Actualiteit

Brulocalis werkt fiche “Covid en Plaatselijke Besturen” bij.

Deze fiches willen u up to date houden en u informeren om uw werk en uw beslissingen te vergemakkelijken. [25.03.2021] AVCB

Lijst van de gezworenen Hof van Assisen 2022-2026 – indiening voor 1 mei 2021

Aanvullend op de federale omzendbrief over de manier waarop de gemeentelijke en provinciale lijsten moeten worden opgemaakt, ... [23.03.2021] AVCB

Beperkte nieuwe wet op het verenigingswerk: minister van Sociale Zaken aangeschreven

Eind februari hebben Brulocalis en haar zusterverenigingen UVCW en VVSG samen minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke ... [22.03.2021] AVCB

Welkom bij het nieuwe IRISbox-infopunt!

Onophoudelijk vindt IRISbox zichzelf opnieuw uit, ook in zijn communicatie. [05.03.2021] -

De voorwaarden voor de toekenning van een eretitel : eenvoudiger en in één enkele tekst

De Brusselse regering heeft in eerste lezing een ontwerp van besluit goedgekeurd tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden ... [03.03.2021] AVCB

De nieuwe EU-asiel en migratie-koers bekeken vanuit de lokale en regionale besturen

CEMR organiseerde politiek debat met de Europese parlementsleden Margaritis Schinas, Birgit Sippel en Fabienne Keller. [25.02.2021] AVCB

Elektronische handtekeningengids

De gezondheidscrisis heeft een serieuze impact gehad op de werking van de plaatselijke besturen. In een uiterst gecompliceerde ... [17.02.2021] AVCB

Studiedag van 9 februari 2021

Dienst- en hulpverlening van het OCMW op afstand [16.02.2021] CPAS

[Covid-19] Autonoom gemeentebedrijf : omzendbrief betr. de beoordeling van de al dan niet aanwezigheid van een winstoogmerk

Wegens uitzonderlijke economische omstandigheden ingevolge het coronavirus Covid-19, zal de administratie geen rekening houden ... [12.02.2021] AVCB

Rusthuizen – Financiële vooruitzichten en ontwerp van nieuwe brandveiligheidsnormen

Door de coronacrisis kampen de rusthuizen met lege kamers en extra lasten. We verwelkomen de serieuze inspanningen van de ... [03.02.2021] CPAS
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links