Ecodynamisch label met 2 sterrren: actie van de VSGB op 3 niveaus

Op vrijdag 1 april 2011 ontving de VSGB van Brussels minister van Leefmilieu Evelyne Huytebroeck officieel het attest van het ecodynamisch label met twee sterren.

Dat is tegelijk een bekroning voor de jarenlange acties van de Vereniging op milieuvlak en tevens een aanmoediging bij de engagementen om de inspanningen terzake nog te versterken.

Dit jaar kregen slechts 22 laureaten een tweede ster. Wij hadden reeds aangekondigd dat onze twee ster toegekend was, maar nu gaan we er dieper op in omdat het nu officieel bekendgemaakt is. We nemen even een kijkje achter de schermen van het project.

Marc Thoulen, directeur van de Vereniging, en Philippe Mertens, bevoegd voor duurzame ontwikkeling en coördinator van het project, geven toelichting bij de ieders bijdrage aan het project.


Inbreng van de politieke instanties


"De politieke instanties van de Vereniging schenken reeds meer dan tien jaar aandacht aan duurzaamheid, een trend die ook in de gemeenten zichtbaar is en die steeds vaker leidt tot de opstelling van Lokale Agenda's 21, stelt Marc Thoulen. Daardoor is het niet verbazend dat het Bureau en de Raad van Bestuur zich aansloten bij het voorstel van de Vereniging om het label aan te vragen. Enerzijds zijn er uiteraard financiële overwegingen, zoals de beperking van het papiergebruik. Maar daartoe mag het niet beperkt blijven. Het is ook een kwestie van een voorbeeld te stellen, de toegevoegde waarde die het politiek niveau voorstaat, waardoor milieu-initiatieven sneller ingang zullen vinden binnen de gemeenten.

Op hun niveau heeft de overgrote meerderheid van de leden van het Bureau en de Raad van Bestuur zich overigens spontaan aangesloten bij de overstap naar de elektronische verzending van de documenten voor de vergaderingen.

Toch zijn niet alle voorstellen in de praktijk omgezet. Enkele acties werden opzij geschoven, omdat ze niet uitvoerbaar of ongepast bleken. En dat is positief, omdat het toont dat de politici met het dossier begaan zijn, om een realistisch actieplan te verkrijgen."

Ook de directie spant zich in


"Als directeur zie ik als voornaamste evolutie tussen het dossier dat ingediend werd voor de aanvraag van de eerste ster, en dat wat geleid heeft tot het verkrijgen van de tweede ster, de aandacht voor evaluatie, monitoring en regelmatige metingen en balansen. Naast de uitstippeling van de acties, wat een sterk en essentieel onderdeel blijft, moet er heel wat gemanaged worden om de geplande acties ten uitvoer te brengen. Het label is als het ware een foto van de verwezenlijkingen op een bepaald moment en toont een reeks engagementen met het oog op verbeteringen, maar om die eerste te behouden en die tweede te bereiken, moet er onophoudelijk gewerkt worden en zeker ook op lange termijn. Er moet een globale visie over het geheel bestaan.

Er moet ook constant naar een evenwicht gestreefd worden tussen wat gewenst, is, wat relevant is en wat haalbaar is: zoeken naar technische uitvoerbaarheid en politieke wil, en uiteraard de inzet van het personeel."

Het personeel zet zich eveneens in


"Voor de tweede ster stellen we vast dat alles vlotter gaat, vult Philippe Mertens aan. Alles is altijd moeilijker bij aanvang van een nieuw project: men moet een nieuwe materie verkennen, maar vooral oude gewoontes trachten te veranderen. Interne communicatie is daarbij heel belangrijk. Inmiddels is het kader uitgetekend, ook al blijft het zeer belangrijk aandacht te besteden aan communicatie en de betrokkenheid van het personeel."
« Terug

Auteur

Philippe DELVAUX
Publicatiedatum
04-05-2011
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links