Brulocalis zoekt: een adviseur voor onze Dienst Duurzame Stad (M/V)Wij zoeken een:

ADVISEUR VOOR ONZE DIENST DUURZAME STAD (M/V)

Vervangingscontract – bepaalde duur

Voltijds – onmiddellijke indiensttreding

De Vereniging van Stad en Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BRULOCALIS is een vzw met als voornaamste taak de ondersteuning van de 19 Brusselse gemeenten en OCMW’s bij hun dienstverlening aan de bevolking.

De vereniging bevordert in haar optreden de waarden van pluralisme, betrouwbaarheid, proactiviteit, solidariteit en respect en brengt deze over. Als hoeder van de democratie benadrukt de vereniging de rol van de plaatselijke besturen als eerste aanspreekpunt voor de burgers en moedigt ze de betrokken spelers aan deel te nemen aan de besluitvorming.

De vereniging bestaat uit vijf diensten met uiteenlopende en transversale taken ter ondersteuning van haar leden, de gemeenten en de OCMW's. De vereniging is zowel hun studiebureau, als hun belangenbehartiger bij de gewestelijke en federale overheden. De Raad van Bestuur bestaat voornamelijk uit burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden van de Brusselse gemeenten.


Voor meer informatie over onze vereniging zie: www.brulocalis.brussels.

OPDRACHTEN EN TAKEN

Bij Brulocalis zal de adviseur (m/v) als taak hebben:

 • I.s.m. onze partners het team ondersteunen in het beheren, coördineren en aansturen van verschillende projecten ten voordele van de Brusselse gemeenten in volgende thema’s: duurzame ontwikkeling/leefmilieu, Europees project “Inclucities” (https://www.ccre.org/en/activites/view/43);
 • Onze leden adviseren en met hen expertise delen;
 • Deelnemen aan vergaderingen om de standpunten van Brulocalis te verdedigen en de belangen van onze leden te behartigen;
 • De netwerking en de uitwisseling tussen onze leden via verschillende kanalen en tools in goede banen leiden;
 • Nota’s, artikelen en adviezen schrijven.

PROFIEL

 • Diploma: Bachelor of Master
 • Interesse voor en affiniteit met lokale besturen en onze thema’s.

KENNIS

Talenkennis

 • Frans: gevorderde kennis zowel mondeling als schriftelijk;
 • Nederlands: gemiddelde kennis zowel mondeling als schriftelijk.

Vaardigheden

 • Ervaring in projectbeheer en het delen van ervaringen;
 • Een groep en een vergadering kunnen aansturen;
 • Goede spreek- en schrijfvaardigheden;
 • Kennis van computerprogramma's (Microsoft Word, Excel, PowerPoint);
 • Een goede kennis van het Belgisch institutioneel landschap, en met name van het Brussels, en affiniteit met leefmilieu en/of Europese projecten is een troef.

PROCEDURE

 • Stuur uiterlijk vrijdag 03/09/2021 uw cv en uw motivatiebrief naar hr@brulocalis.brussels.
 • Bij weerhouding van uw kandidatuur, plannen we snel een schriftelijke test en een mondeling gesprek in.

VOORMAARDEN

Naast een aantrekkelijk basissalaris en een stimulerende werkomgeving biedt Brulocalis:

 • Volledige terugbetaling van de kosten voor openbaar vervoer;
 • Maaltijdcheques;
 • Flexibele werktijden voor een goede werk-privébalans.
« Terug

Auteur

hr@brulocalis.brussels
Publicatiedatum
18-08-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links