Actualiteit

[Covid-19] Extra maatregelen in Brussels Hoofdstedelijk Gewest verlengd t/m 15 januari 2021

Gelet op de huidige gezondheidssituatie heeft minister-president Rudi Vervoort beslist om de Brusselse maatregelen tot en ... [15.12.2020] AVCB

[GBP] Raadpleging van de gemeenten

[14.12.2020] AVCB

GREEN CITY ACCORD

[14.12.2020] AVCB

Aanmoedigingspremie: brief van de Federatie van OCMW's

[10.12.2020] CPAS

[COVID-19]- Autonoom gemeentebedrijf – Omzendbrief 2020/C/139

De FOD Financiën heeft een nieuwe circulaire gepubliceerd over de evaluatie van de aan- of afwezigheid van winstgevende activiteiten ... [10.12.2020] -

Gemeentelijke VZW’s : overzichtstabel

[02.12.2020] AVCB

Verlenging van de avondklok in Brussel

De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dhr. Vervoort, heeft op woensdag 18 november een besluit ondertekend ... [19.11.2020] AVCB

[Covid-19] De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 14 november past teststrategie aan

De IMC van 14 november heeft beslist de teststrategie aan te passen voor hoogrisicocontacten zonder symptomen. Een quarantaine ... [18.11.2020] CPAS

EU: overeenstemming over de begroting voor 2021-2027

De Europese instellingen hebben een akkoord bereikt over de volgende langetermijnbegroting van Europa en NextGenerationEU, ... [12.11.2020] -

Indirect bestuur – controle effectief vanaf 1 december 2020

Op 22 oktober 2020 heeft het Brussels parlement de ordonnantie tot wijziging van artikel 100 van de ordonnantie van 5 juli ... [12.11.2020] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links