en BTW 05-12-2014
2014 [Laatste update]
Analyse van de impact van het Brussels regeerakkoord 2014-2019 op de gemeenten 17-10-2014
Bezetting van het openbaar domein - model van belastingreglement 14-10-2014
2014 [Laatste update]
Jaarverslag 2013 05-06-2014
2014 [Laatste update]
De formele motivering van bestuurshandelingen 14-03-2014
Federaal memorandum 2014 13-03-2014
2013 [Laatste update]
Gewestelijk memorandum 2013 14-11-2013
2013 [Laatste update]
De nieuwe gewestelijke regeringsverklaring 03-07-2013
2013 [Laatste update]
Financiële uitdagingen voor de gemeenten: een bestuursperiode met grote veranderingen? 06-06-2013
2013 [Laatste update]
Jaarverslag 2012 22-05-2013
2012 [Laatste update]
Onroerende voorheffing in Brussel 31-10-2012
2012 [Laatste update]
Invordering onroerende voorheffing in het Brussels Gewest: stand van zaken en vooruitzichten 28-09-2012
2012 [Laatste update]
Groen licht voor belastingen op vertoningen 26-06-2012
2012 [Laatste update]
Jaarverslag 2011 30-05-2012
2011 [Laatste update]
Federaal memorandum 2010 bijgewerkt in 2011 21-12-2011
2011 [Laatste update]
Wegenwerken: wie draagt de kosten? 26-09-2011
2011 [Laatste update]
Jaarverslag 2010 16-06-2011
2011 [Laatste update]
Parkeerretributies: behouden maar beperkt 22-03-2011
2010 [Laatste update]
Dading inzake gemeentebelasting 17-09-2010
2010 [Laatste update]
Jaarverslag 2009 17-06-2010
2010 [Laatste update]
Het Parlement consolideert de stedenbouwkundige lasten 27-05-2010
2010 [Laatste update]
Belasting - is het kohier uitvoerbaar tegen personen die niet bij name opgenomen zijn? 24-03-2010
Solidariteit in de gemeentelijke belastingreglementen 24-03-2010
2009 [Laatste update]
Administratieve sancties en verzoek tot staking in de strijd tegen leegstand 18-11-2009
2009 [Laatste update]
Belastingreglementen op ongeadresseerd reclamedrukwerk: doel en gemeentelijke autonomie 30-06-2009
Jaarverslag 2008 23-06-2009
2009 [Laatste update]
Parkeergeld op motorrijtuigen invoeren - wet van 22.02.1965 06-03-2009
2008 [Laatste update]
Gewestelijk memorandum 2009 25-11-2008
2008 [Laatste update]
Opgelet voor belastingen die als berekeningsbasis het zakencijfer nemen 07-10-2008
2008 [Laatste update]
Aanvullende personenbelastingen. De wetgever snelt de gemeenten ter hulp. 15-09-2008
2008 [Laatste update]
Bezwaar tegen gemeentebelastingen 11-07-2008
2008 [Laatste update]
Jaarverslag 2007 26-06-2008
2008 [Laatste update]
Het bevel tot betaling als verjaringstuitende handeling inzake fiscale aangelegenheden 28-03-2008
2007 [Laatste update]
Wet houdende diverse bepalingen ... divers gewaardeerd - voetbal - huurovereenkomsten - drankgelegenheden 21-12-2007
2007 [Laatste update]
Jaarverslag 2006 31-05-2007
Phone- en nightshops: nieuwe bevoegdheden van de wet van 10.11.2006 15-05-2007
Belastingen op gsm-antennes: jurisprudentie van de Raad van State en van het Hof van Cassatie 01-05-2007
2006 [Laatste update]
Belastingen op gsm-infrastructuren: verslag van de auditeur van de Raad van State 16-10-2006
2006 [Laatste update]
Programmawet van 20.07.2006 - gemeentebelasting - politiebevoegdheid van de burgemeester - politiemaatregelen ten opzichte van drugs 15-08-2006
2006 [Laatste update]
Jaarverslag 2005 31-05-2006
2006 [Laatste update]
Kafka metamorfoseert administratieve praktijken 15-03-2006
2005 [Laatste update]
Integratie van telecommunicatie in de stad - Infosessie 30-11-2005
2005 [Laatste update]
Heffingen op GSM-infrastructuur: arrest van het Europees Hof van Justitie van 8 september 2005 28-10-2005
2004 [Laatste update]
Bezwaarschriften tegen lokale belastingen – een ongegronde reputatie 16-12-2004
2004 [Laatste update]
Belasting op ongeadresseerd drukwerk : de rechtspraak maakt het er niet duidelijker op 23-11-2004
2004 [Laatste update]
Belasting op ongeadresseerd drukwerk : een arrest dat knopen doorhakt 23-09-2004
2004 [Laatste update]
Huis-aan-huisverdeling van ongeadresseerd reclamedrukwerk : model van belastingsreglement 23-08-2004
2003 [Laatste update]
Gemeentebelastingen en –retributies: de grondwettelijke grenzen 23-05-2003
2003 [Laatste update]
Gedaan met de belasting op ongeadresseerd drukwerk? 23-02-2003
2001 [Laatste update]
Openbare netheid : model van belastingsreglement 23-12-2001
2000 [Laatste update]
De vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen - wet van 24.12.1996 23-10-2000
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links