Actualiteit

Uitvaart van onvermogenden

De parlementaire commissie interne aangelegenheden bevoegd voor lokale besturen heeft de Vereniging geraadpleegd en haar ... [17.05.2011] AVCB

Politie: de minister legt zich toe op de hervorming van de financiering

[17.05.2011] AVCB

Gemeenschapswachten: opleiding ten laste van het federaal niveau

[17.05.2011] AVCB

Ecodynamisch label met 2 sterrren: actie van de VSGB op 3 niveaus

Op vrijdag 1 april 2011 ontving de VSGB van Brussels minister van Leefmilieu Evelyne Huytebroeck officieel het attest van ... [04.05.2011] AVCB

De asse van overledenen – eerste keuze voor nabestaanden

Nabestaanden kunnen beslissen om de assen van overledenen te bewaren buiten het kerkhof, behalve indien de overledene daar ... [21.04.2011] AVCB

Heffingen op gsm-zendmasten en gemeentelijke autonomie - grondwettelijkheid

Mogen de gemeenten heffingen vestigen op gsm-antennes? De rechtspraak is verdeeld. In afwachting dat een wet deze kwestie ... [17.03.2011] -

Subsidiëring van de diensten voor thuishulp

Goed nieuws voor de diensten voor thuishulp van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. [16.03.2011] CPAS

Fiscale maribel: 90,5 VTE voor de Brusselse OCMW's

De Brusselse OCMW’s krijgen 24 % toegewezen van de plaatsen “fiscale maribel” in 2011 . [16.03.2011] CPAS

Maximumprijzen voor gas en elektriciteit in het kader van het sociaal tarief

De minister lost de vragen van de OCMW's in. [16.03.2011] CPAS

Staatsveiligheid & beroepsgeheim

[16.03.2011] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links