Ambulante handelaren - essentieel of niet-essentieel

Het onderscheid tussen essentiële en niet-essentiële producten van de ambulante handelaren is niet van toepassing

Artikel 13 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 ter beperking van de verspreiding van het coronavirus bepaalt de voorwaarden voor de organisatie van de markten. In het bijzonder wordt bepaald dat de lokale besturen de organisatie van de markten op het grondgebied kunnen toestaan (met uitzondering van kermissen, rommelmarkten, brocantes, jaarmarkten, kerstmarkten en winterdorpen).

De vraag rees of ambulante handelaren die goederen verkopen die niet behoren tot de categorie van goederen die in "essentiële" winkels worden verkocht, op de markt aanwezig mogen zijn (artikel 8bis van het ministerieel besluit).

De minister van Middenstand en KMO’s, David Clarinval, heeft ons laten weten dat het onderscheid tussen essentiële en niet-essentiële winkels geen gevolgen heeft voor de organisatie van de markten: ambulante handelaren die zogenaamde niet-essentiële producten verkopen, zoals textiel of huishoudelijke artikelen, kunnen op de markten aanwezig zijn.

In de FAQ op de website info-coronavirus.be wordt trouwens het volgende gepreciseerd:

De bevoegde gemeentelijke overheid kan markten toestaan onder bepaalde modaliteiten. Kermissen, rommelmarkten, brocantes, jaarmarkten, kerstmarkten en winterdorpen blijven verboden.

Op alle door de lokale overheid toegestane markten moeten de nodige maatregelen worden genomen om alle personen te beschermen tegen de verspreiding van het COVID-19-coronavirus, met inbegrip van de toepassing van de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 m tussen elke persoon. Wanneer een lokale overheid een markt toestaat, stelt ze de voorwaarden daarvoor vast. Er worden tijdig passende preventieve maatregelen genomen, zoals aanbevolen in de Algemene gids voor de heropening van winkels om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan", die beschikbaar is op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Het onderscheid tussen essentiële en niet-essentiële producten geldt niet voor de aanwezigheid van kramen op markten. Zo kunnen alle ambulante handelaren, ongeacht de aard van hun activiteit, op de markt aanwezig zijn.

Na meer dan een jaar van gezondheidscrisis zijn de ambulante handelaars nog steeds zwaar getroffen. De bevoegde gemeentelijke autoriteiten worden derhalve door de minister verzocht met deze mededeling rekening te houden bij de organisatie van de plaatselijke weekmarkten.

« Terug

Auteur

Maxime Banse
Publicatiedatum
16-04-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links