[Covid-19] Aanbeveling om verzwakte en besmette bewoners van woonzorgcentra niet te hospitaliseren. Reactie van de Federatie

De Vereniging voor Gerontologie heeft aanbevelingen voor woonzorgcentra uitgevaardigd. « Bewoners van woonzorgcentra die zeer verzwakt zijn en besmet met het coronavirus Covid-19 zullen niet meer gehospitaliseerd worden, volgens een richtlijn van de Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie. »

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-les-residents-de-maisons-de-repos-infectes-et-affaiblis-ne-sont-pas-hospitalises?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Info&id=10465825
 
De Federatie merkt de volgende vier elementen op. De Belgische Vereniging voor Gerontologie is geen overheidsinstelling, maar volgens haar statuten een puur particuliere vzw.  Hoewel bepaalde aanbevelingen begrijpelijk zijn, zijn ze zeer algemeen van aard en moet er steeds geval per geval beslist worden. De beslissing tot ziekenhuisopname is de verantwoordelijkheid van de behandelende arts. Het is ook belangrijk om de familie van de patiënt te raadplegen.
 
De woonzorgcentra staan natuurlijk klaar om hun verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van hun verzwakte en besmette bewoners. De centra hebben echter ook de plicht om hun andere bewoners, hun personeel en gezinnen te beschermen zodra hun werk in het centrum erop zit, en zij terug naar huis gaan bij hun eigen gezin. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat alle nodige beschermingsmiddelen beschikbaar zijn in de woonzorgcentra. De Federatie had de bevoegde ministers daarover al geïnterpelleerd op 17 maart. https://www.uvcw.be/espaces/cpas/actions/33,80,38,38,3037.htm
 
Er is vooruitgang geboekt voor wat betreft chirurgische maskers en dit kan uiteraard alleen maar worden toegejuicht. Er is echter nog een groot tekort aan FFP2-maskers, handschoenen, brillen en schorten. Er is momenteel ook nog geen vooruitgang voor wat betreft testapparatuur. De Federatie handhaaft daarom haar verzoek aan de bevoegde ministers.
« Terug

Auteur

Jean-Marc Rombeaux
Publicatiedatum
24-03-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links