[Covid-19] Het beheer van de openbare ruimte bij de heropstart van de openbare markten

We publiceren hieronder de omzendbrief van 14 mei 2020 van de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel, inzake het beheer van de openbare ruimte bij de heropstart van de openbare markten.

“Sinds 14 maart bevindt het land zich in een federale fase. Dit houdt in dat de opgelegde maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te vermijden, op een uniforme en coherente manier over het hele grondgebied uitgevoerd worden. De Nationale Veiligheidsraad heeft op 13 mei 2020 beslist dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19 aangepast worden, zodanig dat vanaf 18 mei 2020 de markten, die op vaststaande tijdstippen (dagelijks, wekelijks, tweewekelijks) plaatsvonden, opnieuw kunnen doorgaan, onder voorbehoud van een voorafgaande toestemming van de lokale overheid. Markten met meer dan 50 kramen zijn echter verboden.

Bij de heropstart van de markten moet aan bepaalde voorwaarden voldaan worden. Op alle door de lokale overheden toegestane markten moeten de nodige maatregelen worden genomen om alle personen te beschermen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, met inbegrip van de toepassing van de social-distancing-regels, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Wanneer een lokale overheid een markt toestaat, stelt ze de voorwaarden daarvoor vast. Er worden tijdig passende preventieve maatregelen genomen, zoals aanbevolen in de “Algemene gids voor de heropening van winkels om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan”, raadpleegbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Economie via deze link: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/gids-opening-handel.pdf

Elke markt moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

· De social-distancing-regels moeten te allen tijde door eenieder kunnen worden gerespecteerd. Er is daarom maximaal één bezoeker per 1,5 lopende meter kraam op de markt toegestaan;

· Er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt aanwezig zijn;

· Er wordt een eenrichtingsverkeerplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt;

· Het dragen van een mondmasker is verplicht voor marktkramers en hun personeel (voor klanten wordt het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen);

· Voeding en dranken kunnen niet op de markt worden geconsumeerd. Er kunnen bijgevolg geen etenswaren of dranken in de vorm van proeverijen aan de klanten worden aangeboden;

· De bevoegde gemeentelijke overheid stelt middelen om de nodige handhygiëne te garanderen beschikbaar bij het betreden en het verlaten van de markt;

· Elke kraam moet eveneens middelen beschikbaar stellen om de nodige handhygiëne te garanderen;

De gouverneurs worden belast met het toezicht op de uitvoering van dit ministerieel schrijven”.

Lees de brief op inforum 336492
« Terug
Publicatiedatum
25-05-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links