Europese Week van de Lokale Democratie

De VSGB neemt deel aan dit initiatief!

Op 20 februari 2008 heeft de Raad van Bestuur het actieprogramma goedgekeurd dat voorgesteld zal worden aan de Brusselse gemeenten in de Europese Week van de Lokale Democratie. Het is een jaarlijkse Europese manifestatie die gebaseerd is op acties naar de bevolking toe, die gelijktijdig georganiseerd worden door de lokale overheden van de 47 lidstaten van de Raad van Europa. Het doel is de burgers iets bij te brengen over hun lokale besturen en ze aan te moedigen om aan dit niveau deel te nemen. Op die manier trachten we de lokale democratie te bevorderen en te bevestigen als gemeenschappelijke waarde van Europa.

15 oktober werd als scharnierdatum gekozen voor de Europese Week van de Lokale Democratie, omdat men op die manier herdenkt dat het Europese Handvest van de Lokale Autonomie vanaf 15 oktober 1985 ondertekend kon worden. De Week zal lopen van maandag 13 oktober tot en met zondag 19 oktober 2008.

Onze Vereniging is van oordeel dat de lokale democratie met dit initiatief een kans krijgt die ze moet grijpen en waartoe ze kan bijdragen, door haar steentje bij te dragen tot de zichtbaarheid en de coördinatie van de acties van de Brusselse gemeenten.

Aangezien de Brusselse gemeenten reeds verschillende acties voerden die door de Raad van Europa voorgesteld werden, stelde de Raad van Bestuur voor daar een inventaris van op te maken. Het eerste doel zou zijn die acties op hetzelfde moment te doen plaatsgrijpen, om er de zichtbaarheid van te verhogen, om ze vervolgens uit te diepen, er de toegevoegde waarde van te verbeteren.

Na een rondvraag onder de gemeenten werden er 10 acties uitgekozen, waarmee onze gemeenten reeds ervaring hebben en die bovendien niet te veel financiële middelen vergen. We stellen voor om er minstens 2 en hoogstens 4 te behouden per gemeente. Op het ogenblik dat u dit leest, zullen de gemeenten de lijst reeds ontvangen hebben en zullen zij hun keuze kunnen maken. Wij zullen uiteraard regelmatig blijven verslag uitbrengen van dit project.
« Terug

Auteur

Marc THOULEN
Publicatiedatum
27-02-2008
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links