Brandnormen in de rusthuizen: de OCMW’s schrijven gezondheidsminister aan

Naar aanleiding van het voorontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie betreffende de specifieke brandveiligheidsnormen voor ouderenvoorzieningen, heeft de Brusselse OCMW-federatie minister Alain Maron aangeschreven met daarbij een analyse van de tekst.

Het Verenigd College van de GGC heeft in eerste lezing een nieuwe regelgeving goedgekeurd tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen moeten voldoen.
In zijn brief van 2 februari vroeg de sector in dit dossier tijd voor reflectie en een aanpassing van de subsidies aan de uit te voeren werken.

Vertegenwoordigers en technici uit de sector hebben het voorontwerp van besluit en zijn bijlage 1 verder bekeken. Met name:
- De technische aspecten en met name de normen, hun haalbaarheid, …
- De functionele aspecten, waaronder procedures en hun gevolgen voor de betrokken exploitaties en organisaties.
Hun analyse bevat een aantal vragen om verduidelijking en formuleert, voor zover mogelijk, concrete voorstellen.
Men maakt zich vooral zorgen over:
- een mogelijke wildgroei aan B-attesten waarmee de actoren overladen worden en die tot onzekerheid leidt wat betreft de goedkeuringen;
- de vaststelling van de uitzonderingsmaatregelen;
- de veel te korte overgangsperiode wanneer aan een gebouw structurele aanpassingen moeten uitgevoerd worden.

Optreden van Brulocalis


De Brusselse OCMW-federatie, Femarbel, de federatie van rusthuizen in Franstalig België, en Gezondheidsinstellingen Brussel hebben samen op 21 april 2021 minister Alain Maron, Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), belast met Gezondheid en Welzijn, aangeschreven en hem hun analyse overgemaakt.

« Terug

Auteur

Jean-Marc ROMBEAUX
Publicatiedatum
29-04-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links