[Covid-19] De organisatie van begrafenissen in het kader van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken (update)

Op 19 juni 2020 heeft de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een besluit aangenomen over de organisatie van begrafenissen in het kader van de Covid-19-crisis. Het besluit is op 24 juni 2020 in werking getreden.

We vatten het kort samen.


1. Het vervoer


Het besluit bepaalt dat het transport van overledenen enkel mag uitgevoerd worden door erkende begrafenisondernemingen naar een rouwkamer die zij hebben ingericht. Het is strikt verboden om de overledene thuis te houden2. Het aantal mensen dat een begrafenis mag bijwonen


Tot 30 juni 2020 mogen er maximaal 100 personen deelnemen aan de uitvaart van een overledene, en dit vanaf het verlaten van het rouwcentrum tot de teraardebestelling of verassing. Dit maximum wordt op 200 personen gebracht vanaf 1 juli 2020.

Het aantal personen wordt als een absoluut maximum beschouwd. De regels van social

distancing moeten worden nageleefd.

Het besluit bepaalt:

“Als de familie of de rechthebbenden van de overledene de wens uiten een confessionele of niet confessionele plechtigheid te organiseren, zal de begrafenisonderneming erop toezien aan deze wens tegemoet te komen. Daartoe legt zij de nodige contacten met de verantwoordelijken van de plaats van de plechtigheid, of het nu gaat om een gebedsplaats of een andere, om ervoor te zorgen dat de plechtigheid in goede omstandigheden verloopt. Het wordt overigens sterk aanbevolen de plechtigheden in tijd te beperken, opdat zij onder de voorwaarden van dit artikel en voor iedereen georganiseerd kunnen worden.

Voor plechtigheden en momenten van bezinning in een gesloten ruimte, of het nu gaat om een gebedsplaats of een andere, en wanneer het onmogelijk blijkt om maximaal honderd mensen gelijktijdig aanwezig te laten zijn (tweehonderd vanaf 1 juli 2020) met inachtneming van de social distancing-maatregelen, wordt het sterk aanbevolen er, in overleg met alle betrokken actoren, zowel de families als de operatoren, voor te zorgen dat de deelnemers afwisselend aanwezig kunnen zijn”.


Het is zinvol te herinneren dat de Nationale Veiligheidsraad op 3 juni 2020 heeft beslist dat er na de plechtigheid geen receptie of feest mag georganiseerd worden met meer dan 10 mensen.


3. De kosten


De begrafenisonderneming moet erop toezien dat de kosten voor het organiseren van begrafenissen strikt beperkt blijven tot de werkelijk verzekerde dienst en zonder meerkosten, rekening houdend met de beperkingen opgelegd door dit besluit.


4. Handhaving


De gemeentelijke overheden en de politiediensten worden belast met de handhaving van dit besluit.


5. Overtredingen


Overtredingen tegen dit besluit worden bestraft met de straffen bepaald in artikel 1 van de wet van 6 maart 1818, gewijzigd bij de wetten van 5 juni 1934 en 14 juni 1963 betreffende de overtredingen tegen de bestuurlijke reglementen.

« Terug

Auteur

Valentine Snoeck
Publicatiedatum
25-06-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links