De VSGB publiceert een brochure over Europese projecten

Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bracht de VSGB een brochure uit over de Europese projecten en subsidies, die aan de mandatarissen voorgesteld werd.

Nu de werkgroep Europa (WGE) er bijna 2 jaar werk op zitten heeft, trachten we met deze brochure de Brusselse gemeenten aan te moedigen - met name op politiek niveau - om Europese projecten op te zetten. De Vereniging maakt gebruik van de ervaring in het kader van de WGE om informatie ‘op maat’ te leveren over de programma’s, rekening houdend met de stedelijke context en de instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is dus een uniek document, dat opgesteld werd rekening houdend met de eigenheden van de Brusselse gemeenten.

De brochure werd voorgesteld aan de Conferentie van Burgemeesters op woensdag 17 februari 2016.

Bovendien werd op vrijdag 26 februari een presentatie georganiseerd voor Brusselse schepenen, in de lokalen van de VSGB, rond een ontbijt. Meer dan de helft van de Brusselse gemeenten waren er vertegenwoordigd. De heer Foubert, bevoegd voor lokale besturen en gemeentefinanciën op het kabinet van Rudi Vervoort, vertegenwoordigde er de minister-president en bedankte voor het geleverde werk.

De voornaamste boodschappen van de brochure:
  • Het administratieve werk kan in goede banen geleid worden dankzij aangepaste structuren en afdoende voorbereiding.
  • De Europese financiering is gebaseerd op het principe van cofinanciering van projecten. De Europese mededinging om subsidies te verkrijgen blijft zeer sterk omdat het Europees budget beperkt is tot 1 % van het Europees BNP.
  • Een Europees project levert ook heel wat niet-financiële voordelen op, wat goede praktijkvoorbeelden betreft op het vlak van personeel, sensibilisering voor Europa, …
  • De EFRO-projecten met infrastructuren zijn veeleer een uitzondering; de meeste Europese projecten verlopen met Europese partners en hebben betrekking op immateriële zaken.
De brochure en de slides van de presentatie op 26 februari zijn in elektronische versie beschikbaar hier op onze website. De papieren versie van de brochure wordt de komende dagen naar gemeenten en OCMW’s verzonden.

Meer informatie


De brochure vindt een verlengstuk in:
en ruimer de informatie op onze webpagina Europese projecten.

« Terug

Auteur

Camille LEPINAY
Publicatiedatum
26-02-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links