[Covid-19] Groen nummer “sociale nood”

0800 35 243 Van 8u tot 20u op weekdagen en van 10u tot 18u in het weekend;

Groen nummer voor vragen omtrent sociale behoeftesDe lockdown die nodig is om de verspreiding van covid-19 tegen te gaan, heeft ernstige gevolgen voor mensen in precaire situaties en voor de sociale diensten. Deze diensten proberen zich nu zo goed mogelijk te organiseren om hun strijd tegen ongelijkheid, die nu nog acuter is, te kunnen blijven leveren.

Om die reden is er op initiatief van minister Alain Maron en met de hulp van de administraties van de GGC, de Cocof en Iriscare een gratis nummer geactiveerd voor Brusselaars die met dringende sociale problemen te kampen hebben. Dit nummer werkt met een team van operatoren die kunnen antwoorden op vragen over sociale noden. De organisatie en het beheer van dit nummer worden gecoördineerd door de FMBD en de telefonische permanentie gebeurt door maatschappelijk werkers.

Professionals uit de sociale sector zullen op dit nummer een antwoord geven op vragen over sociale noodsituaties… Situaties waarvan we de volledige omvang op dit moment nog niet kennen.


Missie en taken van het groen nummer


Dit initiatief maakt het mogelijk om:

- een antwoord te geven op vragen over sociale noodsituaties;

- de sociale gevolgen van de crisis te monitoren door de sociale problemen van de inwoners van Brussel tijdens de lockdown bij te houden;

- specifieke vragen en aanbevelingen naar de gewestelijke overheden door te sturen.

Het callcenter wordt bemand door medewerkers van diensten voor bijstand aan personen en centra voor globale sociale actie, eventueel aangevuld met werknemers uit andere ambulante sectoren. Het doel is dat deze professionals tijd vrijmaken om de telefonische permanentie te garanderen.


Er zijn drie mogelijke antwoorden op de telefonische aanvragen:

- Het antwoord wordt onmiddellijk gegeven als het binnen het vakgebied van de operator valt;

- De vraagsteller wordt doorverwezen naar de geschikte professionele dienst om een antwoord te geven op de vraag;

- De vraagsteller wordt doorverwezen naar een solidariteitsinitiatief (van de burger of op lokaal niveau) dat een gepast antwoord kan geven en/of in het geval de vraag geen professionele opvolging vereist.


Om de vragen te beantwoorden, doen de medewerkers een beroep op:

- Een databank met up-to-date informatie over de staat van werking van de diensten van het BHG (met de steun van de administraties en andere federaties);

- Een databank (in aanbouw) met informatie over bestaande of toekomstige solidariteitsinitiatieven;

- Ondersteuning voor wat betreft responsprotocollen om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken. Deze protocollen moeten nog worden uitgewerkt en zullen worden verfijnd naarmate het systeem wordt opgezet;

- Debriefings van de operatoren ter ondersteuning van de medewerkers en om de overheden die een gelijkaardige missie hebben van informatie te voorzien.
« Terug
Publicatiedatum
01-04-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links