[Covid-19] Opschorting van de termijnen: bepaalde fiscale termijnen uitgesloten van de opschortingsmaatregel

Op 4 juni 2020 heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een besluit aangenomen tot wijziging van het volmachtbesluit nr. 2020/001 betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd om bepaalde fiscale termijnen uit te sluiten van de opschortingsmaatregel uit voornoemd besluit.

De opschorting geldt niet voor de volgende termijnen:

- « voor de termijnen waarvan sprake in:

  • de artikelen 433 tot 435 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals deze van toepassing zijn voor de onroerende voorheffing, de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de belasting op de inverkeerstelling;

  • o de artikelen 24 tot 28 van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

  • o de artikelen 69 tot 77 van de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de Brusselse Codex Fiscale Procedure;

- voor de betalingstermijnen en de innings- en de invorderingstermijnen opgenomen in:

  • de artikelen 298, 413, 414, 418, 443bis en 443ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals deze van toepassing zijn voor de onroerende voorheffing, de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de belasting op de inverkeerstelling;

  • de artikelen 12 tot en met 19 van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

  • de Hoofdstukken 3 en 4 van Titel II van de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de Brusselse Codex Fiscale Procedure ».
« Terug

Auteur

Valentine Snoeck
Publicatiedatum
16-06-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links