Dagen van de veerkracht

Let op: evenement werd van 29-30/1 tot 12-13/3 verplaatst!Wat?De klimaatverandering is onze dagelijkse realiteit geworden. Of het nu in de vorm van hittegolven en droogte of stormen en overstromingen is. Hoewel internationale mobilisering om broeikasgassen te verminderen dringend is, moeten we ons ook voorbereiden op de gevolgen van een verstoord klimaat. We moeten onze veerkracht verbeteren, d.w.z. het vermogen van onze omgeving, onze organisaties en onze bevolking om een schok op te vangen en het goede functioneren van ons Gewest te garanderen.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onderneemt actie en er bestaan reeds initiatieven rond veerkracht. Ze worden georganiseerd door verschillende actoren, waaronder de overheid of collectieve voorzieningen en burgers, en ze verdienen zichtbaarheid. Het is ook belangrijk om goed te begrijpen wat veerkracht in Brussel betekent, dankzij de hulp van specialisten en deskundigen op dit gebied. De sterke en zwakke punten van een stadsgewest als het onze moeten worden uitgelegd om een grotere mobilisering mogelijk te maken.

Voor wie?De beoogde doelgroepen zijn de burgers en actoren die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de veerkracht van de stad (verenigingen, collectieven, professionals ...).

Programma


1. Conferentie over de Brusselse stedelijke veerkracht


Een panel van zes experten in dit domein, waaronder Olivier De Schutter en Adelaïde Charlier, zal door een journalist worden geïnterviewd over hun opvattingen en visie op de situatie. Het debat met de zaal dient om een idee te krijgen van de mogelijke oplossingen die moeten worden ontwikkeld voor een betere veerkracht in Brussel.

2. Initiatieven rond veerkracht in het dagelijks leven in Brussel


Een 15-tal Brusselse veerkrachtige initiatieven zal in de voormiddag worden voorgesteld om gedachten en ervaringen uit te wisselen.
In de namiddag komen de burgers die betrokken zijn bij het participatief proces ‘Bereid Brussel mee voor’ hun aanbevelingen voor een veerkrachtiger stadsgewest aan de minister van Leefmilieu voorstellen.
De Dagen van de veerkracht worden op zondag rond 16u30 afgesloten met een drink.

Wanneer en waar?


Let op: NIEUWE DATUMS !
- Conferentie op zaterdag 12 maart van 18u tot 21u30.
- Veerkracht in het dagelijks leven op zondag 13 maart van 9u tot 18u.

Locatie: Auditorium van het BEL bij Leefmilieu Brussel (Havenlaan 86 C/3000 - 1000 Brussel).

Inschrijving


Gratis toegang na reservatie en rekening houdend met de geldende gezondheidsvoorschriften.

Infos : Leefmilieu Brussel - 00 32 2 775 75 75

Inschrijving

Aandacht: Covid Safe Ticket verplicht!

« Terug

Auteur

Philippe DELVAUX
Event date
van 12-03-2022
tot 13-03-2022
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links