[Covid-19] Opschorting van de termijnen (update)1. Opschorting van de termijnen door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot 15 juni 2020.


Op 14 mei heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het besluit genomen om de termijnen als bedoeld in artikel 1 van het besluit met nr. 2020/001 voor een tweede keer te verlengen: 


Besluit houdende verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd 

(inforum 336402
)


Ter herinnering: 


Op 2 april heeft de regering van het Brussels Hoodstedelijk Gewest het besluit aangenomen met nr. 2020/001, dat in artikel 1 bepaalt dat: 


“De vervaltermijnen, beroepstermijnen en alle termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg heeft die vastgelegd zijn in de ordonnanties en de besluiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of die vastgelegd zijn in de op grond daarvan goedgekeurde akten, evenals de vervaltermijnen, beroepstermijnen en alle termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg heeft die vastgelegd zijn in de wetten en koninklijke besluiten die tot de bevoegdheid behoren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden vanaf 16 maart 2020 opgeschort voor een duur van één maand, die tweemaal met eenzelfde duur verlengd kan worden door een besluit waarin de regering de noodzaak om dit te doen in het licht van de evolutie van de gezondheidssituatie verantwoordt. 


De tijdens deze opschortingsperiode aangenomen akten en beslissingen zijn volledig rechtsgeldig


De akten en beslissingen waarvan de geldigheidsduur tijdens de in het eerste lid vermelde periode afloopt of waarvan de verlenging afhangt van een formaliteit die vervuld moet worden tijdens de in dat lid vermelde periode, worden geacht verlengd te worden met een duur die gelijk is aan de opschortingsduur”. 

Volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd 

(Inforum 335283)


Op 16 april heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het besluit genomen om de termijnen als bedoeld in artikel 1 van het besluit met nr. 2020/001 met één maand te verlengen:

Besluit houdende verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd


(Inforum 335489)


2. Opschorting van de termijnen door het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot 15 juni 2020.


Op 14 mei heeft het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie het besluit genomen om de termijnen als bedoeld in artikel 1 van het besluit met nr. 2020/001 voor een tweede keer te verlengen:

14 MEI 2020. — Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende een tweede verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd

(Inforum 336535)


 

Ter herinnering: 


“De vervaltermijnen, beroepstermijnen en alle termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg heeft die vastgelegd zijn in de ordonnanties en de besluiten van het Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie of die vastgelegd zijn in de op grond daarvan goedgekeurde akten, evenals de vervaltermijnen, beroepstermijnen en alle termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg heeft die vastgelegd zijn in de wetten en koninklijke besluiten die tot de bevoegdheid behoren van het Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, worden vanaf 16 maart 2020 opgeschort voor een duur van één maand, die tweemaal met eenzelfde duur verlengd kan worden door een besluit waarin de regering de noodzaak om dit te doen in het licht van de evolutie van de gezondheidssituatie verantwoordt. 


De tijdens deze opschortingsperiode aangenomen akten en beslissingen zijn volledig rechtsgeldig


De akten en beslissingen waarvan de geldigheidsduur tijdens de in het eerste lid vermelde periode afloopt of waarvan de verlenging afhangt van een formaliteit die vervuld moet worden tijdens de in dat lid vermelde periode, worden geacht verlengd te worden met een duur die gelijk is aan de opschortingsduur”. 


Volmachtbesluit nr. 2020/001 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de wetgeving en reglementering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie of die op grond daarvan zijn ingevoerd 

(Inforum 335278)


Op 16 april heeft het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie eveneens het besluit genomen om de termijnen als bedoeld in artikel 1 van het besluit met nr. 2020/001 met één maand te verlengen


Besluit houdende verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd 

(inforum 335494)


3. Opschorting van de termijnen door het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot 15 mei 2020.

 

Op 16 april heeft het College van de Franse Gemeenschapscommissie het besluit met nr. 2020/546 aangenomen dat in artikel 2 bepaalt dat: 


“De verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de decreten en besluiten van de Franse Gemeenschapscommissie of die op grond daarvan ingevoerd zijn, alsook de termijnen die vastgelegd zijn in de wetten en koninklijke besluiten en onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschapscommissie vallen krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, worden vanaf 16 maart 2020 opgeschort voor een duur van twee maanden, die eenmaal met één maand verlengd kan worden


De tijdens deze opschortingsperiode aangenomen handelingen en beslissingen zijn volledig rechtsgeldig


De handelingen en beslissingen waarvan de geldigheidsduur tijdens de in het eerste lid vermelde periode afloopt of waarvan de verlenging afhangt van een formaliteit die vervuld moet worden tijdens de in dat lid vermelde periode, worden geacht verlengd te worden met een duur die gelijk is aan de opschortingsduur”. 


Volmachtbesluit 2020/546 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de wetgeving en reglementering van de Franse Gemeenschapscommissie of die op grond daarvan ingevoerd zijn, alsook de termijnen die vastgelegd zijn in de wetten en koninklijke besluiten en onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschapscommissie vallen krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 


(Inforum 335538)

« Terug

Auteur

Valentine Snoeck
Publicatiedatum
28-05-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links