Digitalisering van stedenbouwkundige vergunningen: Brulocalis schrijft staatssecretaris voor Stedenbouw aan.

In het kader van het AUSA-project (Archives Urbanistiques Stedenbouwkundige Archieven) heeft Brulocalis op 7 april staatssecretaris Pascal Smet aangeschreven om een aantal problemen aan te kaarten.

AUSA wil de procedures in de gemeenten vereenvoudigen, de administratieve lasten binnen de diensten verminderen en een betere dienstverlening voor de burgers. Brulocalis wijst de staatssecretaris op een aantal problemen en risico's bij de uitvoering van het project.

Een duidelijker regelgevend kader


Er zijn vragen of de formulieren bij de gedigitaliseerde bouwvergunningsaanvragen wel wettelijk zijn. Brulocalis stelt voor om via een besluit het probleem op te lossen en zo te zorgen voor klaarheid in het wettelijk kader.

Handtekening en archivering


Wat de aspecten rond digitalisering en administratieve vereenvoudiging betreft, impliceert de invoering van AUSA onder meer dat alle gemeenten de elektronische handtekening hebben ingevoerd en dat ze in orde zijn met zowel de operationele als met de regelgevende vereisten van de elektronische archivering.

Maar de gemeenten staan in die twee zaken niet allemaal even ver. De meeste staan trouwens nog niet erg ver. Ook lijkt de beoogde timing - eind 2022 - ons moeilijk haalbaar. Eerst moet er immers een wettelijk kader komen, moeten via openbare aanbestedingen IT-oplossingen met bewijskracht worden gekozen, en moet het archiveringsbeleid worden uitgestippeld zodra de normen vastliggen, terwijl ondertussen moet gezorgd worden voor ondersteuning en opleiding van het personeel.

De gemeenten worden momenteel op het gebied van administratieve vereenvoudiging en digitalisering enorm bevraagd. Vooral voor Wepulse, het project dat de lokale besturen een gemeenschappelijke softwarebasis wil geven. Zij hebben niet voldoende middelen om al deze projecten tegelijk uit te voeren.

Een eerste stap zou kunnen zijn, voor de elektronische handtekening, om AUSA mee te nemen in de studie die momenteel op vraag van Bernard Clerfayt, minister van Administratieve Vereenvoudiging, door het CIBG wordt uitgevoerd en die de draagwijdte van het niveau van handtekening voor de E-Sign-oplossing in BOS moet bepalen.

Het financieel plaatje


De implementatie van de elektronische handtekening en de elektronische archivering brengt kosten met zich mee. IT-oplossingen moeten aangekocht worden, ze moeten onderhouden worden en er moet de nodige hardware voorhanden zijn om ze naar behoren te kunnen gebruiken.

Deze kosten blijven niet beperkt tot het operationele, want er zal ook moeten worden voorzien in de opleiding en de inzet van personeel.

Brulocalis heeft dus ook gevraagd hoe de gemeenten voor deze verschillende zaken financieel ondersteund zullen worden.

« Terug

Auteur

Sacha LEFEVRE, William VERSTAPPEN, Philippe DELVAUX
Publicatiedatum
09-05-2022
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links