Elektronische handtekening op uittreksels uit het strafregister.

Teneinde de veiligheid te versterken en het risico op vervalsing van de uittreksels uit het strafregister in te perken, brengt de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie vanaf 22 juni 2021 een elektronische handtekening aan op uittreksels uit het strafregister.

Concreet gaat het om een elektronisch zegel van de dienst Centraal Strafregister dat aan het pdf-bestand van het uittreksel wordt toegevoegd. Een elektronisch zegel kan worden vergeleken met een elektronische handtekening en heeft dezelfde juridische waarde als een handgeschreven handtekening. De aangebrachte elektronische handtekening zal van het type ‘geavanceerd’ zijn. In het document zal er de melding ‘elektronisch ondertekend door’ staan en zal er een handtekeningsymbool worden weergegeven.

Met de elektronische handtekening zal de authenticiteit van elektronisch afgeleverde uittreksels uit het strafregister kunnen worden gewaarborgd. Wanneer het uittreksel wordt afgedrukt, is het geen elektronisch uittreksel meer en heeft de elektronische handtekening geen juridische waarde meer. Ook wanneer het elektronische uittreksel wordt gewijzigd, is de elektronische handtekening niet meer geldig en heeft het document geen juridische waarde meer.

Een aanzienlijk voordeel is dat de elektronische handtekening van het Centraal Strafregister zal worden erkend door het ‘eLegalization’-systeem (https://elegalisation.diplomatie.be/). Bij een elektronisch verzoek om legalisatie moet de gemeente dus geen ondertekenaar meer kiezen, maar enkel het documenttype ‘uittreksel uit het strafregister’ selecteren. De elektronische versie van het uittreksel moet vervolgens in eLegalization worden ingevoegd. De procedure komt dus overeen met die voor de documenten van de DABS.

Testfase


Praktisch gezien wordt de testomgeving vanaf aanstaande donderdag 29 april 2021 bijgewerkt. De afgeleverde uittreksels zullen met een elektronische testhandtekening worden ondertekend. Op die manier kunnen de providers ook de ontvangst testen van elektronische uittreksels die via de webservice worden ondertekend. Voor de providers verandert er niets in de definitie van de huidige webservice, alleen wordt de pdf-bijlage nu ondertekend.

Inproductiestelling

Indien alles correct verloopt, wordt de elektronische handtekening op 22 juni 2021 om 16 uur geactiveerd in de productieomgeving. Vanaf dan worden de pdf-uittreksels elektronisch ondertekend.

Gevolgen 

  • Derde partijen kunnen elektronische uittreksels niet langer wijzigen.
  • Het voor de gemeenten voorbehouden vak om het zegel en de handtekening van de burgemeester of van de gemeentelijke ambtenaren erin aan te brengen, valt weg.
  • De gemeentelijke ambtenaren moeten geen zegel, datum en handtekening meer aanbrengen op de afgeleverde uittreksels.
  • De QR-code blijft op uittreksels uit het strafregister staan. Ter herinnering: dankzij de QR-code kan de ontvanger van het uittreksel uit het strafregister de pdf downloaden om de authenticiteit ervan na te gaan. Aldus gedownloade pdf’s zijn identiek aan diegene die worden afgeleverd en worden dus eveneens elektronisch ondertekend.

Begin juni ontvangt u verdere communicatie ter bevestiging van de inproductiestelling.

Op een later tijdstip wordt artikel 10 van het koninklijk besluit van 21 november 2016 betreffende de modaliteiten van aflevering van de uittreksels uit het strafregister aan particulieren gewijzigd, teneinde de verplichting om een handtekening, datum en stempel van het gemeentebestuur aan te brengen, officieel te schrappen.

Mocht u opmerkingen of vragen hebben, kunt u ze ons per e-mail bezorgen via strafregister@just.fgov.bemet als onderwerp ‘Project elektronische handtekening’.

« Terug
Publicatiedatum
27-04-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links