Fedasil publiceerde een instructie ‘uitzonderlijke maatregel – vrijwillige opheffing van de verplichte plaats van inschrijving (code 207)’ met mogelijke gevolgen voor de ocmw’s

Op vrijdag 8 juli 2022 hebben de drie Federaties van OCMW’s een spoedvergadering van Fedasil bijgewoond. Tijdens die vergadering werd het ontwerp van instructie voorgesteld met betrekking tot de opheffing van code 207 om de druk op het verzadigde opvangnetwerk te verlichten.

Met de Federaties van OCMW’s werd vooraf geen overleg gepleegd over de beslissing van het Kernkabinet van woensdag 5 juli 2022, waaruit deze maatregel ‘opheffing code 207’ voortvloeit. En dus hebben zij in allerijl een brief gestuurd naar de eerste minister, de vicepremiers en de staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

De bedoeling van de brief was om de overheid te waarschuwen over de directe gevolgen van zo’n beslissing voor de OCMW’s, onder de voorwaarden die ons werden meegedeeld. Maar ook om erop te wijzen dat overleg belangrijk is voordat de voorgenomen maatregel wordt uitgevoerd.

Op dinsdag 12 juli heeft Fedasil de instructie ‘uitzonderlijke maatregel - vrijwillige opheffing van de plaats van inschrijving (code 207)’ bekendgemaakt.

De opheffing van de code wordt voorgesteld aan de bewoners van de opvangstructuren die op het moment van de aanvraag voldoen aan 5 cumulatieve voorwaarden (verblijf in de opvang, lopend verzoek tot internationale bescherming, nationaliteit, werk en verblijfsoplossing).

De instructie treedt onmiddellijk in werking en blijft tot nader order van kracht.

Het zou evenwel kunnen dat het vertrek uit de opvangstructuren niet onmiddellijk is, aangezien het Agentschap zich aan bepaalde termijnen moet houden (binnen 5 werkdagen een beslissing over de opheffing van code 207 nemen, binnen 2 werkdagen de beslissing betekenen, en tot slot moet de bewoner de opvangstructuur verlaten binnen 30 dagen vanaf de indiening van de aanvraag).
Gevolgen voor de OCMW’s?

Zodra code 207 is opgeheven, kunnen de betrokken personen een verzoek om sociale bijstand indienen bij het OCMW als zij in staat van behoeftigheid zijn.

MONITORING: we vragen de OCMW’s om ons op de hoogte te brengen van elke stijging die zich bij hen voordoet met betrekking tot deze maatregel. Minister Lalieux wijst ons erop dat deze maatregel mogelijk betrekking heeft op 1.100 personen die momenteel in opvangcentra verblijven en die vrijwillig de opheffing van code 207 zouden kunnen aanvragen.

Als bijlage vindt u ook het antwoord van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie op onze brief.

« Terug

Auteur

Céline GRIMBERGHS
Publicatiedatum
22-07-2022
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links