[Covid-19] Ministeriële omzendbrief : Organisatorische maatregelen in het kader van de gezondheidscrisis- werking van de besluitvormende organen

Sinds 13 maart middernacht tot en met 3 april heeft de federale Regering maatregelen genomen waarvan u kennis het genomen en die beschikbaar op de website https://www.info-coronavirus.be/

De continuïteit van de openbare diensten moet echter worden gewaarborgd.

In het licht van de huidige situatie moet rekening worden gehouden met het feit dat de besluitvormende organen, zoals de gemeenteraden, de raden voor maatschappelijk welzijn, de colleges van burgemeester en schepen, de vaste bureaus of andere bestuursorganen, niet langer op en fysieke manier kunnen vergaderen.


Raadpleeg de Ministeriële omzendbrief : Organisatorische maatregelen in het kader van de gezondheidscrisis- werking van de besluitvormende organen

inforum 334766
« Terug
Publicatiedatum
19-03-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links