De pandemiewet is in werking getreden – gevolgen voor de Brusselse lokale besturen

De wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie is op 14 september 2021 in werking getreden.

Deze nieuwe wet machtigt de federale regering, de minister van Binnenlandse Zaken, de gouverneurs en de burgemeesters om maatregelen van bestuurlijke politie te nemen wanneer een epidemische noodsituatie wordt afgekondigd.

De “pandemiewet” heeft voor de lokale besturen concrete gevolgen:

  • Wordt er epidemische noodsituatie vastgesteld, dan moet de burgemeester in overleg met de bevoegde overheden strengere maatregelen van bestuurlijke politie nemen wanneer de lokale gezondheidssituatie dat vraagt. Burgemeesters kunnen dan bv. samenscholingen of de toegang tot bepaalde inrichtingen beperken, telewerk verplichten of nog sanitaire maatregelen opleggen;

  • De besluiten en verordeningen van de burgemeester ter zake moeten in principe uitsluitend gestoeld zijn op de “pandemiewet”, want het gaat hier om een regime van bijzondere bestuurlijke politie;
     
  • De maatregelen die de burgemeester invoert, moeten noodzakelijk, geschikt en in verhouding staan tot het doel dat nagestreefd wordt; ze moeten niet noodzakelijk door de gemeenteraad worden bekrachtigd; ze zijn drie maanden geldig, verlengbaar; en mogen niet het voorwerp uitmaken van GAS-boetes.

We gaan dieper in op de “pandemiewet”. Starten doen we met te herhalen hoe complex de verhoudingen tussen de bevoegde bestuurlijke politieautoriteiten toen waren. Dat heeft de wetgever aangezet om een bijzondere politieregime aan te nemen dat van toepassing is op epidemische crisissituaties. Vervolgens vertellen we in grote lijnen wat er in de pandemiewet staat. Ten slotte kijken we naar hoeveel bewegingsvrijheid de lokale besturen hebben. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor de soorten maatregelen en de aard van de maatregelen die burgemeesters op hun respectieve grondgebieden zullen moeten nemen.

Bijlage

 

« Terug
Publicatiedatum
20-09-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links