[COVID-19]- Autonoom gemeentebedrijf – Omzendbrief 2020/C/139

De FOD Financiën heeft een nieuwe circulaire gepubliceerd over de evaluatie van de aan- of afwezigheid van winstgevende activiteiten in het geval van een autonoom gemeentebedrijf. Deze circulaire vervangt integraal de omzendbrief 2020/C/68 van 15 mei 2020.

Samenvattend :
Een autonoom gemeentebedrijf wordt niet vrijgesteld van BTW indien ze een winstoogmerk tot doel heeft (winst maken met het oog op de verdeling daarvan onder haar leden).

Om te bepalen of er al dan niet een vrijstelling van BTW bestaat, moet er met het globale resultaat van de activiteit rekening worden gehouden.

Bovendien moet de winst/verliespositie die daaruit voortvloeit structureel en onafhankelijk zijn van toevallige gebeurtenissen langs inkomsten- of uitgavenzijde.

De uitzonderlijke economische omstandigheden ingevolge maatregelen die worden genomen ter bestrijding van het coronavirus Covid-19 worden aangemerkt als een dergelijke toevallige gebeurtenis.

Meer info


  • 12.11.2020 Omz. 2020/C/139 betr. de beoordeling van de al dan niet aanwezigheid van een winstoogmerk in hoofde van een autonoom gemeentebedrijf [ Coronavirus ] (nb inforum: 340083)
« Terug

Auteur

Valentine SNOECK
Publicatiedatum
10-12-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links