De nieuwe EU-asiel en migratie-koers bekeken vanuit de lokale en regionale besturen

CEMR organiseerde politiek debat met de Europese parlementsleden Margaritis Schinas, Birgit Sippel en Fabienne Keller.

Op 25 februari organiseerde de Raad van Europese gemeenten en regio's (de CEMR) een politiek debat over het nieuwe EU-asiel en migratiepakket.

In september 2020 stelde de Europese Commissie een nieuw asiel- en migratiepact en een actieplan voor integratie en inclusie 2021-2027 voor. De twee initiatieven hebben betrekking op zaken die de lokale en regionale besturen aanbelangen. De wetten rond asiel en migratie worden grotendeels door de nationale staten gemaakt, maar ze hebben gevolgen voor de lokale en regionale besturen. Zij staan immers in voor huisvesting, onderwijs, scholen en kinderdagverblijven, gezondheidszorg en maatschappelijke bijstand, enz. Ze worden echter vaak geconfronteerd met een gebrek aan coördinatie met andere bestuursniveaus en, vooral de kleine en middelgrote steden dan, met een gebrek aan capaciteit. Ze staan hier dus voor een paar uitdagingen. Om hun humanitaire taak te kunnen opnemen en voor de vele activiteiten en initiatieven die ze daarrond organiseren en nemen, hebben lokale besturen zowel van de EU als van hun nationale regeringen steun en middelen nodig. De nieuwe, globale EU-aanpak zal dus voor hen gevolgen hebben. De nieuwe voorstellen van de Europese Commissie komen voor de lokale en regionale overheden als geroepen. Zij kunnen onderstrepen welke belangrijke rol ze spelen in het migratie- en inclusiebeleid en de Europese en nationale wetgevers ervan overtuigen dat er op meerdere niveaus nauw moet samengewerkt worden wil men de bestaande regelgeving kunnen verbeteren en inclusie in Europese gemeenten en regio’s in goede banen kunnen leiden. Er is een nieuw Europees kader nodig dat voor een evenwicht zorgt tussen de uiteenlopende belangen van de Europese lidstaten en een passend antwoord geeft op de kansen en uitdagingen inzake migratie. In 2020 lanceerde de CEMR, in samenwerking met zeven lidverenigingen van lokale en regionale overheden, met Brulocalis als bevoorrechte partner, IncluCities. Het project wordt door de EU gefinancierd en beoogt via stedelijke samenwerking (tussen Belgische, Franse, Griekse, Italiaanse, Letse en Spaanse steden) een betere inclusie van onderdanen van derde landen in middelgrote steden. 

Mevrouw Cécile Jodogne, burgemeester van Schaarbeek, kreeg tijdens het debat het woord, samen met enkele CEMR-leden die rond migratie werken. Meteen de gelegenheid om het te hebben over de noodopvang van “transitmigranten”, waarbij men naar een multilaterale aanpak en naar samenwerking streeft (met politie, lokale organistaties, enz.). Vervolgens stelde ze verschillende lokale projecten en activiteiten voor rond de opvang en integratie van migranten, waaronder het BAPA VIA-project en het IncluCities-project.


U kan het politieke debat online herbeluisteren via YouTube:

De CEMR heeft een syntheseartikel geschreven dat u online kan lezen (in het Engels): https://ccre.org/en/actualites/view/4152

Op het programma van het politiek debat stond na de verwelkoming een gesprek met een (of meerdere) Europese parlementslid(leden) over de EU-koers: Birgit Sippel, Europees parlementslid (Duitsland, sociaal-democraten), verslaggeefster van het reglement rond de controle van de onderdanen uit derde landen aan de Europese buitengrenzen, Fabienne Keller, Europees parlementslid (Frankrijk, Renew Europe), verslaggeefster van het reglement inzake internationale bescherming. Nadien had Margaritas Schinas het over het nieuwe asiel- en migratiepact en het actieplan rond integratie en inclusie. Op de middag volgde een debat tussen de leden van de CEMR over de volgende prioritaire stappen. 

De CEMR-leden: 

  • Pietro Puccio, burgemeester van Capaci (Italië), CEMR-woordvoerder inzake migratie. 
  • Stéphane Troussel, voorzitter van de departementsraad van Seine-Saint-Denis, CEMR-woordvoerder (Frankrijk) 
  • Cécile Jodogne, burgemeester van Schaarbeek (België, Brulocalis) (uitgenodigd) 
  • En de leden van het CEMR-directiecomité. 

« Terug

Auteur

Léa Champagne
Publicatiedatum
25-02-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links