[COVID-19] Behoud van bepaalde coronamaatregelen in het BHG

Gezien de lage vaccinatiegraad in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en onverminderd de CST-ordonnantie van de GGC heeft Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse regering, een ministerieel besluit aangenomen tot behoud van bepaalde coronamaatregelen t/m 30 november 2021. Het gaat over het dragen van een mondmasker, de social distancing en over het maximumaantal mensen dat aanwezig mag zijn op erediensten en plechtigheden.

De beperkingen die door het ministeriële besluit behouden blijven, zijn van toepassing onverminderd de huidige federale maatregelen en de CST-ordonnantie van de GGC:


Samengevat :

1. Het dragen van een mondmasker en social distancing


Behalve indien voor de toegang het Covid Safe Ticket (CST) moet getoond worden, is het dragen van een mondmasker of een stoffen alternatief verplicht voor iedereen die ouder is dan 12 jaar:
- In de publiek toegankelijke ruimten van bedrijven, overheidsbesturen en verenigingen;
- Van bij de ingang van een station, in een (pre)metrostation, op het perron of aan een halte, in een bus, een (pre)metro, een tram, een trein of enig ander door de overheid ingericht vervoermiddel;
- In de winkels en de winkelcentra;
- In de winkelstraten en op elke private of publieke druk bezochte plaats, zoals bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is;
- Op de markten, kermissen, braderijen, jaarmarkten, brocante- en rommelmarkten;
- In de bibliotheken, de spelotheken en de mediatheken;
- In de auditoria;
- In de gebouwen voor een eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van niet-confessionele morele dienstverlening;
- Tijdens betogingen.
- In de publiek toegankelijke ruimten van de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve en evenementensector.

In residentiële zorginstellingen voor kwetsbare personen is het dragen van een mondmasker altijd verplicht omwille van de kwetsbare bewoners en patiënten.

De regels van social distancing moeten worden nageleefd:
- in de publiek toegankelijke ruimten van bedrijven, overheidsbesturen en overheidsgebouwen;
- in de publiek toegankelijke ruimten van de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve en evenementensector wanneer voor de toegang geen CST moet getoond worden;

De social distancing moet eveneens worden nageleefd door de personen die buiten de inrichting wachten.


2. Erediensten en plechtighedenOp voorwaarde dat de minimumregels in het besluit nageleefd worden, met o.m. de social distancing, het dragen van een mondmasker, het ter beschikking stellen van handgels enz.:

- Een maximum van 200 mensen mag aanwezig zijn op burgerlijke huwelijken, bij de collectieve of individuele uitoefening van de eredienst en op begrafenissen en crematies. Indien de burgerlijke huwelijken en de collectieve of individuele uitoefening van de erediensten buiten plaatsvinden, mag er 400 man aanwezig zijn.
- Een maximum van 400 mensen mag aanwezig zijn bij het bezoeken van een begraafplaats voor een begrafenis

Het maximumaantal aanwezige personen mag na toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid die gebruik maakt van het COVID Event Risk Mode (CERM) of het COVID Infrastructure Risk Model (CIRM) indien het van toepassing is, verhoogd worden tot maximum 2000 binnen en 2500 buiten.

3. Uitvoering


De politiediensten zijn verantwoordelijk voor de naleving van dit besluit, zo nodig met dwang en/of geweld.

Info


« Terug

Auteur

Valentine SNOECK
Publicatiedatum
26-10-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links