Brulocalis publiceert nieuwe, bijgewerkte Brulocafiches!

Zoals reeds aangekondigd hebben Brulocalis en haar juridische Studiedienst nieuwe Brulocafiches bijgewerkt en ontwikkeld om u te ondersteunen bij uw werk en onderzoek binnen uw gemeente. We hebben niet alleen de inhoud bijgewerkt, maar ook de lay-out herbekeken om de fiches toegankelijker en aantrekkelijker te maken.

Deze fiches draaien rond verschillende thema's, onderverdeeld in 7 hoofdstukken, die het u mogelijk moeten maken beter om te gaan met de situaties waarmee u te maken kan krijgen. U vindt er met name fiches over gemeentebelastingen en -heffingen, de besluiten van de burgemeester, de publicaties van het bestuur, de werking van de gemeentelijke organen, de bevoegdheden van de burgemeester, leefomgeving en huisvesting.

Wij publiceren dit alles bewust in elektronische vorm. Dit geeft u een snelle en ogenblikkelijke toegang tot de informatie, en maakt het voor ons mogelijk eventuele updates snel door te voeren.


U kunt ze nu reeds raadplegen via deze link
Onze juridische Studiedienst blijft beschikbaar om u meer informatie te bezorgen, of om specifieke vragen te beantwoorden.

Wij wensen u veel leesplezier.

« Terug

Auteur

Le service d’études
Publicatiedatum
21-11-2019
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links