Coronavirus

Sommige OCMW’s hebben ons hun vragen/bezorgdheden meegedeeld in het kader van hun wettelijke missies (sociale permanentie, huisbezoek, …) naar aanleiding van het coronavirus.

Er moet op gewezen worden dat de Belgische gezondheidsautoriteiten en de gezondheidssector zeer waakzaam zijn en alle middelen inzetten om de volksgezondheid te beschermen.

Het OCMW-personeel moet herinnerd worden aan bepaalde eenvoudige maatregelen om de verspreiding van het griepvirus, het coronavirus of gelijk welk ander virus te verhinderen. Deze maatregelen kunnen geraadpleegd worden via deze link of in de FAQ van de FOD Volksgezondheid

De regels in verband met het sociaal onderzoek en in het bijzonder het huisbezoek blijven momenteel van toepassing.

Wanneer een steunaanvrager echter het coronavirus heeft opgelopen of er de symptomen van vertoont, moeten bijzondere maatregelen worden overwogen door de OCMW’s, zoals bijvoorbeeld het huisbezoek uitstellen.

Het is niet uitgesloten dat wij, in functie van de evolutie van de ziekte, bepaalde modaliteiten van het sociaal onderzoek zullen moeten verduidelijken. Indien dit zo is, zullen wij u hierover inlichten.

« Terug

Auteur

Latifa Hazim
Publicatiedatum
13-03-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links