[Covid-19] Aanbevolen richtlijnen voor het personeel in quarantaine

De minister van Plaatselijke Besturen, de heer Clerfayt, heeft op 22 april 2020 een omzendbrief rondgestuurd over de richtlijnen die aanbevolen worden voor het personeel in quarantaine.

Het komt er op neer dat er zich twee situaties kunnen voordoen.

1. Ofwel wordt het personeelslid in quarantaine geplaatst op basis van een op eigen initiatief verkregen doktersattest of medisch attest:

In dit geval wordt aanbevolen om deze afwezigheid te beschouwen als een gewone ziekte. De desbetreffende wet- en regelgeving is dan van toepassing.

2. Ofwel wordt het personeelslid in quarantaine geplaatst op basis van een beslissing van de administratie of de dienst arbeidsgeneeskunde:


In dit geval wordt aanbevolen het gevolg van deze beslissing te beschouwen als een dienstvrijstelling. “Het loon blijft betaald zonder dat de quarantainedagen in mindering worden gebracht van het quotum aan ziektedagen van het statutair personeel of van de periode van gewaarborgd loon voor de contractuele personeelsleden”.

« Terug

Auteur

Valentine Snoeck
Publicatiedatum
06-05-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links