[Covid-19] Brief van de minister van Binnenlandse Zaken aan de gemeenten met het oog op de heropening van de winkels.

In het kader van de versoepeling van de coronamaatregelen mogen vanaf maandag 11 mei 2020 de winkels opnieuw open. De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Belgische gemeentebesturen een brief gestuurd over hoe de openbare ruimte moet ingericht worden in het licht van deze heropening.

Deze inrichting moet de maatregelen die vastgelegd zijn in het Ministerieel besluit van 8 mei 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, correct toepassen. 

Sinds het begin van de crisis hebben de lokale overheden de zware taak om op basis van hun bestuurlijke politiebevoegdheid de federale maatregelen uit te voeren. Daarom heeft de minister de gemeentebesturen gevraagd richtlijnen op te stellen die ervoor zorgen dat de afstandsregel van anderhalve meter tussen elke persoon wordt gerespecteerd in winkelcentra, winkelstraten en parkeergarages. 

In het bijzonder omvatten deze richtlijnen: 

Voor de winkelcentra: 

 • Organiseer parkings op een zodanige manier dat er telkens een parkeerplaats vrijgehouden wordt tussen twee parkeerplaatsen; 

 • Als de parkeerplaats door meerdere winkels wordt gedeeld, is het aanbevolen rekening te houden met een evenredige verdeling tussen de handelszaken; 

 • Toegangscontrole: bepaal vooraf het maximum aantal mensen dat een winkelcentrum mag betreden om de social distancing te kunnen toepassen. 

 

Voor de winkelstraten: 

 • Zorg voor aparte in- of uitgangen van winkelzones; 

 • Bepaal vooraf het maximum aantal mensen dat een bepaalde winkelzone mag betreden; 

 • Leg voetgangers loopstromen op en doorbreek daarbij niet de logica van het rechts aanhouden; 

 • Leg eenrichtingsverkeer op of verbied tijdelijk al het verkeer in bepaalde gebieden; 

 • Wachtrijbeheer en gecontroleerde toegang: 
   • Baken wachtzones buiten de winkel af op de grond en stem af, vermijd dat winkeliers dit in plaats van de lokale overheid doen; 

   • Organiseer wachtzones zodanig dat ze het doorgaand verkeer, inclusief voetgangers die op veilige afstand moeten kunnen blijven, niet hinderen; 

   • Zorg waar nodig voor afsluitingen om voetgangersstroom en wachtrijen te begeleiden; 

   • Vermijd harde barrières (hekken); 

   • Als er lange wachtrijen ontstaan buiten de winkels, moeten de wachtenden verzocht worden later terug te komen. 

 • Scheid fietsers van voetgangers; 

 • Sluit of beperk indien nodig parkeerplaatsen om voetgangers meer plaats te geven om zo de afstand te vergroten en een overmatige toestroom van voetgangers te voorkomen.   

We voegen er nog aan toe dat alle maatregelen krachtens het Ministerieel besluit van 23 maart (die niet uitdrukkelijk door het Ministerieel besluit van 8 mei zijn gewijzigd) blijven bestaan. 

Dus, blijven verboden: 
 • Markten (met uitzondering van een individuele ambulante activiteit waarvoor de toelating van de gemeente is vereist); 

 • Het openen van inrichtingen die binnen de culturele, feestelijke, recreatieve of toeristische sector vallen; 

 • Het openen van sportinfrastructuur, met uitzondering van die voor buitenactiviteiten, met dien verstande dat de cafetaria's, kleedkamers en douches gesloten moeten blijven; 

 • Het openen van horecazaken (het terrasmeubilair moet binnen blijven);  

 • Het openen van restaurants, vergaderzalen en recreatiefaciliteiten in hotels en aparthotels. 


In geval van niet-naleving van deze maatregelen (en meer in het bijzonder van de maatregelen vastgelegd in de artikelen 1, 5 en 8 van het Ministerieel besluit van 23 maart 2020), kunnen sancties worden opgelegd. Ofwel administratieve (in overeenstemming met volmachtbesluit nr. 1) ofwel strafrechtelijke (conform artikel 187 van de wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007). 

Een omzendbrief van de procureurs-generaal zal wellicht spoedig licht werpen op de tenuitvoerlegging van deze strafrechtelijke en administratieve sancties in het licht van de nieuwe toepasselijke bepalingen betreffende de heropening van handelszaken en winkels. 


Nuttige links 


« Terug

Auteur

Maxime Banse
Publicatiedatum
12-05-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links