[Covid-19] Woonzorgcentra in het oog van de storm. De interministeriële conferentie moet hen te hulp komen.

Oudere mensen zijn door hun hogere leeftijd en onderliggende gezondheidsproblemen bijzonder kwetsbaar voor het coronavirus.

Sinds 17 maart vraagt de sector om beschermingsmiddelen en tests prioritair ter beschikking te stellen van de Vlaamse, Waalse en Brusselse woonzorgcentra. Die oproep is maar deels gehoord geweest. Er werden wel chirurgische maskers, FFP2-maskers of KN95-mondmaskers geleverd, maar, en hoewel we die leveringen toejuichen, ze volstaan niet in de strijd tegen het coronavirus. We hebben meer mondmaskers nodig, maar ook meer handschoenen, schorten, brillen, ja zelfs vizieren. Tot nu toe werd enkel het ziekenhuispersoneel prioritair getest.

Specifiek voor de woonzorgcentra zijn 20.000 testkits gereserveerd: 106 voor de Duitstalige gemeenschap, 6.597 voor Wallonië, 2.054 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11.243 voor Vlaanderen. De verschillende regio’s zullen samen met de bevoegde zorgverstrekker (in de meeste van de gevallen is dat de coördinerend arts) een lijst bezorgen van de woonzorgcentra die getest moeten worden. Men zal vooral het personeel en de bewoners testen die symptomen vertonen van het coronavirus. In de loop van de week worden de beschermingsmiddelen, voor diegenen die de tests zullen afnemen, en het staalafnamemateriaal verspreid over de verschillende woonzorgcentra.

Betrouwbare bronnen melden ons dat er normaal gezien dit weekend nog eens 40.000 tests zullen worden geleverd.

De woonzorgcentra staan vandaag in het oog van de storm. Daarom heeft de sector van de woonzorgcentra van het hele land, zowel van de openbare als van de commerciële woonzorgcentra, over deze kwestie, en op initiatief van de Federatie, zowel federaal minister Philippe De Backer als de ministers van Volksgezondheid van de verschillende deelstaten aangesproken.

We weten dat de minister en zijn teams zeer hard werken. Wij waarderen hun inspanningen om deze epidemie aan te pakken en de nodige maatregelen te nemen. Maar ze zijn nog altijd ruimschoots onvoldoende. Daarom deze oproep aan de minister:

1. Meer kwalitatieve beschermingsmiddelen is de absolute prioriteit. Zowel voor wat betreft de beschermingsmiddelen als voor wat betreft de tests, zouden het personeel en de bewoners van de woonzorgcentra en het personeel in de ziekenhuizen op gelijke voet moeten worden behandeld.
2. De aanzienlijke inspanningen om de woonzorgcentra tests te bezorgen moeten worden voortgezet en nog versterkt.
3. Vraagt de behandelend arts een personeelslid te testen, moet deze test worden uitgevoerd ofwel in het woonzorgcentrum ofwel in het ziekenhuis. We kunnen niet aanvaarden dat het ziekenhuis zou weigeren de test uit te voeren.
4. Wanneer de gesprekken over de risicopremie opnieuw opgestart worden, moeten bij die gesprekken ook de regio’s worden betrokken en moet het personeel van de woonzorgcentra en dat van de ziekenhuizen op gelijke voet worden behandeld.
5. Eenmaal de crisis voorbij, moet bekeken worden hoe een nieuwe gezondheidscrisis kan worden vermeden. Uit deze crisis moeten lessen getrokken worden.

In deze gezondheids- en existentiële crisis maken we van de gelegenheid gebruik om nog eens de grote moed en het voorbeeldige professionalisme die het verzorgend personeel in onze woonzorgcentra aan de dag legt, toe te juichen. De zorgverleners verdienen het elke dag bedankt te worden. Hou u niet in om het ook te doen. Ze verdienen onze dankbaarheid en onze erkentelijkheid.


« Terug

Auteur

Jean-Marc Rombeaux
Publicatiedatum
08-04-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links