Elektronische handtekeningengids

De gezondheidscrisis heeft een serieuze impact gehad op de werking van de plaatselijke besturen. In een uiterst gecompliceerde context hebben ze, gestuurd door het continuïteitsbeginsel van de openbare dienstverlening, blijk gegeven van een groot aanpassingsvermogen en zijn ze de burgers de beste service blijven geven.

De pandemie heeft de lokale besturen duidelijk gemaakt dat ze hun werkkader moesten aanpassen. Dat werkkader moet o.a. de weg inslaan van de administratieve vereenvoudiging en de digitalisering.
Sinds maart 2020 heeft de gewestregering deze domeinen vormgegeven en gefaciliteerd. Ondertussen werd wat voorlopig was definitief. Een aantal zaken kwam terecht in de ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe gemeentewet, die op 3 juli 2020 is aangenomen. Dat is het geval voor de digitale handtekening, die voortaan gefaciliteerd wordt.

Om u bij deze verandering bij te staan en om een antwoord te geven op de vele vragen die eruit voortvloeien, heeft easy.brussels, het Brussels agentschap voor administratieve vereenvoudiging, een gewestelijke gids voor de elektronische handtekening samengesteld. Hoewel deze leidraad in eerste instantie bedoeld is voor de gewestelijke ambtenaren, blijkt hij ook voor de lokale besturen nuttig te zijn.

De gids werd in december 2020 voorgesteld op de werkgroep “Administratieve Vereenvoudiging”, die alle gemeentelijke SPOC’s inzake administratieve vereenvoudiging rond de tafel brengt. Hij is vanwege zijn structuur en inhoud goed onthaald geweest.

De gids is het resultaat van een lange denkoefening. Hij behandelt het volgende:

 • Het toepassingsgebied van de elektronische handtekening;
 • De definitie van de elektronische handtekening en het wettelijk kader;
 • De soorten handtekeningen;
 • De voor- en nadelen van de gekwalificeerde elektronische handtekening;
 • De keuze van het soort handtekening;
 • Bijzondere gevallen zoals de authentieke akte en de ondertekening van een reeks documenten;
 • De archivering;
 • Het elektronisch zegel;
 • De tijdstempel;
 • De elektronisch aangetekende bezorging;
 • Enkele aanbevelingen.« Terug

Auteur

William Verstappen
Publicatiedatum
17-02-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links