Belastingvermindering voor kinderopvang – Fiscale attesten

In januari 2022 werd een nieuw model voor fiscale attesten gepubliceerd. Het gebruik van dit model en de verzending van de elektronische gegevens naar de FOD Financiën zijn bijgevolg verplicht voor opvangactiviteiten vanaf januari van dit jaar. Bepaalde afwijkingen worden echter toegestaan.

Gezien de bezorgdheid over de nieuwe verplichtingen op het vlak van fiscale attesten voor kinderopvang vindt u hieronder meer informatie en een aantal interessante links.

Model van attest vanaf januari 2022

Het nieuwe model van attest nr. 281.86 is via deze link beschikbaar als pdf.

Verzending van de gegevens naar de FOD Financiën

De gegevens op het attest moeten naar de FOD Financiën worden gestuurd via de toepassing Belcotax-on-web (zelfs voor attesten waarvoor het rijksregisternummer van het kind of van de ouders niet kon worden verkregen).

De FOD Financiën preciseert dat de gegevens kunnen worden ingediend:

  • ofwel ‘per codering’: indienen van één attest per keer, door het invullen van de verschillende velden op het scherm in Belcotax-on-web (aanbevolen als u slechts een klein aantal attesten hebt);
  • ofwel ‘per bestand’: indienen van een XML-bestand via Belcotax-on-web, dat gegevens van verschillende attesten bevat.

Toegestane afwijkingen

In de volgende gevallen worden echter afwijkingen toegestaan:

  • Het oude model is nog toegestaan voor kinderopvangactiviteiten die vóór januari 2022 werden georganiseerd.
  • De elektronische verzending van de gegevens is niet verplicht voor kinderopvanginstanties die niet over de nodige IT-middelen beschikken. Zij zullen het nieuwe model van attest echter moeten bezorgen aan de ouders.

Bijgevoegde bestanden

Voor meer informatie verwijzen we naar de volgende documenten:

« Terug

Auteur

Valentine Snoeck
Publicatiedatum
29-07-2022
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links