Asielzoekers: Afdeling OCMW ontmoet afgevaardigde voor opvangplaatsenOp 20 april had de Afdeling OCMW een vergadering met Peter De Roo, regeringsafgevaardigde voor de opvangplaatsen, wegens de verzadiging van het netwerk van asielzoekers.

Zijn taak is de creatie van nieuwe opvangplaatsen te vergemakkelijken door overleg met alle partners, waaronder de OCMW's, maar ook de lokale overheden die op hun grondgebied verschillende structuren kunnen opvangen.

Daarom vroeg hij een afzonderlijke ontmoeting met elk van de 3 Federaties van OCMW's. Een ideale gelegenheid voor onze afdeling OCMW om enkele kritieke punten aan te kaarten:
  • de huidige toestand van de plaatsen in lokale opvanginitiatieven en de creatie van bijkomende plaatsen met oog voor de financiering daarvan
  • de vooruitzichten op het vlak van de capaciteit en de bezetting van het opvangnetwerk
  • het verdelingsplan van de asielzoekers en de Brusselse moeilijkheden
  • het overleg met de asielinstanties: de dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen
« Terug

Auteur

Christine DEKONINCK
Publicatiedatum
08-06-2010
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links