Federale regering nodigt burgers uit om hun ideeën te delen over de toekomst van ons land

Hoe moet onze toekomstige staatsstructuur eruitzien? Wie zou welke bevoegdheden moeten hebben? Welke rol wil de burger zelf? Hoe organiseren we best de verkiezingen?

De federale regering wil voor deze belangrijke thema’s rekening houden met de mening en ideeën van de burgers, het middenveld, de lokale overheden en de academische wereld. Daarom lanceert ze sinds 25 april het platform 'eenlandvoordetoekomst.be', waarop burgers ouder dan 16 jaar hun mening en aanbevelingen kunnen geven aan de hand van open vragen, samengesteld door een team van onafhankelijke experts.

Het platform zal gedurende zes weken toegankelijk zijn (25 april - 5 juni 2022), in de drie officiële landstalen.

Het verslag van dit participatietraject, waarin de voorstellen en aanbevelingen van de deelnemers worden samengevat, zal worden opgemaakt door de experten. Dit rapport zal publiek beschikbaar worden gemaakt en zal worden bezorgd aan de federale regering en het Parlement.

"Het is de bedoeling om in een soort van nationale brainstorm ideeën te verzamelen, aanbevelingen te krijgen, suggesties te krijgen van zowel burgers, maar ook van andere groepen om ervoor te zorgen dat al die ideeën en suggesties kunnen bijdragen aan de beeldvorming over de toekomst van ons land, zegt een van de twee ministers voor de institutionnele hervormingen, vlaamse minister Annelies Verlinden..
« Terug
Publicatiedatum
10-05-2022
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links