[Covid-19] Subsidies voor de gemeentelijke kinderdagverblijven: een succesverhaal voor Brulocalis

Brulocalis heeft op 21 april 2020 een brief gestuurd naar mevrouw Benedicte Linard, minister van Het Kind, de heer Pierre-Yves Jeholet, minister-president en naar de heer Frédéric Daerden, minister van Begroting van de Fédération Wallonie-Bruxelles (de Franse gemeenschap). Brulocalis vroeg daarin om ook de gemeentelijke kinderdagverblijven een schadevergoeding te geven. De Fédération heeft nu positief gereageerd op dit verzoek.

Brulocalis heeft kennis genomen van de maatregelen van de laatste weken van de regering van de Fédération Wallonie-Bruxelles, en ook van wat de heer Eddy Gilson, directeur Accueil de la Petite Enfance van de ONE, de Franstalige dienst van het kind, heeft meegedeeld.

Voor hun leefbaarheid, dringt Brulocalis aan op een schadevergoeding voor de gemeentelijke kinderdagverblijven. De gemeentelijke kinderdagverblijven kunnen net als de andere kinderopvangcentra immers niet zonder de financiële bijdragen van de ouders. Men schat dat die 20 tot 25% van hun inkomsten uitmaken. Dankzij die middelen kunnen ze meer personeel betalen dan wat nu minimaal voorzien is (herzien i.h.k.v. de hervorming). Ze gebruiken ze ook om hun werkingskosten te dekken aangezien ze daarvoor, in tegenstelling tot andere sectoren, geen beroep kunnen doen op subsidies. Ten slotte hebben ze de middelen ook nodig voor het onderhoud van hun infrastructuur.


Het succesvolle optreden van Brulocalis


Brulocalis heeft daarom de Fédération Wallonie-Bruxelles gevraagd om ook de gemeentelijke kinderdagverblijven financieel te ondersteunen en zo alle kinderdagverblijven op gelijke voet te behandelen. En met succes! Enkele dagen na de brief, heeft de regering van de Fédération Wallonie-Bruxelles zijn steun uit het noodfonds uitgebreid ook naar de kinderdagverblijven en dat zonder enige onderscheid van net.
« Terug
Publicatiedatum
07-05-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links