Een eenvoudigere aanvraagprocedure voor het rijbewijs: brief van de 3 verenigingen

Brulocalis en haar zusterverenigingen, de UVCW en de VVSG, hebben samen Georges Gilkinet, minister van Mobiliteit, en Martine Indot, directeur-generaal van het DG Wegvervoer en Verkeer, aangeschreven met het oog op een samenwerking rond een eenvoudigere aanvraagprocedure voor het rijbewijs, waar zowel de burgers als de betrokken administraties baat bij zouden hebben.

Brulocalis en haar zusterverenigingen, de UVCW en de VVSG, verwelkomen het initiatief van de FOD Mobiliteit om de aanvraagprocedure voor voorlopige rijbewijzen te vereenvoudigen door middel van een nieuwe app.

We denken evenwel dat we met behulp van de huidige technologieën een stap verder kunnen gaan. De lokale besturen willen samen met de FOD Mobiliteit actief en constructief nadenken over hoe de aanvraagprocedure voor rijbewijzen kan worden vereenvoudigd, zowel voor de burger als voor de betrokken administraties.

Het huidige project van de FOD Mobiliteit optimaliseert en digitaliseert uitsluitend de procedure van de aanvraag voor de burger. Rond de afhandeling van de aanvraag staan er voorlopig geen wijzigingen gepland bij de FOD Mobiliteit, hoewel hier ook efficiëntiewinsten gemaakt kunnen worden. Een co-creatietraject heeft zoveel meer potentieel. Bij een volledige automatisering van de controles wordt de tussenkomst van het lokale bestuur bij de aanvraag overbodig. Enkel voor de uitreiking is er dan nog een rol weggelegd voor het lokale bestuur.

De Vlaamse, Brusselse en Waalse lokale besturen zijn vragende partij om samen de aanvraagprocedure voor een rijbewijs voor de burger én voor de betrokken overheden verregaand te vereenvoudigen. Enkel zo kunnen we een betere en efficiëntere dienstverlening voor alle inwoners van België realiseren. Daarom verzoeken we de FOD Mobiliteit om de lokale besturen actief te betrekken bij het uittekenen van de vereenvoudiging van de procedure.

« Terug

Auteur

Valentine Snoeck
Publicatiedatum
05-07-2022
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links