Actualiteit

Presentatie van het netwerk Slowcity

Op 24 februari stelden de Vereniging het initiatief Slow City voor, in samenwerking met de directie externe betrekkingen ... [16.03.2011] AVCB

Internationale samenwerking: vorming voor maatschappelijk werkers, tool voor burgerlijke stand en nieuw samenwerkingsverband

Vergadering van de werkgroepen Congo, Marokko, Senegal en de internationale vereniging van Franstalige burgemeesters op bezoek ... [16.03.2011] AVCB

Voorbereiding van de Staten-Generaal voor Verkeersveiligheid

Een eerste ontwerp van actieplan werd op 9 februari voorgesteld aan de Conferentie van Burgemeesters en op 28 februari aan ... [16.03.2011] AVCB

Anderlecht neemt nieuwe OCMW-lokalen in gebruik

Een nieuw gebouw verdubbelt de onthaalmogelijkheden. [21.01.2011] -

Vier workshops Lokale Agenda 21 in het najaar van 2010

De versterking van de link tussen research en uitwerking van duurzaam beleid op lokaal niveau, een project rond duurzame ... [13.01.2011] AVCB

Missie naar Congo

Ondersteuning van de Congelese burgerlijke stand, oprichting van twee nieuwe samenwerkingsverbanden en monitoring van het ... [13.01.2011] AVCB

Missie naar Senegal: financiering van de lokale ontwikkeling

Deelname aan het eerste Euro-Senegalese congres van de gedecentraliseerde samenwerking [13.01.2011] AVCB

Gezinshereniging: het begrip "voldoende huisvesting" verduidelijkt

Een nieuw koninklijk besluit verduidelijkt de huisvestingsvoorwaarden waaronder gezinshereniging kan worden toegestaan. Als ... [12.01.2011] -

Uitbetaling Copernicuspremies aan politieambtenaren … vervolg

Uitleg van de Minister van Binnenlandse Zaken in de Senaat. De Minister heeft de vakbonden gevraagd om te wachten op de volgende ... [23.12.2010] -

Pensioenen: de VSGB schrijft naar de minister

[22.12.2010] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links