Digitalisering van stedenbouwkundige vergunningen : Het besluit is in het Belgisch Staatsblad verschenen

Op 31 maart 2022 heeft de Brusselse regering in derde en laatste lezing het besluit goedgekeurd betreffende de digitalisering van de behandelingsprocedures van de aanvragen voor stedenbouwkundige attesten, stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen en de aanverwante beroepen die door de bepalingen van het BWRO worden geregeld. Het besluit is op 25 mei 2022 in het Belgisch Staatsblad verschenen.

I. Digitale procedures

 1. Sinds 2020

Eind 2020 werd de eerste stap gezet van MyPermit, het gewestelijk digitaal platform voor het aanvragen van een vergunning. Tijdens een testfase konden openbare instanties online een vergunning aanvragen. Intussen is het platform verder ontwikkeld en is het aantal aanvragen dat via het platform kan worden ingediend, geleidelijk opgevoerd. Sinds kort kunnen nu ook gemengde vergunningen en een gecombineerde vergunning aangevraagd worden.

Aangezien het platform toegankelijk moet zijn voor alle aanvragers, zowel voor de overheid als voor particulieren en bedrijven, en om rechtszekerheid te garanderen, moest er een duidelijk rechtskader komen voor de elektronische indiening van vergunningsaanvragen en voor de communicatie tussen de aanvrager en de bevoegde autoriteiten tijdens de verdere afhandeling van de aanvraag.

De regering heeft nu in haar zitting van 31 maart 2022 in derde en laatste lezing het besluit goedgekeurd betreffende de digitalisering van de behandelingsprocedures van de aanvragen voor stedenbouwkundige attesten, stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen en de aanverwante beroepen die door de bepalingen van het BWRO worden geregeld. Het besluit is op 25 mei 2022 in het Belgisch Staatsblad verschenen.

 1. Doelstellingen voor 2022

Voor 2022 zijn er twee doelstellingen:

   • In september 2022 zal ook het brede publiek MyPermit kunnen gebruiken, zodat burgers en bedrijven een aanvraag voor een bouwvergunning kunnen indienen bij de gemachtigde ambtenaar;
   • Het tweede grote project, dat al van start is gegaan, behelst het openstellen van het platform voor de gemeenten.

    Ter info, de eerste fase is afgerond. In deze fase werd gekeken naar waar de gemeente stond en hoe voorbereid ze waren teneinde te kunnen nagaan welke inspanning door hen nog moest worden geleverd om op het nieuwe systeem te kunnen overschakelen.

II. Optreden van Brulocalis 

Op 23 juli 2021 heeft staatssecretaris Pascal Smet Brulocalis om advies gevraagd over het ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de digitalisering van de behandelingsprocedures van de aanvragen voor stedenbouwkundige attesten, stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen en de aanverwante beroepen die door de bepalingen van het BWRO worden geregeld.

Op 30 augustus 2021 heeft Brulocalis staatssecretaris Pascal Smet aangeschreven met een beknopt overzicht van haar opmerkingen.

Voor meer info zie ons nieuwsbericht

Inforum : 355451

« Terug

Auteur

Sacha Lefevre
Publicatiedatum
10-06-2022
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links