De digitale achterstand begrijpen en opsporen

informatiesessiesMet de coronacrisis hebben we kunnen zien hoe belangrijk digitalisering is voor de bevolking, de bedrijven en de overheidsadministraties. Tijdens de lockdown konden de Brusselaars enkel nog via digitale weg hun sociale contacten onderhouden, werken, online lessen volgen, solliciteren of nog de administratie contacteren. Digitale technologie heeft bijgedragen -en doet het nog steeds - aan een efficiëntere en vereenvoudigde overheid, waardoor men de burger minder moet lastigvallen en er voor de ambtenaren de facto dus minder administratieve lasten zijn.
 
Easy.brussels, het Brussels agentschap voor administratieve vereenvoudiging en de Coördinatie Digitale Inclusie van het Brussels gewest (CIBG), biedt in samenwerking met Brulocalis uw mensen binnen de administratie sensibiliserende workshops rond digitale inclusie aan. Met deze workshops willen we het gemeentepersoneel ondersteunen bij het gebruik van de bestaande tools en hen warm maken voor de huidige ontwikkelingen.

Deze actie past in het kader van de uitvoering van het plan voor digitale toegankelijkheid waar het CIBG (via de Coördinatie Digitale Inclusie) en easy.brussels voor instaan.


1. Nagestreefde doelstellingen


De sessies worden verzorgd door WeTechCare. Ze willen enerzijds een grotere gevoeligheid bij het gemeentepersoneel voor de huidige ontwikkelingen in België bewerkstelligen en anderzijds willen ze het personeel ook over de bestaande tools voorlichten.
De medewerkers die de informatiesessie hebben gevolgd, kunnen daarna op hun beurt hun collega’s warm maken voor het onderwerp en hen de verkregen informatie doorgeven.


2. Inhoud: 5 modules


De informatiesessie bestaat uit vijf modules waarin men kennis kan maken met de concepten en tools. De vijf modules zijn :
- De huidige ontwikkelingen in België in een paar cijfers;
- De belangrijkste stappen in het begeleiden van burgers;
- Welke houding aannemen als helper (hoe kunnen identificeren wat het gebruik van digitale technologie tegenhoudt en hoe motivatiehefbomen bepalen?);
- De diagnostische tools en oriëntatietools van 123 digit;
- Voorstelling van de modules Itsme & Febelfin.


3. Duur


Er worden groepssessies van telkens 2u30 georganiseerd. De medewerker ontvangt daarna e-learningmodules ter opfrissing en bestendiging van de aangeleerde kennis. Hij zal ook oefeningen krijgen die hij gedurende minimaal drie weken in een professionele omgeving zal moeten uitvoeren.


4. Aantal deelnemers


Voor een makkelijkere interactie tussen de deelnemers en de docent wordt het aantal deelnemers beperkt tot 12 mensen per sessie.


5. Data en inschrijvingen


De gemeentelijke ambtenaren krijgen in totaal 8 sessies voorgeschoteld: 4 in juni en 4 in september. Zo geven we zoveel mogelijk mensen de kans de sessies bij te wonen.
Hieronder vindt u de data. Inschrijven kan via deze link.

In juni:

- Maandag 7 juni 2021
- Dinsdag 15 juni 2021
- Maandag 21 juni 2021
- Donderdag 24 juin 2021

Omwille van uw interesse voor de junisessies en het getoonde enthousiasme tijdens deze sessies, zijn we verheugd u in september nieuwe data te mogen voorstellen. Zo krijgen zoveel mogelijk ambtenaren de kans om een sensibiliserende workshop rond digitale inclusie bij te wonen. Men kan zich voor de volgende momenten inschrijven:

In september :

- Dinsdag 7 september 2021
- Donderdag 16 september 2021
- Dinsdag 21 september 2021
- Maandag 27 september 2021


6. Prijs


De sessies zijn gratis.

 

7. Contact


- Mevr. EL OULANI Siham, Change Manager, easy.brussels : seloulani@sprb.brussels
 
« Terug
Event date
27-09-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links