Al de documenten


2021 [Laatste update]
Activiteitenverslag 2020 van de Federatie van Brusselse OCMW's 19-02-2021
2021 [Laatste update]
Gemeentelijke vzw’s: een interpretatieve omzendbrief 29-01-2021
Gemeentelijke VZW’s : overzichtstabel 29-01-2021
2019 [Laatste update]
Gezamenlijke decreten en ordonnanties van 16 mei 2019: duwtje in de rug voor de openbaarheid van bestuur 02-12-2019
Stéphane Roberti, de nieuwe voorzitter van Brulocalis, wil het werk van de mandatarissen opwaarderen en hun expertise bundelen 02-12-2019
Gids van de lokale mandataris 17-12-2018
2018 [Laatste update]
6 interviews met mandatarissen 22-08-2018
Verkiezingen 2018: verkiezingsgeschenken en -gadgets – praktische analyse 22-08-2018
2018 [Laatste update]
De gemeenteraad filmen? Brulocalis stelt oplossingen voor 19-06-2018
2018 [Laatste update]
Verkiezingspropaganda in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 24-05-2018
2017 [Laatste update]
Krachtlijnen van de hervormingen inzake transparantie en goed bestuur 08-12-2017
2017 [Laatste update]
Activiteitenverslag 2016 13-06-2017
2016 [Laatste update]
Kosten van verschillende stemsystemen 27-09-2016
2015 [Laatste update]
Jaarverslag 2014 23-06-2015
2015 [Laatste update]
Elektronisch stemmen – behouden of niet? 29-04-2015
Analyse van de impact van het federaal regeerakkoord op de gemeenten 24-04-2015
Debat over de fusie OCMW-gemeente 03-04-2015
2015 [Laatste update]
De kalender van de algemene beleidsverklaring van de Brusselse regering 28-01-2015
2014 [Laatste update]
Analyse van de impact van het Brussels regeerakkoord 2014-2019 op de gemeenten 17-10-2014
2014 [Laatste update]
Jaarverslag 2013 05-06-2014
2014 [Laatste update]
Federaal memorandum 2014 13-03-2014
2013 [Laatste update]
Gewestelijk memorandum 2013 14-11-2013
2013 [Laatste update]
De nieuwe gewestelijke regeringsverklaring 03-07-2013
2013 [Laatste update]
Jaarverslag 2012 22-05-2013
2013 [Laatste update]
Stedenbouwkundige vergunningen inzake openbare wegen: beraadslaging binnen de gemeenteraad is nog altijd verplicht 11-03-2013
De vrouw in de gemeentelijke sfeer 11-03-2013
2012 [Laatste update]
Aftellen naar de gemeenteraadsverkiezingen: de sperperiode is begonnen 23-08-2012
2012 [Laatste update]
Jaarverslag 2011 30-05-2012
2011 [Laatste update]
Federaal memorandum 2010 bijgewerkt in 2011 21-12-2011
2011 [Laatste update]
Algemene beleidsverklaring 2011-2012 08-11-2011
Competentiemanagement en het salaris van de wettelijke graden: naar een variabel loon? 08-11-2011
2011 [Laatste update]
Jaarverslag 2010 16-06-2011
2011 [Laatste update]
Gemeenten en schadeverzekeringen 12-05-2011
2011 [Laatste update]
Discretieplicht of beroepsgeheim voor de mandatarissen? 16-03-2011
2010 [Laatste update]
Jaarverslag 2009 17-06-2010
2010 [Laatste update]
Het Europees charter voor gelijkheid van vrouwen en mannen op lokaal vlak 02-02-2010
2009 [Laatste update]
Alleen presentiegelden zijn cumuleerbaar met een werkloosheidsuitkering 10-12-2009
2009 [Laatste update]
Nieuwe Gemeentewet grondig gewijzigd door de ordonnantie van 5 maart 2009 31-08-2009
2009 [Laatste update]
Jaarverslag 2008 23-06-2009
2008 [Laatste update]
Gewestelijk memorandum 2009 25-11-2008
2008 [Laatste update]
Wetgeving en procedures inzake overheidsopdrachten : vademecum 29-08-2008
2008 [Laatste update]
Jaarverslag 2007 26-06-2008
Transparantie van de bezoldiging van lokale Brusselse mandatarissen 06-06-2008
2008 [Laatste update]
Tussen kiezer en hoofdkwartier : enquête over de strategieën en opvattingen van de lokale voorzitters van de nationale partijen 29-04-2008
2008 [Laatste update]
Administratieve politie: wie, wat en hoe? 08-01-2008
2007 [Laatste update]
Herstelwet voor de administratieve sancties: palliatieve zorg of paardenmiddel? 15-10-2007
2007 [Laatste update]
Jaarverslag 2006 31-05-2007
2007 [Laatste update]
De taken van de gemeente 31-01-2007
2006 [Laatste update]
Vade-mecum van de plaatselijke verkozenen 30-11-2006
Het sociaal statuut van de mandataris 30-11-2006
De overheidsopdrachten van de gemeente: de plaats van de gemeentemandataris in het beslissingsproces 15-11-2006
2006 [Laatste update]
Jaarverslag 2005 31-05-2006
2006 [Laatste update]
Tijdelijke politieverordeningen: overdreven snelheid van de wetgever 15-03-2006
2005 [Laatste update]
Wet van 13.07.2005 betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen: dan toch een wettelijke regeling voor de politieke mandatarissen 31-08-2005
2004 [Laatste update]
Verhoudingen tussen gemeente en OCMW na 1 januari 2004 30-09-2004
2004 [Laatste update]
Politiebevoegdheden van de burgemeester ten aanzien van hinder veroorzaakt door dieren en inzake dierenbescherming 16-06-2004
Politiemaatregelen en administratieve sancties in de gemeente 15-06-2003
2003 [Laatste update]
De gemeente voor de rechter : wie doet wat? 30-04-2003
2003 [Laatste update]
Een tweede blik op de politiebevoegdheden van de burgemeester 15-03-2003
2003 [Laatste update]
Evenementen toegankelijk voor publiek en onderworpen aan vergunningen : welke ruimte hebben onze gemeenten? 15-02-2003
2000 [Laatste update]
De vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen - wet van 24.12.1996 23-10-2000
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links