Al de documenten


2021 [Laatste update]
Activiteitenverslag 2020 van de Federatie van Brusselse OCMW's 19-02-2021
2020 [Laatste update]
[Covid-19] Drie modellen van politiebesluiten 09-04-2020
2019 [Laatste update]
Het ‘boemerangeffect’ van de pensioenen zal de gemeenten met volle kracht treffen 02-12-2019
2017 [Laatste update]
Activiteitenverslag 2016 13-06-2017
2017 [Laatste update]
Naar een hervorming van de diversiteitsplannen voor lokale besturen? 05-01-2017
2016 [Laatste update]
Facility Management kan helpen om te rationaliseren 28-06-2016
2016 [Laatste update]
Transparantie, openbaarheid, private levenssfeer, toegang tot registers, verplichtingen van het personeel 11-01-2016
2015 [Laatste update]
Het Sociaal Handvest 18-12-2015
2015 [Laatste update]
Sterke drank, zwak werk: arbeidsrechtelijke aspecten en preventie van alcohol op het werk 30-06-2015
Jaarverslag 2014 23-06-2015
2015 [Laatste update]
De pensioenuitdagingen voor de lokale besturen 29-04-2015
Analyse van de impact van het federaal regeerakkoord op de gemeenten 24-04-2015
2015 [Laatste update]
Tewerkstelling, competitiviteit en pensioenen in het federaal regeerakkoord 28-01-2015
De kalender van de algemene beleidsverklaring van de Brusselse regering 28-01-2015
De lokale zone ondergaat wat de federale Regering voor de politie bespaart 08-01-2015
2014 [Laatste update]
Analyse van de impact van het Brussels regeerakkoord 2014-2019 op de gemeenten 17-10-2014
Elektronische communicatie - meer mogelijkheden, maar een riskant systeem 14-10-2014
Arbeidstijd in de openbare besturen 14-10-2014
2014 [Laatste update]
Gevolgen voor het onderzoek-actie 14-07-2014
Gemeenschapswachten: Analyse van de nieuwe taken en bevoegdheden 08-07-2014
2014 [Laatste update]
Jaarverslag 2013 05-06-2014
2014 [Laatste update]
Federaal memorandum 2014 13-03-2014
2013 [Laatste update]
Gewestelijk memorandum 2013 14-11-2013
2013 [Laatste update]
Jaarverslag 2012 22-05-2013
2013 [Laatste update]
De vrouw in de gemeentelijke sfeer 11-03-2013
2013 [Laatste update]
Drie uitdagingen voor de Brusselse pensioenen 10-01-2013
2012 [Laatste update]
Pensioenen: algemene principes 21-09-2012
2012 [Laatste update]
Jaarverslag 2011 30-05-2012
Ontmoeting met het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek 04-05-2012
2011 [Laatste update]
Federaal memorandum 2010 bijgewerkt in 2011 21-12-2011
Omzetting van eindejaarspremie in maaltijdcheques - gevolgen 14-12-2011
2011 [Laatste update]
Competentiemanagement en het salaris van de wettelijke graden: naar een variabel loon? 08-11-2011
De Vereniging ontmoet Charles Picqué (II) 08-11-2011
2011 [Laatste update]
Charles Picqué: interview 26-09-2011
2011 [Laatste update]
Jaarverslag 2010 16-06-2011
2011 [Laatste update]
Gemeenten en schadeverzekeringen 12-05-2011
2011 [Laatste update]
Human resources in OCMW: aanbevelingen van maatschappelijk werkers 16-03-2011
Project Columbus - een hulpmiddel bij human resources 16-03-2011
2010 [Laatste update]
Jaarverslag 2009 17-06-2010
2010 [Laatste update]
Het Europees charter voor gelijkheid van vrouwen en mannen op lokaal vlak 02-02-2010
2010 [Laatste update]
Mag de werkgever een griepzieke naar huis sturen? 18-01-2010
2009 [Laatste update]
Nieuwe Gemeentewet grondig gewijzigd door de ordonnantie van 5 maart 2009 31-08-2009
2009 [Laatste update]
Jaarverslag 2008 23-06-2009
2009 [Laatste update]
De terugvordering van te veel betaald loon 14-04-2009
2008 [Laatste update]
Gewestelijk memorandum 2009 25-11-2008
2008 [Laatste update]
Jaarverslag 2007 26-06-2008
2008 [Laatste update]
Elektronische arbeidsovereenkomst : nieuwe wet 29-05-2008
2007 [Laatste update]
Gemeenschapswachten of hoe het blauw terugbrengen in de straat 21-12-2007
2007 [Laatste update]
Jaarverslag 2006 31-05-2007
2006 [Laatste update]
Alcohol op het werk: bloedproef om dronkenschap of alcoholintoxicatie aan te tonen? 27-10-2006
2006 [Laatste update]
Jaarverslag 2005 31-05-2006
E-mail, internet en de werkplek : een moeilijke relatie? 26-05-2006
Nieuwe aansprakelijkeheidsregeling voor het overheidspersoneel 30-05-2003
2003 [Laatste update]
Arbeidsreglement : model 25-04-2003
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links