De coronapandemie, de lokale democratie uitgedaagd? Stedelijke veerkracht en democratische participatie: voor, tijdens en na de Covid-19-crisis

21 oktober 2020 |Openingszitting van de Europese week van de lokale democratie 2020


SEDL Bruxelles Pouvoirs Locaux Brulocalis

Met enige trots organiseert Brulocalis met de steun van Brussel Plaatselijke Besturen de openingszitting van de Europese week van de lokale democratie 2020:
De coronapandemie, de lokale democratie uitgedaagd? Stedelijke veerkracht en democratische participatie: voor, tijdens en na de Covid-19-crisis

Waar

Livestreaming via ZOOM.

Wanneer

woensdag 21 oktober, van 18u30 tot 20u30 (onthaal vanaf 18u.)

Format

gastenpanel. Met gasten uit verschillende hoeken (gemeenten, bedrijven, verenigingsleven, academische wereld, enz.) gevolgd door een gesprek.

Toegang

Inschrijven verplicht voor de webcast via Zoom. De wereldwijde coronacrisis heeft een grote impact gehad op lokale en regionale overheden en heeft een invloed gehad op de gemeenteraadszittingen, de bijeenkomsten van de politieke organen, de besluitvormingsprocessen en de lokale openbare diensten. Gezondheidsrisico's versus democratische risico's, kwetsbaar systeem versus veerkrachtig systeem, zaken die vroeger enkel bepaalde kringen aanbelangden, werden nu plots een dagdagelijks publiek onderwerp.
Bij deze ongeziene situatie is de vraag gesteld van de veerkracht van steden en van hun stakeholders tegenover zo’n crisis, waarvan de verschillende facetten de politieke, sociale, economische en culturele kringen en de gezondheids- en milieuwereld hebben beïnvloed. Veerkracht tonen tegenover een gezondheidscrisis als de coronacrisis, in onze steden, gemeenten, wijken, is zeker een van de beste manieren en een van de meest krachtige middelen voor een nieuw verhaal. Mogelijk is dit een doel op lange termijn, of een te volgen weg. Maar hoe bouw je veerkracht op? Hoe kunnen we ons als gemeente, als bedrijf of als burger organiseren? Hoe organiseer je de broodnodige dialoog?

Op een moment waarop onze samenleving ingrijpende democratische veranderingen doormaakt met de toenemende opkomst van burgeractoren, staan de waarden van participatie, transparantie en toenadering tussen burgers die aan de grondslag liggen van de Europese week van de lokale democratie, meer dan ooit op de agenda. Ze vormen een echte uitdaging bij het herstel van onze democratische samenleving. De coronacrisis toont nog meer hoezeer burgers en lokale overheden onontbeerlijk met elkaar verweven zijn en hoezeer ze behoefte hebben aan wederzijds vertrouwen. Het thema van de Week 2019-2020 “Local democracy: building trust” sluit hier perfect bij aan. Hoe het vertrouwen tussen de politieke, economische, culturele of maatschappelijke wereld handhaven? Op welke manier heeft de pandemie de bestuurssystemen en het wederzijds vertrouwen tussen instellingen en burgers aangetast? Vragen die beantwoord moeten worden. We doen dat vanaf het lokale, het bestuursniveau dat het dichtst bij de burger staat.

Voorlopige Programma

• Moderator : Hadja LAHBIB, journalist bij de RTBF.
• Openingswoord: Stéphane Roberti, Burgemeester van Vorst en voorzitter van Brulocalis
• Panel 1: Gezondheidscrisis en lokale democratie op Europees vlak – Toespraak van Frédéric Vallier, secretaris-generaal van Raad van Europese gemeenten en regio's.
• Panel 2: Stedelijke veerkracht en lokale democratie – Toespraak van Olivier Willocx, CEO van BECI, en Cédric Chevalier van de Resilience Managment Group. Heeft meegeschreven aan het Sophia Plan.
• Panel 3: De dialoog tussen burgers en verkozenen in tijden van crisis - Toespraak van Fabian Maingain, (Schepen van de Stad Brussel van Economische Zaken, Werkgelegenheid, Smart City en Administratieve Vereenvoudiging) en van Ellen Anthoni, mede-oprichtster van de vereniging Brusselavenir (onder voorbehoud).
• Afsluitingswoord door Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (onder voorbehoud)


Met simultaanvertaling in het Frans en het Nederlands.

Het volledige programma zal binnenkort beschikbaar zijn.

We hanteren volgende coronamaatregelen:
- We beperken het aantal deelnemers tot 50 mensen.
- We bewaren de contactgegevens van de deelnemers gedurende 15 dagen. Nadien worden ze vernietigd.
- Mondmasker verplicht tijdens het colloquium.

Voor meer Informatie en al uw vragen: Léa Champagne, lea.champagne@brulocalis.brussels
INSCHRIJVINGSFORMULIER

Wij bewaren uw gegevens. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) & ons Privacybeleid  kan u uw persoonsgegevens in ons bestand raadplegen en verbeteren.

:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
De cijfers in het veld kopiëren

* : verplicht veldEuropese week van de lokale democratie: editie 2019


« Terug
Event date
21-10-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links